Velkommen til Naturhistorisk Forening!

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag.


Medlemmerne vil modtage mail med detaljer om de enkelte arrangementer.


Forside----- Om foreningen-----Programmer-----Fugle- og plantelister-----Link-----Til download-----Galleri

ÅRSPROGRAM 2022


Nymfe af Grøn Bredtæge (Palomena prasina). Paul Erik Schlüter

Torsdag 20. januar
Ålens mystiske liv - Foredrag
Mads Christoffersen og Sune Riis Sørensen.

Torsdag 10. februar
Hvalernes oprindelse og udvikling - Foredrag
Bent Erik Kramer Lindow, Statens Naturhistoriske Museum

Mandag 7. marts
Af alle svampe frygter jeg kulsvampen mest - Foredrag
Forstpatolog Iben Margrete Thomsen

Onsdag 20. april
Skjoldungernes Land - Foredrag
Nationalparkchef Anders Bülow

Torsdag 5. maj
Fuglesangkursus - Foredrag
Per og Luise Ekberg

Lørdag 7. maj
Fuglesangkursus - Tur
Per og Luise Ekberg

Tirsdag 10. maj
Maglemosen ved Vedbæk - Tur
Anders N. Michelsen

Lørdag 21. maj
Skjoldungernes Land - Tur
Nationalparkchef Anders Bülow

30. maj - 2. juni
Skærum Mølle vest for Holstebro - Bustur

Tirsdag 21. juni
Cykeltur til Gilleleje over Søborg Sø

Tirsdag 9. august
Æbelholt Skov / Drikkevand - Tur
Ida Dahl-Nielsen Naturstyrelsen

Onsdag 10. august
Cykeltur Nordskoven Nord

Ultimo august
Danmarks Skærmplanter - Foredrag

Primo september
Skovens/egnens historien i Allindelille Fredskov - Foredrag
Jimmy Lassen

September
Svampetur
Rikke Macholm

Oktober
Nationalpark Kongernes Nordsjælland - Foredrag
Projektudvikler Lars Rudfeld

November
Hvordan begyndte livet på Jorden?
Foredrag af Tue Hassenkam Nano-Science Center

November
Generalforsamling og Foredrag


Årsprogrammet 2022 som pdf-fil til udprintning

FUGLETURE 2021


Lørdag 9. januar kl. 10.00 - 14.00 AFLYST!
Kyndby Vig, Sømer Skov og Kyndbyværket
Mødested: Ved Hillerød Station kl. 9.15, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler. Eller ved P-pladsen for (næsten af) enden af Kyndbyvej kl. 10
Fugle fra kyst og land. Mulighed for vandrefalk.

Lørdag 5. juni. 4.00 - ca. 6.30
Allerød Sø, Nattergaletur
Mødested: Ved Hillerød Station kl. 3.30, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler. Eller ved P-pladsen for enden af Allerødvej kl. 4.00.
Allerød Sø har et rigt småfugleliv heri medregnet nattergale.

Lørdag 18. september kl. 10.00 - 14.00
Hellebæk Avlsgård
Mødested: Ved Hillerød Station kl. 9.30, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler. Eller ved Hellebæk Avlsgård, 3150 Hellebæk kl. 10.00
Vi forventer bl.a. traner og rovfugle.
Det er en god idé at medbringe noget at sidde på.

Lørdag 18. december kl. 15.30 - 18.00
Færgelunden - Så putter vi krager!
Mødested: Ved Hillerød Station kl. 14.50, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler. Eller P-pladsen lige nordvest for Egnsmuseet Færgegården kl. 15.30.
En tur med ufiltrerede sandheder, myter og løgne!

Praktisk:
Turene er for foreningens medlemmer.
Til alle ture er det godt at medbringe kikkert, lidt mad og drikke.
På ture, hvor vi anbefaler at medbringe noget at sidde på, går vi ikke så meget. Derfor er det en god idé at medbringe varmt tøj.
Vedr. mødested Hillerød Station = P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station.

