Velkommen til Naturhistorisk Forening!

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag.

Medlemmerne vil modtage mail med detaljer om de enkelte arrangementer.
ÅRSPROGRAM 2022


Nymfer af Grøn Bredtæge (Palomena prasina). Paul Erik Schlüter

Mandag 7. marts kl. 19.30
Veterantræer, risikotræer og dødt ved - Foredrag
Forstpatolog Iben Margrete Thomsen

Onsdag 20. april kl. 19.30
Tårnfalkens liv
Foredrag af ornitolog Johannes Bang

Torsdag 5. maj kl. 19.30
Fuglesangkursus - Foredrag
Ornitologerne Luise og Per Ekberg

Lørdag 7. maj
Fuglesangkursus - Tur
Ornitologerne Luise og Per Ekberg

Tirsdag 10. maj kl. 17.00 - 19.30
Maglemosen ved Vedbæk - Tur
Biolog Anders N. Michelsen, Natur360

30. maj - 2. juni
Skærum Mølle vest for Holstebro - Bustur

Tirsdag 21. juni kl. 10.00 - 15.00
Cykeltur til Gilleleje over Søborg Sø

Tirsdag 9. august kl. 19.00 - 21.00
Æbelholt Skov / Drikkevand - Tur
Ida Dahl-Nielsen Naturstyrelsen

Onsdag 17. august kl. 10.00 - 14.00
Cykeltur Nordskoven Nord


Mandag 22. august
Danmarks Skærmplanter - Foredrag

Onsdag 7. september
Skovens/egnens historien i Allindelille Fredskov - Foredrag
Fotograf og naturplejer Jimmy Lassen

Søndag 25. september kl. 13.00 - 16.00
Svampetur
Biolog Rikke Macholm

Onsdag 28. september
Ålens mystiske liv - Foredrag
Mads Christoffersen og Sune Riis Sørensen, henholdsvis DTU Aqua og Cowi

Torsdag 13. oktober
Nationalpark Kongernes Nordsjælland - Foredrag
Projektudvikler Lars Rudfeld

Onsdag 2. november
Hvordan begyndte livet på Jorden? - Foredrag
Tue Hassenkam, Nano-Science Center

Tirsdag 22. november
Generalforsamling og Foredrag

Torsdag 15. december
Juleri

Revideret årsprogrammet 2022 som pdf-fil "til køleskabet"

FUGLETURE 2022


Søndag 9. januar
Kyndby Vig, Sømer Skov og Kyndbyværket
Mødested: P-pladsen næsten for enden af Kyndbyvej kl. 10:00. Turlængde ca. 2 timer.
Fugle fra kyst og land. Mulighed for vandrefalk.

Lørdag 23. april
Gilbjerg Hoved
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 8:15 , hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler eller ved Gilbjerg P-plads på Tinkerup Strandvej, 3250 Gilleleje kl. 9:00.
Medbring gerne noget at sidde på. Turlængde ca. 3 timer.
Udtrækkende forårsfugle.

Lørdag 27. august
Skansebakken, Hillerød Øst
Mødested: P-pladsen på Skansevej (overfor Skansekirkegården) kl. 10:00.
Turleder Per Ekberg. Turlængde ca. 3 timer.
Mulighed for hvepsevågetræk.

Lørdag 8. oktober
Vesterstrand ved Jægerspris
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 9:15, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler eller P-pladsen over for Jægerspris Slot, Hovedgaden, 3630 Jægerspris kl. 10:00. Turlængde ca. 3 timer.
Mulighed for Rovfugletræk, vandfugle og småfugle.

Lørdag 17. december
Tur til Færgelunden – og putte krager!
Mødested: Ved Hillerød Station kl. 13:45, Frederikssund Station kl. 14:00 eller P- pladsen ved Færgelunden, 3430 Jægerspris, kl. 14:30.
Tur i et område, hvor kragefuglene har fælles overnatningsplads.
Turlængde 3½ time.

Praktisk:

• Turene er for foreningens medlemmer.
• Til alle ture er det godt at medbringe kikkert og proviant.

De bedste hilsner

Janne Møller Christensen
Paul Erik Schlüter
Erik Thalling

Fugleture 2022 som pdf-fil "til køleskabet"

BOTANIKTURE 2022DEL 1
Vi har nu i lighed med sidste år valgt i første omgang kun at planlægge botanikture til 1. del af sæsonen.
I løbet af juni måned vil der komme program for sidste del af året.

Torsdag 21. april
ERIKSHOLM SKOV (LIGE EFTER MUNKHOLMBROEN)
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 14.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 20 aftenen før.
Leder: Susanne Persson.

Tirsdag 3. maj
BERNSTORFFSPARKEN
Sen eftermiddag-aften. (Mødested og tidspunkt meddeles senere).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 20 aftenen før.
Leder: Søren Gylden.

Onsdag 18. maj
SMÅSØERNE
Mødested: Den sydlige p-plads på østsiden af Allerød St. kl. 16.30. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 20 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

Tirsdag 7. juni
SKRIVERNÆBBET
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 17.30. (Andet kan aftales)
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 20 aftenen før.
Leder: Susanne Persson.

Onsdag 15. juni
SKULDELEV ÅS + KÆRET
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 17.30. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 20 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

Torsdag 7. juli
EJBY ÅDAL
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 17.30. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 20 aftenen før.
Leder: Jan Larsen

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES!

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER:

Når tiden nærmer sig, sendes en mail ud med nærmere oplysninger om den enkelte tur. Mange af vores botanikture ligger på lokaliteter, hvortil der er ringe eller ingen forbindelse med offentlige transportmidler. Derfor er vi afhængige af fælles kørsel. Der er tilmelding til alle turene, da det har vist sig at være en fordel f.eks. i de sjældne tilfælde, hvor en tur må aflyses. Ved tilmeldingen angives tilbud/ønske om billejlighed.
Dette koordineres af Hanne E.

Turene er for foreningens medlemmer.

Med venlig hilsen

Jan Larsen
dkviridis@gmail.com
Mob. 5125 0517

Hanne Ertmann Hansen
hanneert@hotmail.com
Mob. 2963 0516

Botanikture 2022 (DEL 1) som pdf-fil "til køleskabet"

ARKIV

ÅRSPROGRAMMER
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

FUGLETURE
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

BOTANIKTURE
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009