FUGLETURE 2012

som pdf-fil til udprintning
Alle ture udgår fra P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 9.00. Vi stiler mod at være tilbage i Hillerød mellem kl. 13 og 14.

Turene er for foreningens medlemmer.

Søndag den 15. april: Tur til Gilbjerg.
Vi kan evt. senere køre til Hellebæk for at følge rovfugletrækket der, hvis det svigter ved Gilbjerg.
Man kan støde til ved P-pladsen nedenfor Gilbjergstenen på Kystvejen mod Rågeleje kl. ca. 9.30.

Søndag den 20. maj: Tur til Alsøndrup Enge og evt. senere Solbjerg Engsø.
Vi skal se på andefugle og vadefugle og måske sent trækkende rovfugle. Desuden er alle sangfuglene kommet.
Man kan evt. støde til ved P-pladsen ved Nejede Hus i Nejede Vesterskov kl. ca. 9.15.

Søndag den 23. september: Tur til Arresødal og Arresøkanalen.
Kanalen huser de fleste år ynglende isfugl, som et af de få steder på Sjælland. Isfuglen er i øvrigt også en hyppig vintergæst i området. Nord for søens udløb i kanalen (Ågabet) er der opført en plankebro, som fører ud til et skjul ved søbredden, hvor der er udsigt over den vestlige del af Arresø.
Parkering ved Arresødal, hvor man kan støde til kl. ca. 9.30.

Søndag den 7. oktober: Tur til Lille Lyngby Mose.
Vi ser på rastende andefugle og ser efter rovfugle. Parkering ved Lille Lyngby Kirke, hvor man kan støde til kl. ca. 9.30.

Venlig hilsen
og
Jørgen Nielsen
Tlf. 21 47 52 10
Hans-Henrik Ibfelt
Tlf. 29 27 69 88

Fiskeørn over Holløse Bredning på fugleturen søndag den 4. september 2011