Velkommen til Naturhistorisk Forening!

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag.

Medlemmerne vil modtage mail med detaljer om de enkelte arrangementer.
ÅRSPROGRAM 2022


Nymfer af Grøn Bredtæge (Palomena prasina). Paul Erik Schlüter

Torsdag 10. februar kl. 19.30
Hvalernes oprindelse og udvikling - Foredrag
Bent Erik Kramer Lindow, Statens Naturhistoriske Museum

Mandag 7. marts kl. 19.30
Af alle svampe frygter jeg kulsvampen mest - Foredrag
Forstpatolog Iben Margrete Thomsen

Onsdag 20. april kl. 19.30
Skjoldungernes Land - Foredrag
Nationalparkchef Anders Bülow

Torsdag 5. maj kl. 19.30
Fuglesangkursus - Foredrag
Ornitologerne Luise og Per Ekberg

Lørdag 7. maj
Fuglesangkursus - Tur
Ornitologerne Luise og Per Ekberg

Tirsdag 10. maj kl. 17.00 - 19.30
Maglemosen ved Vedbæk - Tur
Biolog Anders N. Michelsen, Natur360

Lørdag 21. maj
Skjoldungernes Land - Tur
Nationalparkchef Anders Bülow

30. maj - 2. juni
Skærum Mølle vest for Holstebro - Bustur

Tirsdag 21. juni kl. 10.00 - 15.00
Cykeltur til Gilleleje over Søborg Sø

Tirsdag 9. august kl. 19.00 - 21.00
Æbelholt Skov / Drikkevand - Tur
Ida Dahl-Nielsen Naturstyrelsen

Onsdag 10. august kl. 10.00 - 14.00
Cykeltur Nordskoven Nord

Ultimo august
Danmarks Skærmplanter - Foredrag

Primo september
Skovens/egnens historien i Allindelille Fredskov - Foredrag
Fotograf og naturplejer Jimmy Lassen

September
Svampetur
Biolog Rikke Macholm

September
Ålens mystiske liv - Foredrag
Mads Christoffersen og Sune Riis Sørensen, henholdsvis DTU Aqua og Cowi

Oktober
Nationalpark Kongernes Nordsjælland - Foredrag
Projektudvikler Lars Rudfeld

November
Hvordan begyndte livet på Jorden? - Foredrag
Tue Hassenkam, Nano-Science Center

November
Generalforsamling og Foredrag

Årsprogrammet 2022 som pdf-fil "til køleskabet"

FUGLETURE 2022


Søndag 9. januar
Kyndby Vig, Sømer Skov og Kyndbyværket
Mødested: P-pladsen næsten for enden af Kyndbyvej kl. 10:00. Turlængde ca. 2 timer.
Fugle fra kyst og land. Mulighed for vandrefalk.

Lørdag 23. april
Gilbjerg Hoved
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 8:15 , hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler eller ved Gilbjerg P-plads på Tinkerup Strandvej, 3250 Gilleleje kl. 9:00.
Medbring gerne noget at sidde på. Turlængde ca. 3 timer.
Udtrækkende forårsfugle.

Lørdag 27. august
Skansebakken, Hillerød Øst
Mødested: P-pladsen på Skansevej (overfor Skansekirkegården) kl. 10:00.
Turleder Per Ekberg. Turlængde ca. 3 timer.
Mulighed for hvepsevågetræk.

Lørdag 8. oktober
Vesterstrand ved Jægerspris
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 9:15, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler eller P-pladsen over for Jægerspris Slot, Hovedgaden, 3630 Jægerspris kl. 10:00. Turlængde ca. 3 timer.
Mulighed for Rovfugletræk, vandfugle og småfugle.

Lørdag 17. december
Tur til Færgelunden – og putte krager!
Mødested: Ved Hillerød Station kl. 13:45, Frederikssund Station kl. 14:00 eller P- pladsen ved Færgelunden, 3430 Jægerspris, kl. 14:30.
Tur i et område, hvor kragefuglene har fælles overnatningsplads.
Turlængde 3½ time.

Praktisk:

• Turene er for foreningens medlemmer.
• Til alle ture er det godt at medbringe kikkert og proviant.

De bedste hilsner

Janne Møller Christensen
Paul Erik Schlüter
Erik Thalling

Fugleture 2022 som pdf-fil "til køleskabet"

BOTANIKTURE 2022 udmeldes senere

ARKIV

ÅRSPROGRAMMER
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

FUGLETURE
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

BOTANIKTURE
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009