FUGLETURE 2019

som pdf-fil til udprintning

Søndag 12. maj kl. 04.00 til ca. 08.00 Nattergaletur, Vaserne, Furesøen

Mødested: P-plads for enden af Fyrrebakken, 3460 Birkerød kl. 4.00, eller ved P-pladsen på Carlsbergvej-siden af Hillerød Station kl. 3.30, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler.

Vi starter før solopgang, så vi kan opleve bl.a. sangfuglenes opvågnen, på vores rundtur i Fugleværnsfonden område; Vaserne.
Her er registreret 150 fuglearter og nogle af dem vil vi garantere for, at vi ser og hører.

Lørdag 7. september kl. 09.00 til ca. 13.00 Selsø og Østskoven, Hornsherred.

Mødested: Selsø Kirke 4050 Skibby kl. 10.00, eller ved P-pladsen på Carlsbergvej-siden af Hillerød Station kl. 9.15, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler.

Selsø Sø er en fin fuglelokalitet med vand- og rovfugle.
Østskoven har i god småfuglebestand og ikke mindst er der udsigt til Eskilsø og det mellemliggende stræde. Begge steder har en fin bredspektret variation af fugle. Det er en god idé at medbringe noget at sidde på.

Søndag 6. oktober. kl. 10.00 til ca.14.00 Hellebæk Avlsgård.

Mødested Hellebæk Avlsgård, 3150 Hellebæk kl. 10.00 til ca. 14.00, eller ved P-pladsen på Carlsbergvej-siden af Hillerød Station kl. 9.30, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler.

Hellebæk Avlsgård er en meget fin træklokalitet, hvor der normalt ses mange fugle. I starten af oktober kan vi komme til at se bl.a. traner og rovfugle.
Det er en god idé at medbringe noget at sidde på.

Praktisk:

Turene er for foreningens medlemmer.

Til alle ture er det godt at medbringe kikkert, lidt mad og drikke.

På ture, hvor vi anbefaler at medbringe noget at sidde på, går vi ikke så meget. Derfor er det en god idé at medbringe varmt tøj.

De bedste hilsner

Paul Erik Schlüter
24 64 54 01

og

Erik Thalling
26 60 69 60

Erik Thalling