Velkommen til Naturhistorisk Forening!

Opdateret d. 19.2.2018
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag.

Alle foredrag foregår fra 2018 i Kedelhuset, Fredensvej 12 bag Hillerød Bibliotek og Arkaderne.

Årsprogrammet 2018ooooooooo Fugleture 2018 Den nyvalgte bestyrelse

Kommende arrangementer
Stæren i Danmark - tabet af et sekscifret antal stære

Mandag den 19. februar kl. 19.30

Naturhistorisk Forening for Nordsjælland og DOF-Nordsjælland inviterer til foredrag
I løbet af de 40 år, hvor DOF har gennemført punkttællinger, skønnes det, at Danmark har mistet 60 % af sine ynglende stære. Det svarer til ca. 400000 færre stærepar.
Henning Heldbjerg vil fortælle om stæren, særligt med fokus på, hvordan stærebestanden har det i Danmark i dag og dens udvikling i Danmark. Med udgangspunkt i diverse nyere undersøgelser vil han fortælle om, hvorfor bestanden er i tilbagegang og hvordan situationen for stæren er i resten af Europa. Endelig vil han diskutere sammenhængen mellem DOF's fugletællinger, viden om fuglene og naturbeskyttelse.
Er der noget vi kan gøre bedre i DOF og Danmark?
Henning Heldbjerg er biolog i DOF og arbejder nu med et forskningsprojekt om videnskabelig anvendelse af data indsamlet af frivillige, her særligt DOF's fugletællinger.
Planternes spredning i Danmark

Torsdag den 1. marts kl. 19.30

Naturhistorisk Forening for Nordsjælland inviterer til foredrag.

Hvordan spredes planterne i det danske landskab?

De fleste plantearter har gennem evolutionen tilpasset sig forskellige former for spredning i naturen. Nogle har f.eks. udviklet flyveanordninger, så deres frø spredes med vinden, andre har udviklet saftige frugter, som spises af fugle, og andre igen har udviklet krogbørster, som hæfter til dyrene. Men hvilken rolle spiller mennesket i planternes spredning i landskabet?
Dels har vi omformet det oprindelige landskab, så betingelserne for frøspredningen er blevet markant ændret. Dels, men ikke mindst, flytter vi tilsigtet eller utilsigtet rundt med planterne gennem vore daglige aktiviteter.

Det kan man høre mere om i et foredrag af botaniker Per Hartvig

Planlægning af årets botanikture

torsdag den 8. marts kl. 18.30 på Frederiksborg Byskole

Nærmere oplysninger om lokale m.m. kommer i slutningen af februar.

Forslag til ture og tilbud om at være turleder bedes I sende til undertegnede senest fredag den 23. februar, fordi Jan Larsen og jeg et par dage senere holder et formøde.

Vi gennemgår de indkomne forslag og laver et udkast til årets program, som færdiggøres på planlægningsmødet den 8. marts.

Med venlig hilsen
Hanne Ertmann Hansen
(kontaktperson)
Mob. 2963 0516
hanneert@hotmail.com

Stor skjaller
Tur til det smukke Odsherred

Søndag den 27. maj til onsdag den 30. maj

Årets tur i Naturhistorisk Forening for Nordsjælland går til det smukke Odsherred med det unikke istidslandskab, den afvekslende natur, den særegne flora og det rige fugleliv.
De fleste kender området som et populært feriemål. Vi vil bl.a. dykke ned i det mere ukendte Odsherred, se på landskaberne og indsnuse de historiske steder.

Tilmelding ved indbetaling af depositum er startet!

Nikkende kobjælde
Lidt af hvert:
Frivillige græsserlaug - Download præsentationen af Anna Bodil Halds foredrag (7,5 MB)
Naturen set fra oven - Download præsentationen af Stig Svenningsens foredrag (8 MB)
Kulturspor i landskabet - Se / download de anvendte kort fra turen
"Haven som naturreservat" (32 MB)
Links til kortportaler
Landsdækkende indsamling af trafikdræbte pindsvin
Naturen på nettet Liste over websteder
50 ÅRS JUBILÆUM
Ida-Lykke Bangs festtale
Hans-Henrik Ibfelts hyldestdigt
Rewilding
Professor Jens-Christian Svenning sender gerne sit foredragsoplæg, hvis I skriver til ham på svenning@bios.au.dk

Medlemmerne af

Naturhistorisk Forening i Nordsjælland

- Tager på ekskursioner for at glæde sig over naturen.

- Går til foredrag for at høre om naturen.

- Har et tilhørsforhold og kan få samvær med andre naturinteresserede.

- Gør foreningen handlekraftig, så den kan leve op til formålsparagraffen.

BLIV MEDLEM!


Kontakt gerne formand Erik Thalling. Mobil +45 26 60 69 60 eller e-mail erik.thalling@gmail.com

Tilmeld nyhedsbreve om de enkelte arrangementer - Afmeld nyhedsbreve

Program til at åbne pdf-filerne kan hentes her >>