Velkommen til Naturhistorisk Forening!

Opdateret d. 15.8.2019
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag.

Alle foredrag foregår i Kedelhuset, Fredensvej 12 bag Hillerød Bibliotek og Arkaderne.

Årsprogram 2019
Fugleture 2019
Botanikture 2019

Vadehavet Søndag 26. - onsdag 29. maj 2019

RAPPORT

Der er nu udarbejdet en kort rapport over Vadehavsturen. Den indeholder bl.a. lister over indsamlede observationer af fugle og planter.
Rapporten kan være et nyttigt værktøj på fremtidige ture i området. I lighed med rapporter fra tidligere ture kan den downloades HER!

FOTOBOG

Vores medlem Hans-Henrik Ibfelt har sammensat en flot fotobog fra turen.
Den kan købes ved henvendelse til Hans-Henrik (email ibfelt@tdcadsl.dk) for bestilling, betaling og aftale om afhentning. Bogen koster 200 kr.
Vi fandt Cypres Ulvefod på Åskov Hede
Nyt projekt skal sikre bedre levevilkår for sjælden plante


Ved mindestenen over guldhornenes findestedAugust
Onsdag 21. august kl. 19.30
FOREDRAG: Overdrev - prægtige plantesamfund med masser af arter!
Marian Ørgaard, Assoc Prof PhD; cand hort
Hvad er et overdrev, og hvor finder vi overdrev i dagens Danmark?

Lørdag 24. august kl. 10.00 - 12.00 - Tidspunkt ændret
EKSKURSION: Om overdrev
Marian Ørgaard tager os med til Bolund ved Risø i Roskilde Fjord.

Mandag 26. august
BOTANIKTUR: TEGLSTRUP HEGN
Mødested:
P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 16.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

Gratis plakat med vilde danske bier
Med støtte fra 15. Juni Fonden har de vilde danske bier i flere omgange været sat under lup, herunder har forskerne tidligere i år præsenteret fire nye arter for landet, danske navne til samtlige bier, og en snarlig rødlistevurdering af alle 292 arter.
Plakaten bidrager med et øget fokus på de vilde bier, og at vi husker på at værne om dem.
De 32 forskellige arter af bier på plakaten repræsenterer næsten samtlige bi-slægter fra Danmark. Bierne er angivet med deres danske og videnskabelige navn, samt deres naturlige størrelse i millimeter.
Plakaten der måler 42 x 59,4 cm (A2 format) er tegnet og designet af Catherine Descure og udleveres gratis med støtte fra 15. Juni Fonden til alle interesserede.

Se her, hvor de kan hentes i København og Århus.


Der er også fremstillet
et postkort med et udvalg
af de vilde bier.

HVOR MANGE POINTS scorer din have på biodiversitet?
Scorekortet er udarbejdet til DCE-rapporten: Parcelhushaven – en del af byens natur.
Private haver i storbyer kan bidrage til at fremme biodiversitet og tilpasning til klimaforandringer, om end haveejere normalt orienterer sig efter andre hensyn, når de indretter og passer deres have. Den typiske parcelhushave rummer potentielt gode levesteder for en mangfoldig natur afhængig af, hvordan man passer haven. Scorekortet er udarbejdet af seniorforsker Rasmus Ejrnæs som en del af rapporten.
Scorekortet kan hentes her!
Hele rapporten kan hentes her!

Naturmødet i Hirtshals
14. - 16. maj 2020 afholdes Naturmødet i Hirtshals for fjerde gang. Naturmødet er bygget op over samme koncept som Folkemødet på Bornholm. Naturorganisationer, kommuner mv. deltager med telte og udflugter til lands og til vands med sigte på hele familien. Sideløbende afholdes debatter med et bredt udsnit af deltagere, der beskæftiger sig med naturen. I år deltog alle partilederne i debatten og en debat om klima blev sendt i DR.
Se videre på https://naturmoedet.dk/. Hilsen Vibeke Horsten

Lidt af hvert

Medlemmerne af Naturhistorisk Forening i Nordsjælland

- Tager på ekskursioner for at glæde sig over naturen.
- Går til foredrag for at høre om naturen.
- Har et tilhørsforhold og kan få samvær med andre naturinteresserede.
- Gør foreningen handlekraftig, så den kan leve op til formålsparagraffen.

BLIV MEDLEM!


Indmeldelse: Kontakt gerne formand Erik Thalling, mobil +45 26 60 69 60 eller e-mail erik.thalling@gmail.com

Ny bankkonto: Arbejdernes Landsbank, Hillerød afd. Reg.nr. 5358 konto nr. 0247405

Som medlem modtager du nyhedsbreve om de enkelte arrangementer - Skriv til charlotte@falsmar.dk, hvis du vil til- eller afmelde dem.

Program til at åbne pdf-filerne kan hentes her >>