FUGLETURE 2016

som pdf-fil til udprintning
Alle ture udgår fra P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 9.00.
Vi stiler mod at være tilbage i Hillerød mellem kl. 13 og 14.

Turene er for foreningens medlemmer.

Søndag den 10. april: Tur til Gilbjerg.
Vi kan senere køre til Hellebæk for at følge rovfugletrækket, hvis det svigter ved Gilbjerg.
Man kan støde til ved P-pladsen nedenfor Gilbjergstenen på kystvejen mod Rågeleje kl. ca. 9.30.

Søndag den 22. maj: Tur til Alsønderup Enge.
Vi ser efter vandfugle og sent trækkende rovfugle og håber på et glimt af havørnen.
Man kan evt. støde til ved P-pladsen ved Nejede Hus i Nejede Vesterskov kl. ca. 9.15.

Søndag den 18. september: Tur til Hundested.
Vi ser efter andefugle, vadefugle, småfugle og håber på en havørn.
Man kan støde til på P-pladsen ved Sølager-Kulhuse-færgen kl. ca. 9.40.
Kør mod Hundested, drej til venstre i Amager Huse og følg skiltene med færgesymbolet.

Søndag den 9. oktober: Tur til Selsø.
Vi ser efter rastende andefugle, gæs og vadefugle.
Parkering ved Selsø Kirke, hvor man kan støde til kl. ca. 9.45.

I tilfælde af ændringer i programmet, vil det fremgå af hjemmesiden
Check derfor gerne hjemmesiden dagen før den planlagte tur.

Venlig hilsen
og
Jørgen Nielsen
Tlf. 21 47 52 10
Hans-Henrik Ibfelt
Tlf. 29 27 69 88

Kobbersneppe på Værnengene Hans-Henrik Ibfelt