Velkommen til Naturhistorisk Forening!

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag.

Forside Om foreningen Programmer Fugle- og plantelister Link Til download Galleri

FOREDRAG

Nedenstående foredrag holdes i Kedelhuset, Fredensvej 12, Hillerød
Torsdag 24. januar kl. 19.30
Ugler - Foredrag
Formanden for DOF's Uglegruppe og fugle- og naturfotograf Klaus Dichmann giver en status over vores 7 danske uglearter samt en vurdering af arternes fremtidige eksistensmuligheder i Danmark.

Torsdag 7. februar kl. 19.30
Naturgenopretning Søborg Sø - Foredrag
Ida Dahl Nielsen, Specialkonsulent i Naturstyrelsen.

Onsdag 27. februar kl. 19.30
Sommerfugle og deres livsmuligheder med særligt fokus på Nordsjælland - Foredrag
Allan Bornø Clausen, biolog og økologisk landmand.

Mandag 4. marts kl. 19.30
Plast - et vidundermiddel med bivirkninger - Foredrag
Lektor Kristian Syberg fra RUC.
Torsdag 4. april kl. 19.30
Ulven - Foredrag
Seniorforsker Thomas Bjørneboe Berg fra Naturama i Svendborg vil opdatere os om, hvordan status er for det meget omdiskuterede "nye" rovdyr i Danmark.

Torsdag 11. april kl. 19.30
Biodiversitet - Når en skov ikke bare er en skov - Foredrag
Karsten Thomsen fra natur- og miljøorganisationen Verdens Skove.

Onsdag 8. maj kl. 19.30
Biernes liv og deres betydning for os mennesker - Foredrag
Annette Bruun Jensen, lektor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab.
Det er bekymrende med de seneste års reduktion af såvel vilde bier som honning-bier. Hvad kan vi gøre for at vende udviklingen?

Onsdag 21. august kl. 19.30
Overdrev; prægtige plantesamfund med masser af arter! - Foredrag
Marian Ørgaard, Assoc Prof PhD; cand hort
Hvad er et overdrev, og hvor finder vi overdrev i dagens Danmark?

Mandag 16. september kl. 19.30
Den blåfinnede tun, dens biologi og dens tilbagekomst til Øresund - Foredrag
Michael Hansen, naturvejleder, Øresundsakvariet.

Onsdag 2. oktober kl. 19.30
Rotter og mus som skadedyr: Hvorfor er bekæmpelse en trussel mod naturen? - Foredrag
Biolog Jens Lodal.

Torsdag 31. oktober kl. 19.30
Naturstyrelsens arbejde med sikring af biodiversitet i skovene - Foredrag
Forstfuldmægtig Erik Buchwald.

Torsdag 21. november kl. 19.00
Generalforsamling

Ret til ændringer forbeholdes.

som pdf-fil til udprintning

FUGLETURE

Søndag 12. maj kl. 04.00 til ca. 08.00 Nattergaletur ved Svæveflyvepladsen, Åvej, 3600 Frederikssund

Der er mulighed for at blive samlet op på p-pladsen ved møbelforretningen BO Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 3.30.
Hvis du vil køre med eller kan give andre kørelejlighed, så mail eller ring til Erik Thalling: erik.thalling@gmail.com / tlf. nr: 26 60 69 60 senest kl. 19.00 lørdag 11. maj.
Vi går en tur gennem området, mens dagen gryr. Natten har sine sangere, og de bliver suppleret af de øvrige syngende fugle - en efter en, efterhånden som de vågner og tager fat i en fastlagt rækkefølge art for art - indtil fuglekoret er fuldtalligt.

Lørdag 7. september kl. 09.00 til ca. 13.00 Selsø og Østskoven, Hornsherred.

Mødested: Selsø Kirke 4050 Skibby kl. 10.00, eller ved møbelforretningen BO Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 9.15, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler.

Selsø Sø er en fin fuglelokalitet med vand- og rovfugle.
Østskoven har i god småfuglebestand og ikke mindst er der udsigt til Eskilsø og det mellemliggende stræde. Begge steder har en fin bredspektret variation af fugle. Det er en god idé at medbringe noget at sidde på.

Søndag 6. oktober. kl. 10.00 til ca. 14.00 Hellebæk Avlsgård.

Mødested Hellebæk Avlsgård, 3150 Hellebæk kl. 10.00 til ca. 14.00, eller ved møbelforretningen BO Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 9.30, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler.

Hellebæk Avlsgård er en meget fin træklokalitet, hvor der normalt ses mange fugle. I starten af oktober kan vi komme til at se bl.a. traner og rovfugle.
Det er en god idé at medbringe noget at sidde på.

Praktisk:

Til alle ture er det godt at medbringe kikkert, lidt mad og drikke.
På ture, hvor vi anbefaler at medbringe noget at sidde på, går vi ikke så meget.
Derfor er det en god idé at medbringe varmt tøj.

