FUGLETURE 2011

som pdf-fil til udprintning
Alle ture udgår fra P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 9.00. Vi stiler mod at være tilbage i Hillerød mellem kl. 13 og 14.

Turene er for foreningens medlemmer.

Søndag den 17. april: Tur til Gilbjerg.
Vi kan evt. senere på formiddagen køre til Hellebæk for at følge rovfugletrækket der, hvis det svigter ved Gilbjerg.
Man kan støde til ved P-pladsen nedenfor Gilbjergstenen på Kystvejen mod Rågeleje kl. ca. 9.30.

Søndag den 15. maj: Tur til Strødam Engsø og Solbjerg Engsø.
Hvis vi er biler nok vandres fra Strødam til Solbjerg. Vi skal se på andefugle, gæs og vadefugle, og så er alle sangfuglene kommet.

Søndag den 4. september: Tur til Holløse Bredning.
Der er fundet 54 ynglende fuglearter i Holløse Bredning, heraf 17 arter vandfugle.
Man kunne tage den nordlige halvdel af Ellemosestien og derved komme både i skoven og bredningen. Afhængig af hvor mange biler der er.
Man kan støde til ved Tibirke Kirke kl. ca. 9.30.

Søndag den 2. oktober: Tur til Selsø.
Vi ser efter rastende andefugle, vadefugle og svaner.
Parkering ved Selsø Kirke, hvor man kan støde til kl. ca. 9.45.

Venlig hilsen
og
Leif Møller-Hansen
Tlf. 48 17 48 55
Hans-Henrik Ibfelt
Tlf. 29 27 69 88

Vandrefalke, Hotel Radisson