BOTANIKTURE 2013som pdf-fil til udprintning

GRIBSKOV. Onsdag d. 17. april. Speciel mostur (bl.a. Buxbaumia). Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 17.00. Leder: Jan.

BREDE OG OMEGN. Tirsdag d. 23. april. Rundtur - de første forårsplanter. Mødested: Sorgenfri St. kl. 17.00. Herfra videre i privatbiler. Leder: Anne Messmann.

LEDREBORG. Søndag d. 5. maj. Fin forårsflora. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 10.00. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før. Varighed: 3-4 timer på lokaliteten. Leder: Hanne.

GRØNNESSE SKOV + LILLE PRIVATSKOV. Mandag d. 13. maj. Tyndakset gøgeurt o.a. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 17.30. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før. Leder: Hanne.

KUNGSMARKEN (NATURRESERVAT 5 KM ØST FOR LUND). Lørdag d. 25. maj. Heldagstur i privatbiler. Nærmere oplysninger, når tiden nærmer sig. Tilmelding til Hanne senest torsdag, d. 23. maj kl. 20. Ledere: Mathias Kaae og Jan.

DIESBJERG / RÆVEHØJVEJ (ODSHERRED). Lørdag d. 1. juni. Botanisk lokalitet i særklasse. Heldagstur i privatbiler. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 10.00. (Andet kan aftales). Tilmelding til Hanne senest torsdag, d. 30. maj kl. 20. Leder: Jan.

HEATHERHILL. Tirsdag d. 4. juni. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 17.30. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før. Leder: Jan.

LANGEBJERG ÅS (VED UVELSE). Tirsdag d. 18. juni. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 18.00. Leder: Mikael Landt.

BOLUND (NORD FOR RISØ) - derefter HIMMELEV SKOV (Botanisk Forenings tur kl. 19-21). Onsdag d. 26. juni. Biblomst. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 17.00. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før. Leder af Bolundturen: Hanne.

SKULDELEV ÅS OG KÆRET. Tirsdag d. 2. juli. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 17.30. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før. Leder: Hanne.

JYDELEJET (HØJE MØN). Lørdag, d. 13. juli. Heldagstur i privatbiler. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 9.00 (Andet kan aftales). Horndrager m.m. Tilmelding til Hanne senest torsdag d. 11. juli kl. 20. Leder: Jan.

KATTEHALE MOSE. Mandag d. 22. juli. Mødested: Den sydlige p-plads på østsiden af Allerød St. kl. 18.00. Herfra videre i privatbiler. Leder: Aase Christensen.

SØNDERSØ. Mandag d. 29. juli. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 17.30. Mulighed for afhentning på Værløse St. kl. ca. 17.50. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før. Ledere: Mogens Tornberg og Jan.

SKRIVERNÆBBET (VED SELSØ). Torsdag d. 8. august. Strandengstur. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 17.00. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før. Leder: Hanne.

VESTAMAGER. Onsdag d. 21. august. Mødested: Vestamager St. kl. 17.00. Leder: Jan.

TEMATUR 1: Skærmplanter og kurvplanter. LOKALITET SENERE. Lørdag d. 24. august. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 11.00. Varighed: Ca. 4 timer. Leder: Jan.

TEMATUR 2: Sporeplanter (især ulvefødder og bregner). GRIBSKOV. Tirsdag d. 10. september. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 16.00. Leder: Jan.

TEMATUR 3: Flere sporeplanter (især bregner og mosser). LOKALITET SENERE. Lørdag d. 12. oktober. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 11.00. Varighed: Ca. 3-4 timer. Leder: Jan.

FOKUS PÅ GRÆSSER HELE SÆSONEN!

BILLEDAFTEN. Torsdag d. 7. november. (NY DATO) Foregår på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej kl. 18.30. på biblioteket. Kom og vis dine billeder fra sæsonens botanikture eller fra en privat ferie. Skriv / ring til Hanne for koordinering af tilbudt billedmateriale.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER:
Vi tilstræber at sende en mail ud med lidt nærmere beskrivelse af den enkelte tur, når tiden nærmer sig.
Mange af vore ture ligger på lokaliteter, hvortil der er ringe eller ingen forbindelse med offentlige transportmidler. Derfor er vi afhængige af fælles kørsel.
Ved de ture, der ligger længere væk, er der tilmelding med angivelse af tilbud / ønske om billejlighed.
Dette koordineres af turlederen / Hanne.

I tilfælde af meget dårligt vejr: Ring til turlederen og hør, om turen gennemføres.
HUSK: flora, lup, kikkert, fornuftigt fodtøj (ofte gummistøvler) - samt mad og drikkevarer.

TURLEDERE:
Aase Christensen
Hanne Ertmann Hansen
Mathias Kaae
Mikael Landt
Jan Larsen
Anne Messmann
Mogens Tornberg
aase55@gmail.com
hanneert@hotmail.com

miklandt@webspeed.dk
janl@snm.ku.dk
annemessmann@email.dk
4817 1033 / 2462 2423
4826 8187 / mob. 2963 0516

546 1076 / 2879 4570
4848 1351 / (mob. 5125 0517)
4542 1429 / mob. 4157 3204
NB: Mobilnr. i parentes = kun åben på dagen.