INDMELDELSE

Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til formanden:
Formand
Erik Thalling
Bøgevej 4, 3200 Helsinge
Tlf. +45 26 60 69 60
e-mail erik.thalling@gmail.com
Danske Bank: Regnr. 1551 kontonr. 1159003

Kontingent 2019:
kr. 250,00....husstande
kr. 150,00....enkeltpersoner
gratis....enkeltpersoner under 18 år og studerende

Ved indmeldelse efter 1. juni betales halvt kontingent.