De bedste hilsner

Paul Erik Schlüter (24 64 54 01) og Erik Thalling (26 60 69 60)

Fugleture 2021 som pdf-fil til udprintning

BOTANIKTURE 2021

DEL 1

På grund af Coronasituationen har vi valgt i første omgang kun at lægge ture frem til juli måned. Til disse lokaliteter er vi ikke afhængige af samkørsel. Senere kan vi forhåbentlig genoptage kørselsordningen, så der bliver flere muligheder for valg af destinationer.
DEL 2 vil komme i løbet af juni måned, når vi ved noget mere om, hvor langt man er kommet med vaccinationerne.

Tirsdag 20. april
CHARLOTTENLUND SKOV/SLOTSPARK
Mødested: Charlottenlund St. (østsiden) kl. 16.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Søren Gylden.

Mandag 10. maj
PRÆSTEVANGEN
Mødested: Carlsbergvej, Hillerød, ud for gangbroen fra stationen kl. 17.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

Torsdag 3. juni
ODDERDAMS ENGE / STENHOLT INDELUKKE
(NB destination ændret fra Skovfogedengen i Gl. Grønholtvang).
Odderdams Enge har en pæn bestand af kødfarvet gøgeurt, som forhåbentlig når at være sprunget ud, når vi kommer.
Mødested: Den store p-plads ved Hillerødvejen (mellem skovvejene Birkehavevej og Blindevej) kl. 18.00.
Da der endnu ikke arrangeres samkørsel, vil jeg gøre opmærksom på, at det f.eks. er en mulighed at have cyklen med S-toget og køre derud fra Hillerød St.
Leder: Hanne Ertmann Hansen (mob. 2963 0516).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen inden, men meget gerne før.

Tirsdag 15. juni
LYNGBY ÅMOSE
Mødested: Sorgenfri St. kl. 17.00.
Leder: Søren Gylden.

Mandag 28. juni. S-tog + cykel (Ishøj St.) AFLYST!
HUNDIGE STRAND
Mødested og tidspunkt følger senere.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.
DEL 2
Vi har nu planlagt botanikture for de kommende måneder. De destinationer, vi har valgt, lægger i en del tilfælde op til, at vi igen har fælleskørsel. Mødestedet i Hillerød vil være gymnasiets p-plads, som vi på hverdage kan benytte efter kl. 16.30. Mødestedet for tidspunkter før kl. 16.30 vil blive meddelt på den mail, der kommer inden de pågældende ture.

Torsdag den 8. juli
RUNDE BAKKE (ØLSTED)
Mødested: Gymnasiets p-plads, Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.30.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

Lørdag den 17. juli
HOLTUG KRIDTBRUD (STEVNS)
Mødested: Gymnasiets p-plads, Carlsbergvej, Hillerød, kl. 10.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

Tirsdag den 27. juli
GRAVHØJE VED SONNERUP (ARRENÆS)
Mødested: Gymnasiets p-plads, Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.30.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

Onsdag den 4. august
SYVHØJE (MELBY GRAVHØJE)
Mødested: Gymnasiets p-plads, Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

Mandag den 16. august
SKRIVERNÆBBET (VED SELSØ)
Mødested i Hillerød (meddeles senere) kl. 16.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

Torsdag den 26. august
LANGEBJERG ÅS (VED UVELSE)
Mødested i Hillerød (meddeles senere) kl. 16.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

Tirsdag den 7. september
VESTAMAGER (KOKLAPPERNE). Flere informationer på et senere tidspunkt.
Leder: Inger Vedel.

BILLEDAFTEN i november.

Ret til ændringer forbeholdes.

Med venlig hilsen

Jan Larsen og

Hanne Ertmann Hansen
hanneert@hotmail.com
Tlf.: Mob. 2963 0516 / 4826 8187

Strand-nellike. Foto: Hanne E.

Botanikture 2021 som pdf-fil til udprintning

ARKIV

ÅRSPROGRAMMER
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

FUGLETURE
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

BOTANIKTURE
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Opdateret d. 28.11.2021