BOTANIKTURE 2017som pdf-fil til udprintning

Turene er for foreningens medlemmer

GRIBSKOV. Mostur (bl.a. Buxbaumia). Onsdag den 19. april.
Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 17.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

ERIKSHOLM SKOV VED MUNKHOLMBROEN (PÅ HOLBÆKSIDEN). Søndag den 30. april.
Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 12.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

ASSERBO - MELBY OVERDREV. Mandag den 8. maj.
Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 16.30.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Mikael Landt.

FREERSLEV HEGN. Torsdag den 18. maj.
Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 17.30.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Søren Gylden.

ALLINDELILLE FREDSKOV. Mandag den 22. maj.
Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 16.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jon Feilberg.

EJBY ÅDAL. Torsdag den 15. juni.
Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 17.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

HIMMELEV SKOV OG BOLUND (NORD FOR RISØ VED ROSKILDE FJORD). Mandag den 26. juni.
Mødested: Busstoppestedet ved Risø kl. 17.30. Herfra fordeling i biler.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

RUNDE BAKKE (VED ØLSTED). Tirsdag den 11. juli.
Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 17.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Susanne Persson.

MELBY GRAVHØJE OG HALD. Mandag den 17. juli.
Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 17.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

STRANDENGE VED JÆGERSPRIS. Lørdag den 22. juli.
Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 10.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Troels Kornfelt.

VÆRLØSE (NATURPLEJEDE OMRÅDER VED DEN TIDLIGERE FLYVESTATION). Torsdag den 3. august.
Mødested: P-pladsen på vestsiden af Værløse Station kl. 18.00. (Fra P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 17.15. Nærmere forklaring, når tiden nærmer sig).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Anna Bodil Hald.

BØLLEMOSEN, JÆGERSBORG HEGN. Torsdag den 17. august.
Mødested: Holte St. (p-pladsen mod skoven, Holte Stationsvej) kl. 17.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Søren Gylden.

FALSTERBO (SKÅNE). Søndag den 27. august. HUSK PAS!
Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 10.00. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest fredag den 25. august kl. 20.
Leder: Jan Larsen.

KOKLAPPERNE (AMAGER). Torsdag den 7. september.
Mødested: Vestamager St. kl. 16.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Troels Kornfelt.

RÅGÅRDS MOSE (STORE DYREHAVE). Mandag den 18. september.
Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej bag Hillerød Station kl. 15.30.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Søren Gylden.

BILLEDAFTEN 1. Mandag den 30. oktober.
Foregår på biblioteket, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej kl. 18.30.
Denne aften vises billeder fra sæsonens botanikture og fra private ture i Danmark og evt. fra Skåne.
Skriv/ring til Hanne E. for koordinering af tilbudt billedmateriale.

BILLEDAFTEN 2. Tirsdag den 9. januar 2018.
Foregår på biblioteket, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej kl. 18.30.
Denne aften vises billeder fra rejser til udlandet i 2017.
Skriv/ring til Hanne E. for koordinering af tilbudt billedmateriale.

TRÆER I VINTERTILSTAND. Marts 2018.
Dato og andre oplysninger, når tiden nærmer sig. Leder: Jan Larsen.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES!

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER
Når tiden nærmer sig, sendes en mail ud med lidt nærmere oplysninger om den enkelte tur. Mange af vores botanikture ligger på lokaliteter, hvortil der er ringe eller ingen forbindelse med offentlige transportmidler. Derfor er vi afhængige af fælles kørsel.

Der er tilmelding til alle turene, da det har vist sig at være en fordel f.eks. i de sjældne tilfælde, hvor en tur må aflyses. Ved tilmeldingen angives tilbud / ønske om billejlighed. Dette koordineres af Hanne E.

I tilfælde af meget dårligt vejr: Ring til turlederen / Hanne E. og hør, om turen gennemføres. HUSK: flora, lup, kikkert, fornuftigt fodtøj (ofte gummistøvler) - samt mad og drikkevarer.


Hanne E.
Kødfarvet gøgeurt (Lille Lyngby Mose)
TURLEDERNE

Jon Feilberg
Søren Gylden
Anna Bodil Hald
Hanne Ertmann Hansen
Troels Kornfelt
Mikael Landt
Jan Larsen
Susanne Persson


4015 0598
3079 4254
2142 2330
2963 0516
4161 4824
2879 4570
5125 0517
4237 3607