BOTANIKTURE 2015som pdf-fil til udprintning

Turene er for foreningens medlemmer

BOSERUP SKOV. Lørdag, d. 18. april.
Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 10.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Varighed: 3-4 timer på lokaliteten.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

LYSTRUP SKOV. Tirsdag, d. 5. maj.
Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 17.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

RUSLAND. Mandag, d. 11. maj.
Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 17.30.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Søren Gylden.

VASBY MOSE. Tirsdag, d. 19. maj.
Mødested: Høje Tåstrup St. kl. 18.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Søren Grøntved Christiansen.

HEATHERHILL og A.P. MØLLER - grunden. Månerudetur. Mandag, d. 1. juni.
Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 17.00.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

LANGEBJERG ÅS (VED UVELSE). Torsdag, d. 4. juni.
Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 17.30.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Søren Gylden.

FORKLÆDET (ORØ). Onsdag, d. 17. juni.
Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 15.30.
Tilmelding til Hanne E. senest mandag, d. 15. juni kl. 20.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

UDBY VIG, HØNSEHALS (TUSE NÆS). Lørdag, d. 27. juni.
Mødested: P-pladsen på Hønsehalsvej kl. 11. (Fra Hillerød kl. 9.30).
Tilmelding til Hanne E. senest torsdag, d. 25. juni kl. 20.
Varighed: 3-4 timer på lokaliteten.
Leder: Egon Pedersen.

SÆKKEN, RYGET SKOV (SYD FOR FARUM SØ). Tirsdag, d. 14. juli.
Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 17.30.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

Turen er aflyst:
KORSELITSE MELLEMSKOV (FALSTER). Onsdag, d. 29. juli.
Heldagstur i privatbiler. Nærmere oplysninger om mødested dernede følger senere. Fra Hillerød kl. 9.
Tilmelding til Hanne E. senest mandag, d. 27. juli kl. 20.
Leder: Henrik Holck.

RUDE SKOV. Tirsdag, d. 4. august.
Mødested: Holte St. (p-pladsen mod skoven, Holte Stationsvej) kl. 17.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Ledere: Anne Messmann og Jakob Harrekilde.

LYNGE GRUSGRAV. Torsdag, d. 13. august.
Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 16.30.
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

NÆBBEGÅRD PLANTAGE (VED SJÆLSØ). Sporeplantetur. Lørdag, d. 19. september.
Mødested: Birkerød St. (p-pladsen overfor ved rådhuset) kl. 14.30.
NB. Der er i hele weekenden indsat togbusser mellem Hillerød St. og Gentofte St
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen. Læs mere her!

BILLEDAFTEN 1. Torsdag, d. 8. oktober.
Foregår på biblioteket, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej, Hillerød kl. 18.30.
Denne aften vises billeder fra sæsonens botanikture og fra private ture i Danmark og evt. fra Skåne.
Skriv/ring til Hanne E. for koordinering af tilbudt billedmateriale.

BILLEDAFTEN 2. Torsdag, d. 19. november.
Foregår på biblioteket, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej, Hillerød kl. 18.30.
Denne aften vises billeder fra årets rejser til udlandet.
Skriv/ring til Hanne E. for koordinering af tilbudt billedmateriale.

FOKUS PÅ STARER HELE SÆSONEN.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER:
Vi tilstræber at sende en mail ud med nærmere beskrivelse af den enkelte tur, når tiden nærmer sig.
Mange af vores ture ligger på lokaliteter, hvortil der er ringe eller ingen forbindelse med offentlige transportmidler. Derfor er vi afhængige af fælles kørsel.
Der er tilmelding til alle ture i år, da det har vist sig at være en fordel f.eks. i de sjældne tilfælde, hvor en tur må aflyses. Ved tilmeldingen angives tilbud / ønske om billejlighed. Dette koordineres af turlederen / Hanne E.

I tilfælde af meget dårligt vejr: Ring til turlederen og hør, om turen gennemføres.
HUSK: flora, lup, kikkert, fornuftigt fodtøj (ofte gummistøvler) - samt mad og drikkevarer.

TURLEDERE:
Søren Gylden
Hanne Ertmann Hansen
Henrik Holck
Jakob Harrekilde Jensen
Jan Larsen

Anne Messmann
Egon Pedersen
sgylden@gmail.com
hanneert@hotmail.com
henrikoghanne@youmail.dk
har@nst.dk
janl@snm.ku.dk
(Kun på arbejdet)
mail@annemessmann.dk
orchispurpur@gmail.com
4583 4587 / mob. 3079 4254
4826 8187 / mob. 2963 0516
3968 2504 / mob. 2568 0425
3062 7721
mob. 5125 0517

4542 1429 / mob. 4157 3204
4752 5052 / mob. 2891 5234

Strand-mandstro (Eryngium maritimum), Kyndby Strand 2014. Hanne E.