FUGLETURE 2018

som pdf-fil til udprintning
Alle ture udgår fra P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 9.00.
Vi stiler mod at være tilbage i Hillerød mellem kl. 13 og 14.

Turene er for foreningens medlemmer.

Søndag den 22. april: Tur til Gilbjerg.
Vi kan senere køre til Hellebæk eller Melby Overdrev, hvis trækfuglene svigter ved Gilbjerg.
Man kan støde til på P-pladsen vest for Gilleleje på Tinkerup Strandvej mellem nr. 2 og 4 kl. ca. 9.30.

Søndag den 6. maj: Tur til Møllekrogen og Stenholt Mølle, evt. senere Strødam Engsø.
Vi lytter til sangfuglene og ser efter mose- og søfugle, måske en rovfugl, og så er der jo skarvkolonien.
Man kan støde til på P-pladsen ved Stenholtsvej vest for Stenholt Mølle kl. 9.15.

Søndag den 9. september: Tur til Selsø.
Vi ser efter rastende andefugle, gæs og vadefugle.
Parkering ved Selsø Kirke, hvor man kan støde til kl. ca. 9.45.

Søndag den 7. oktober: Tur til Esrum Møllegård og Gribskov.
Vi ser efter småfugle og isfugl samt rastende fugle på søen og rovfugle. Måske natugle.
Parkering på Esrum Møllegård P-plads (indkørsel fra Frederiksværksvej), hvor man kan støde til kl. ca. 9.25.

I tilfælde af ændringer i programmet, vil det fremgå af hjemmeside.
Check derfor gerne hjemmesiden dagen før den planlagte tur.

Venlig hilsen
og
Jørgen Nielsen
Tlf. 21 47 52 10
Hans-Henrik Ibfelt
Tlf. 29 27 69 88

Hans-Henrik Ibfelt