BOTANIKTURE 2016som pdf-fil til udprintning

Turene er for foreningens medlemmer

ERIKSHOLM SKOV VED MUNKHOLMBROEN (PÅ HOLBÆKSIDEN). Tirsdag, d. 26. april.
Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 16.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

FARUM SORTEMOSE. Mandag, d. 2. maj.
Mødested: Birkerød St. (p-pladsen overfor ved rådhuset) kl. 16.45. Herfra til Farum St.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Mogens Lindhardtsen.

SMÅSØERNE. Tirsdag, d. 17. maj.
Mødested: Den sydlige p-plads på østsiden af Allerød St. kl. 16.30.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

KULLEN. Fredag, d. 27. maj. Heldagstur i privatbiler. HUSK billedlegitimation!
Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 10.00.
Tilmelding til Hanne E. senest onsdag, d. 25. maj kl. 20.
Leder: Jan Larsen.

LILLE LYNGBY MOSE. Torsdag, d. 2. juni.
Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

KLEVADS ENG. Torsdag, d. 16. juni.
Mødested: Den sydlige p-plads på østsiden af Allerød St. kl. 17.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

FARUM SORTEMOSE. Onsdag, d. 29. juni.
Mødested: Birkerød St. (p-pladsen overfor ved rådhuset) kl. 18.00. Herfra til Farum St.
Leder: Per Hartvig.

HORREBY LYNG m.m. (FALSTER). Heldagstur i privatbiler. Lørdag, d. 9. juli.
Mødested: Nærmere oplysninger, når tiden nærmer sig.
Tilmelding til Hanne E. senest torsdag, d. 7. juli kl. 20.
Leder: Jan Larsen.

JÆGERSBORG DYREHAVE. Mandag, d. 18. juli.
Mødested: Lyngby St., (vestsiden, p-pladsen på Ulrikkenborg Pl.) kl. 17.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

KATTEHALE MOSE. Torsdag, d. 21. juli.
Mødested: Den sydlige p-plads på østsiden af Allerød St. kl. 17.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Christian Rørdam.

TRYLLESKOVEN og evt. KARLSTRUP KALKGRAV. Tirsdag, d. 9. august.
Mødested: Karlslunde St. kl. 16.30.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Susanne Persson.

GRIBSKOV (NÆRMERE BESKED OM LOKALITETEN SENERE). Mandag, d. 15. august.
Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 16.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Søren Gylden.

SMULDMOSEN M.M. (HVALSØSKOVENE). Søndag, d. 21. august.
Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 10.00.
Tilmelding til Hanne E. senest fredag, d. 19. august kl. 20. Varighed: 3-4 timer på lokaliteterne.
Leder: Søren Grøntved Christiansen.

HVIDTJØRNSAREALET og evt. DRAGØR SYDSTRAND. Søndag, d. 4. september.
Flyttet til onsdag den 7. september. Læs mere her!

STORE DONSE DAM i TOKKEKØB HEGN. Tirsdag, d. 20. september.
Mødested: Den sydlige p-plads på østsiden af Allerød St. kl. 15.30.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Søren Gylden.

BILLEDAFTEN 1. Tirsdag, d. 25. oktober.
Foregår på biblioteket, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej, kl. 18.30. Denne aften vises billeder fra sæsonens botanikture og fra private ture i Danmark og evt. fra Skåne.
Skriv/ring til Hanne E. for koordinering af tilbudt billedmateriale.

BILLEDAFTEN 2. Mandag, d. 14. november.
Foregår på biblioteket, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej, kl. 18.30. Denne aften vises billeder fra årets rejser til udlandet.
Skriv/ring til Hanne E. for koordinering af tilbudt billedmateriale.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES!

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER: Når tiden nærmer sig, sendes en mail ud med lidt nærmere oplysninger om den enkelte tur. Mange af vores botanikture ligger på lokaliteter, hvortil der er ringe eller ingen forbindelse med offentlige transportmidler. Derfor er vi afhængige af fælles kørsel.
Der er tilmelding til de fleste ture, da det har vist sig at være en fordel f.eks. i de sjældne tilfælde, hvor en tur må aflyses. Ved tilmeldingen angives tilbud / ønske om billejlighed. Dette koordineres af Hanne E.

I tilfælde af meget dårligt vejr: Ring til turlederen / Hanne E. og hør, om turen gennemføres.

HUSK: flora, lup, kikkert, fornuftigt fodtøj (ofte gummistøvler) - samt mad og drikkevarer.


Opret kobjælde (Pulsatilla vulgaris). Hanne E.

TURLEDERNE (Fra Naturhistorisk Forening)
Søren Gylden (mob. 3079 4254)
Hanne Ertmann Hansen (mob. 2963 0516)
Troels Kornfelt (mob. 4161 4824)
Jan Larsen (mob. 5125 0517)
Mogens Lindhardtsen (mob. 2711 7779)
Susanne Persson (mob. 4237 3607)
Christian Rørdam (mob. 2672 7094)