FUGLETURE 2014

som pdf-fil til udprintning
Alle ture udgår fra P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 9.00. Vi stiler mod at være tilbage i Hillerød mellem kl. 13 og 14.

Turene er for foreningens medlemmer.

Søndag den 13. april: Tur til Gilbjerg.
Vi kan senere køre til Hellebæk for at følge rovfugletrækket, hvis det svigter ved Gilbjerg.
Man kan støde til ved P-pladsen nedenfor Gilbjergstenen på kystvejen mod Rågeleje kl. ca. 9.30.

Søndag den 24. maj: Tur til Gribskov / Fiskeørnerede.
Vi går en tur i den nyudsprungne skov, nu hvor alle sangfuglene er kommet. Vi håber, fiskeørnen er kommet tilbage til en ny rede, efter at det gamle redetræ faldt i vinterstormen.
Man kan støde til ved parkeringspladsen overfor Enghavehus kl. ca. 9.15.

Søndag den 21. september: Tur til Alsønderup Enge.
Vi ser efter rastende vandfugle og trækkende rovfugle og håber på et glimt af havørnen.
Man kan evt. støde til ved P-pladsen ved Nejede Hus i Nejede Vesterskov kl. ca. 9.15.

Søndag den 18. oktober: Tur til Nivåbugten.
Vi ser efter rastende andefugle, vadefugle og svaner og måske en havørn.
Parkering ved havnen eller ved indgangen til Fugleværnsfondens Reservat, hvor man kan støde til kl. ca. 9.30.

I tilfælde af ændringer i programmet, vil det fremgå af hjemmesiden
Check derfor gerne hjemmesiden dagen før den planlagte tur.

Venlig hilsen
og
Jørgen Nielsen
Tlf. 21 47 52 10
Hans-Henrik Ibfelt
Tlf. 29 27 69 88

Troldænder