Velkommen til Naturhistorisk Forening!

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag.

Forside----- Om foreningen-----Programmer 2021-----Fugle- og plantelister-----Link-----Til download-----Galleri

ÅRSPROGRAM


Tirsdag 5. januar AFLYST!
BILLEDAFTEN 2. Foregår på biblioteket, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej.

Alle foredrag i Kedelhuset, Fredensvej 12, Hillerød

Onsdag 13. januar AFLYST!
Den europæiske ål og dens fremtid - Foredrag
Ålen har altid været omgærdet af mystik. Megen ny viden er kommet til.
Fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen og seniorforsker Sune Riis Sørensen.

Onsdag 3. februar AFLYST!
Nationalpark Skjoldungernes Land - Foredrag
Hvad gemmer sig under begrebet "Nationalpark"?
Nationalparkchef Anders Bülow

Ultimo marts AFLYST!
Nationalpark Skjoldungernes Land - Ekskursion
Nationalparkchef Anders Bülow viser rundt

Mandag 12. april AFLYST!
Nationalpark Kongernes Nordsjælland - Foredrag
Projektudvikler Lars Rudfeld

EKSTRATUR
Onsdag 17. marts
Forårstur til Sophienborg Allé

EKSTRATUR
Torsdag 25. marts
Forårstur til Allerød Sø

EKSTRATUR
Torsdag 8. april
Forårstur til Rusland

Lørdag 24. april
Nationalpark Kongernes Nordsjælland - Ekskursion
Projektudvikler Lars Rudfeld viser rundt.

Lørdag 8. maj
Naturcykeltur Vestamager kl. 10.00 - 14.00

Onsdag 19. maj
Insekter - Ekskursion
Cand.scient. i zoologi og forfatter Lars Thomas

Torsdag 27. og fredag 28. maj
Røsnæs, Strids Mølle, Tissø Vikingecenter, Fugledegård (Naturpark Åmosen)
Bustur med enkelt overnatning
Turleder: Biolog og naturvejleder Morten Lindhard

Lørdag 28. august
Naturcykeltur i Jægerspris Nordskov kl. 10.00 - 14.30

Onsdag 22. september
Da mennesket blev menneske - Foredrag
Peter K.A. Jensen, læge og populærvidenskabelig forfatter

Søndag 26. september kl. 13.00
Svampetur med Biolog Rikke Macholm

Lørdag 2. oktober kl. 10.00
Snapse-urtetur på Melby Overdrev med botaniker Jan Robin Larsen
Mødested: P-pladsen overfor Asserbo Kro.

Tirsdag 5. oktober
Bænkebidere - Foredrag
Cand.scient. i zoologi og forfatter Lars Thomas

Onsdag 27. oktober
Har vi ikke for travlt med klima (og corona) krisen til at bekymre os om bæredygtighed? - Foredrag
Professor, medlem af Klimarådet Katherine Richardson

Torsdag 4. november
Urørt skov, udpegning og forholdet til bl.a. Natura 2000 - Foredrag
Erik Buchwald, erhvervs-ph.d. og forstfuldmægtig i Naturstyrelsen

Onsdag 24. november kl. 19.00
Generalforsamling

Torsdag 9. december kl. 19.00
Julearrangement

Årsprogrammet 2021 som pdf-fil til udprintning

FUGLETURE


Lørdag 9. januar kl. 10.00 - 14.00 AFLYST!
Kyndby Vig, Sømer Skov og Kyndbyværket
Mødested: Ved Hillerød Station kl. 9.15, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler. Eller ved P-pladsen for (næsten af) enden af Kyndbyvej kl. 10
Fugle fra kyst og land. Mulighed for vandrefalk.

Lørdag 5. juni. 4.00 - ca. 6.30
Allerød Sø, Nattergaletur
Mødested: Ved Hillerød Station kl. 3.30, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler. Eller ved P-pladsen for enden af Allerødvej kl. 4.00.
Allerød Sø har et rigt småfugleliv heri medregnet nattergale.

Lørdag 18. september kl. 10.00 - 14.00
Hellebæk Avlsgård
Mødested: Ved Hillerød Station kl. 9.30, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler. Eller ved Hellebæk Avlsgård, 3150 Hellebæk kl. 10.00
Vi forventer bl.a. traner og rovfugle.
Det er en god idé at medbringe noget at sidde på.

Lørdag 18. december kl. 15.30 - 18.00
Færgelunden - Så putter vi krager!
Mødested: Ved Hillerød Station kl. 14.50, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler. Eller P-pladsen lige nordvest for Egnsmuseet Færgegården kl. 15.30.
En tur med ufiltrerede sandheder, myter og løgne!

