FUGLETURE 2017

som pdf-fil til udprintning
Alle ture udgår fra P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 9.00.
Vi stiler mod at være tilbage i Hillerød mellem kl. 13 og 14.

Turene er for foreningens medlemmer.

Søndag den 9. april: Tur til Nivåbugten.
Vi ser efter rastende andefugle, vadefugle og svaner på forårstræk.
Der er også mulighed for rovfugletræk.
Man kan støde til ved fugletårnet i Fugleværnsfondens reservat kl. ca. 9.30.

Søndag den 21. maj: Tur til Nørremosen ved Kregme / Arrenæs.
Vi starter ved fugletårnet i Nørremosen, hvor der er mulighed for ynglende rørhøg og pungmejse.
Her kan man støde til kl. ca. 9.30.
Vi kan så fortsætte til Sonnerup Skov og/eller Auderød Skov.

Søndag den 10. september: Tur til Ll. Lyngby Mose.
Vi ser efter rastende andefugle, og der er chance for rovfugle - såvel havørn som fiskeørn.
Parkering ved Lille Lyngby Kirke, hvor man kan støde til kl. ca. 9.30.

Søndag den 8. oktober: Tur til Strødam Engsø - Solbjerg Engsø.
Vi ser efter rastende andefugle og rovfugle på træk.
Hvis der er biler nok vandres fra Strødam til Solbjerg Engsø.
Man kan støde til på den lille P-plads på vejen til Strødam Mose (afkørsel fra Damvejen) ved den sydlige ende af Strødam Engsø kl. ca. 9.15.

I tilfælde af ændringer i programmet, vil det fremgå af hjemmesiden
Check derfor gerne hjemmesiden dagen før den planlagte tur.

Venlig hilsen
og
Jørgen Nielsen
Tlf. 21 47 52 10
Hans-Henrik Ibfelt
Tlf. 29 27 69 88

Sangsvaner i Strødam Engsø januar 2017 Hans-Henrik Ibfelt