De bedste hilsner

Paul Erik Schlüter (24 64 54 01) og Erik Thalling (26 60 69 60)

som pdf-fil til udprintning

BOTANIKTURE

BRØDESKOV. Tirsdag den 9. april.
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 17.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Søren Gylden.

MUNKHOLM. Søndag den 28. april.
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 10.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

RUSLAND. Fredag den 10. maj.
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 17.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

HØVBLEGE, MØN. Lørdag den 18. maj. Heldagstur.
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 9.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest torsdag den 16. maj kl. 20.
Leder: Jan Larsen.

KÆR VED SKENKELSØ SØ OG STORESØ LYNG, ØLSTYKKE. Torsdag den 23. maj.
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 17.30. (Andet kan aftales). Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Susanne Persson.

MALMMOSEN VED HOLTE. Torsdag den 13. juni.
Mødested: Holte St. (p-pladsen mod skoven, Holte Stationsvej) kl. 18.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Troels Kornfelt.

MELBY OVERDREV. Tirsdag den 18. juni.
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 17.30. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

ORØ, FORKLÆDET. Mandag den 24. juni.
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 15.30. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest lørdag den 22. juni kl. 20.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

SKANSEBAKKEN, EGEDAM OVERDREV, HILLERØD. Tirsdag den 2. juli.
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 18.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

TVEBJERG OG KLINTEN, FREDERIKSSUND. Torsdag den 11. juli.
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 17.30. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Susanne Persson.

GYLDENSTRAND (SYD FOR FREDERIKSSUND). Tirsdag den 16. juli.
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 17.30. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

SPERRESTRUP ÅDAL VED ØLSTYKKE. Torsdag den 25. juli.
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 17.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Susanne Persson og Hanne Ertmann Hansen.

BURESØ, GRIBSKOV. Torsdag den 15. august.
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 16.30. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Søren Gylden.

TEGLSTRUP HEGN. Mandag den 26. august.
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 16.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

SEVEDØ VED SKÆLSKØR. Søndag den 1. september. Heldagstur.
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 9.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest fredag den 30. august kl. 20.
Leder: Susanne Persson.

Ekstra tur i september vil blive meddelt på et senere tidspunkt.

BILLEDAFTEN 1. Torsdag den 7. november.
Foregår på biblioteket, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej kl. 18.30.
Denne aften vises primært billeder fra sæsonens botanikture og fra private ture i Danmark og evt. fra Skåne.
Skriv/ring til Hanne E. for koordinering af tilbudt billedmateriale.

BILLEDAFTEN 2. Torsdag den 9. januar 2020.
Foregår på biblioteket, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej kl. 18.30.
Denne aften vises primært billeder fra rejser til udlandet i 2019.
Skriv/ring til Hanne E. for koordinering af tilbudt billedmateriale.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES!

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER: Når tiden nærmer sig, sendes en mail ud med nærmere oplysninger om den enkelte tur. Mange af vores botanikture ligger på lokaliteter, hvortil der er ringe eller ingen forbindelse med offentlige transportmidler. Derfor er vi afhængige af fælles kørsel.

Der er tilmelding til alle turene, da det har vist sig at være en fordel f.eks. i de sjældne tilfælde, hvor en tur må aflyses.
Ved tilmeldingen angives tilbud/ønske om billejlighed. Dette koordineres af Hanne E.

I tilfælde af meget dårligt vejr: Ring til turlederen/Hanne E. og hør, om turen gennemføres.
HUSK: flora, lup, evt. kikkert, fornuftigt fodtøj (ofte gummistøvler) - samt mad og drikke.

På gensyn!

TURLEDERNE
Søren Gylden -3079 4254
Hanne Ertmann Hansen - 2963 0516
Troels Kornfelt - 4161 4824
Jan Larsen - 5125 0517
Anne Messmann - 4157 3204
Susanne Persson - 4237 3607

som pdf-fil til udprintning

ANDRE TURE

Søndag den 26. - onsdag den 29. maj
Vadehavet - Forårstur
4 dage med bl.a. Nationalpark og verdensarv Vadehavet, spændende fugleliv, Danmarks største urørte skovområde Draved Skov, Overnatning på Hotel Ballumhus.

Mandag 3. juni 2019, kl. 16.00 - 18.00
Giftfri haver - Tur
Peter Norris, Ølstykke + Gitte Holmstrup DN står bag "Projekt Giftfri haver". De vil vise os, hvordan det kan lade sig gøre i praksis.

Lørdag 24. august kl. 10.00 - 12.00 - Ændret tidspunkt
Ekskursion om overdrev
Marian Ørgaard tager os med til Bolund ved Risø i Roskilde Fjord.

Søndag 29. september
Svampetur
Biolog Rikke Macholm.

ARKIV

ÅRSPROGRAMMER

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

FUGLETURE

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

BOTANIKTURE

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Opdateret d. 23.8.2019