FUGLETURE 2015

som pdf-fil til udprintning
Alle ture udgår fra P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 9.00. Vi stiler mod at være tilbage i Hillerød mellem kl. 13 og 14.

Turene er for foreningens medlemmer.

Søndag den 26. april: Tur til Ll. Lyngby Mose.
Vi ser efter rastende andefugle og rovfugle på træk.
Parkering ved Ll. Lyngby Kirke, hvor man kan støde til kl. ca. 9.30.

Søndag den 10. maj: Tur til Freerslev Hegn.
Vi går en tur i den nyudsprungne skov, nu hvor alle sangfuglene er kommet.
Af ynglefugle kan nævnes lille og gråstrubet lappedykker, hvinand, grågås, musvåge, hvepsevåge, spurve- og duehøg.

Søndag den 27. september: Tur til Holløse Bredning.
Der er fundet 54 ynglende fuglearter i området, heraf 17 arter vandfugle.
Vi ser efter rovfugle og vandfugle.
Man kan evt. efterfølgende gå en tur i Tisvilde Hegn.
Man kan støde til ved Tibirke Kirke kl. ca. 9.30.

Søndag den 18. oktober: Tur til Møllekrogen. Evt. senere Stenholt Indelukke.
Skarvkoloni og rastende andefugle.
Man kan evt. støde til på P-pladsen vest for Stenholt Møllevej kl. ca. 9.15.

I tilfælde af ændringer i programmet, vil det fremgå af hjemmesiden
Check derfor gerne hjemmesiden dagen før den planlagte tur.

Venlig hilsen
og
Jørgen Nielsen
Tlf. 21 47 52 10
Hans-Henrik Ibfelt
Tlf. 29 27 69 88

Vandstær ved Solbjerg Engsø Hans-Henrik Ibfelt