BOTANIKTURE 2014som pdf-fil til udprintning

BRØDESKOV. Torsdag d. 24. april.
Mødested: DSBís p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 17.45.
Leder: Søren Gylden.

SKOVHUSVÆNGE SKOV. (ved Køge Å) Lørdag d. 3. maj.
Mødested: DSBís p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 10.00.
Tilmelding til Hanne Ertmann Hansen senest kl. 19 aftenen før
. Varighed: 3-4 timer på lokaliteten.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

SKRÆNTER ved KYNDBY Ė RØGLERNE. Torsdag d. 22. maj.
Mødested: DSBís p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 17.30.
Tilmelding til Hanne Ertmann Hansen senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Susanne Persson.

HEATHERHILL og A.P. MØLLER - grunden. Mandag d. 26. maj.
Månerudetur. Mødested: DSBís p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 17.30.
Tilmelding til Hanne Ertmann Hansen senest kl. 19 aftenen før
.
Leder: Jan Larsen.

GRØNHOLTVANG og stengærdet ved GRØNHOLT KIRKE. Mandag d. 2. juni.
Mødested: DSBís p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 18.00.
Tilmelding til Hanne Ertmann Hansen senest kl. 19 aftenen før
.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

FEMSØLYNG (ved Rude Skov). Onsdag d. 18. juni.
Mødested: Holte St. (p-pladsen mod skoven, Holte Stationsvej) kl. 18.00.
Leder: Jakob Harrekilde Jensen.

HUNDIGE STRAND. Fredag d. 27. juni.
Mødested: Ishøj St. kl. 17.00.
Tilmelding til Hanne Ertmann Hansen senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

HOLMEGÅRDS MOSE. Lørdag d. 5. juli.
Heldagstur i privatbiler. Mødested: DSBís p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 10.00.
Tilmelding til Hanne Ertmann Hansen senest torsdag d. 3. juli kl. 20.
Leder: Jan Larsen.

VITAM÷LLE, BENESTAD BAKKER m.m. (Østskåne). Lørdag d. 12. juli.
Heldagstur i privatbiler. Mødested: DSBís p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 8.00.
Tilmelding til Hanne Ertmann Hansen senest torsdag d. 10. juli kl. 20.
Leder: Mikael Landt.

SKRÆNTER ved KYNDBY Ė RØGLERNE Tirsdag d. 22. juli.
Mødested: DSBís p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 17.30.
Tilmelding til Hanne Ertmann Hansen senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Susanne Persson.

MELBY OVERDREV. Torsdag d. 31. juli.
Mødested: DSBís p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 16.00.
Tilmelding til Hanne Ertmann Hansen senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

FLYNDERSØ m.m. (ved Rørvig). Lørdag d. 16. august. NY DATO
Mødested: DSBís p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 10.00.
Tilmelding til Hanne Ertmann Hansen senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.

BJńREHALVØEN nord for Kullen. (Skåne) Tirsdag d. 26. august. NY DATO
Heldagstur i privatbiler. Mødested: DSBís p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 9.00.
Tilmelding til Hanne Ertmann Hansen senest lørdag d. 23. august kl. 20.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

MOSTUR m.m.. Lokalitet i Nordsjælland (oplyses senere) Torsdag d. 11. september.
Mødested: DSBís p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 15. 30.
Leder: Jan Larsen.

MELBY OVERDREV Klitsvampetur. Lørdag d. 18. oktober.
Mødested: DSBís p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 10.00.
Leder: Jan Larsen.

BILLEDAFTEN. Torsdag d. 13. november. NY DATO
Foregår på biblioteket, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej kl. 18.30.
Kom og vis dine billeder fra sæsonens botanikture, fra en privat ferie eller kom og nyd andres billeder.
Skriv / ring til Hanne Ertmann Hansen for koordinering af tilbudt billedmateriale.

MISTELTENTUR. Lørdag d. 22. november (med forbehold).
Mødested: P-pladsen ved Lyngby St. kl. 10.00.
Tilmelding til Hanne Ertmann Hansen senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Henrik Holck.

FOKUS PÅ GRÆSSER HELE SÆSONEN (Vi forsøger at gøre lidt mere end sidste år)!

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER:
Vi tilstræber at sende en mail ud med lidt nærmere beskrivelse af den enkelte tur, når tiden nærmer sig.
Mange af vore ture ligger på lokaliteter, hvortil der er ringe eller ingen forbindelse med offentlige transportmidler. Derfor er vi afhængige af fælles kørsel.
Ved de ture, der ligger længere væk, er der tilmelding med angivelse af tilbud / ønske om billejlighed.
Dette koordineres af turlederen / Hanne Ertmann Hansen.

I tilfælde af meget dårligt vejr: Ring til turlederen og hør, om turen gennemføres. HUSK: flora, lup, kikkert, fornuftigt fodtøj (ofte gummistøvler) Ė samt mad og drikkevarer.

TURLEDERE:
Søren Gylden
Hanne Ertmann Hansen
Henrik Holck
Jakob Harrekilde Jensen
Mikael Landt
Jan Larsen
Susanne Persson
sgylden@gmail.com
hanneert@hotmail.com
henrikoghanne@youmail.dk
har@nst.dk
miklandt@webspeed.dk
janl@snm.ku.dk
suspersson@gmail.com
4583 4587 / mob. 3079 4254
4826 8187 / mob. 2963 0516
3968 2504 / mob. 2568 0425
3062 7721
4546 1076 / mob. 2879 4570
4848 1351 / (mob. 5125 0517)
4731 3391 / mob. 4237 3607
NB: Mobilnr. i parentes = kun åben på dagen.


Trævlekrone (Stenholt Mølle 2013)
Hanne Ertmann Hansen