FUGLETURE 2013

som pdf-fil til udprintning
Alle ture udgår fra P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 9.00. Vi stiler mod at være tilbage i Hillerød mellem kl. 13 og 14.

Turene er for foreningens medlemmer.

Søndag den 20. april: Tur til Gilbjerg.
Vi kan senere køre til Hellebæk for at følge rovfugletrækket der, hvis det svigter ved Gilbjerg.
Man kan støde til ved P-pladsen nedenfor Gilbjergstenen på Kystvejen mod Rågeleje kl. ca. 9.30.

Søndag den 26. maj: Tur til Strødam Engsø og Solbjerg Engsø og evt. senere Nejede Vesterskov og Alsønderup Enge.
Hvis vi er biler nok, vandres fra Strødam til Solbjerg.
Vi skal se på andefugle og vadefugle og måske sent trækkende rovfugle. Desuden er alle sangfuglene kommet.

Søndag den 16. september: Tur til Jægerspris Nordskov.
Vi ser efter småfugle og spætter i skoven, besøger Kongeegen og går en tur langs vandet, hvor vi ser efter rovfugle og rastende ænder og vadefugle.
Vi parkerer ved Louiseholm (tilkørsel fra Kulhusvej), hvor man kan støde til kl. ca. 9.45.

Søndag den 6. oktober: Tur til Selsø.
Vi ser efter rastende andefugle, gæs og vadefugle.
Parkering ved Selsø Kirke, hvor man kan støde til kl. ca. 9.45.

Venlig hilsen
og
Jørgen Nielsen
Tlf. 21 47 52 10
Hans-Henrik Ibfelt
Tlf. 29 27 69 88

Rød glente over Djursland august 2012