Praktisk:
Turene er for foreningens medlemmer.
Til alle ture er det godt at medbringe kikkert, lidt mad og drikke.
På ture, hvor vi anbefaler at medbringe noget at sidde på, går vi ikke så meget. Derfor er det en god idé at medbringe varmt tøj.
Vedr. mødested Hillerød Station = P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station.

De bedste hilsner

Paul Erik Schlüter (24 64 54 01) og Erik Thalling (26 60 69 60)

Fugleture 2021 som pdf-fil til udprintning

BOTANIKTURE

DEL 1

På grund af Coronasituationen har vi valgt i første omgang kun at lægge ture frem til juli måned. Til disse lokaliteter er vi ikke afhængige af samkørsel. Senere kan vi forhåbentlig genoptage kørselsordningen, så der bliver flere muligheder for valg af destinationer.
DEL 2 vil komme i løbet af juni måned, når vi ved noget mere om, hvor langt man er kommet med vaccinationerne.

Tirsdag 20. april
CHARLOTTENLUND SKOV/SLOTSPARK
Mødested: Charlottenlund St. (østsiden) kl. 16.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Søren Gylden.

Mandag 10. maj
PRÆSTEVANGEN
Mødested: Carlsbergvej, Hillerød, ud for gangbroen fra stationen kl. 17.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

Torsdag 3. juni
ODDERDAMS ENGE / STENHOLT INDELUKKE
(NB destination ændret fra Skovfogedengen i Gl. Grønholtvang).
Odderdams Enge har en pæn bestand af kødfarvet gøgeurt, som forhåbentlig når at være sprunget ud, når vi kommer.
Mødested: Den store p-plads ved Hillerødvejen (mellem skovvejene Birkehavevej og Blindevej) kl. 18.00.
Da der endnu ikke arrangeres samkørsel, vil jeg gøre opmærksom på, at det f.eks. er en mulighed at have cyklen med S-toget og køre derud fra Hillerød St.
Leder: Hanne Ertmann Hansen (mob. 2963 0516).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen inden, men meget gerne før.

Tirsdag 15. juni
LYNGBY ÅMOSE
Mødested: Sorgenfri St. kl. 17.00.
Leder: Søren Gylden.

Mandag 28. juni. S-tog + cykel (Ishøj St.) AFLYST!
HUNDIGE STRAND
Mødested og tidspunkt følger senere.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.
DEL 2
Vi har nu planlagt botanikture for de kommende måneder. De destinationer, vi har valgt, lægger i en del tilfælde op til, at vi igen har fælleskørsel. Mødestedet i Hillerød vil være gymnasiets p-plads, som vi på hverdage kan benytte efter kl. 16.30. Mødestedet for tidspunkter før kl. 16.30 vil blive meddelt på den mail, der kommer inden de pågældende ture.

Torsdag den 8. juli
RUNDE BAKKE (ØLSTED)
Mødested: Gymnasiets p-plads, Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.30.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

Lørdag den 17. juli
HOLTUG KRIDTBRUD (STEVNS)
Mødested: Gymnasiets p-plads, Carlsbergvej, Hillerød, kl. 10.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

Tirsdag den 27. juli
GRAVHØJE VED SONNERUP (ARRENÆS)
Mødested: Gymnasiets p-plads, Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.30.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

Onsdag den 4. august
SYVHØJE (MELBY GRAVHØJE)
Mødested: Gymnasiets p-plads, Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

Mandag den 16. august
SKRIVERNÆBBET (VED SELSØ)
Mødested i Hillerød (meddeles senere) kl. 16.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

Torsdag den 26. august
LANGEBJERG ÅS (VED UVELSE)
Mødested i Hillerød (meddeles senere) kl. 16.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

Tirsdag den 7. september
VESTAMAGER (KOKLAPPERNE). Flere informationer på et senere tidspunkt.
Leder: Inger Vedel.

BILLEDAFTEN i november.

Ret til ændringer forbeholdes.

Med venlig hilsen

Jan Larsen og

Hanne Ertmann Hansen
hanneert@hotmail.com
Tlf.: Mob. 2963 0516 / 4826 8187

Strand-nellike. Foto: Hanne E.

Botanikture (Del 1) som pdf-fil til udprintning

Botanikture (Del 2) som pdf-fil til udprintning

ARKIV

ÅRSPROGRAMMER
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

FUGLETURE
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

BOTANIKTURE
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Opdateret d. 2.10.2021