BOTANIKTURE 2012

EKSTRA ARRANGEMENT:
INTRODUKTION TIL ÅRETS BOTANIKSÆSON. Onsdag den 11. april i biologilokalet på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej, Hillerød:
Årets turprogram bliver præsenteret og Inger Vedel viser billeder. Læs mere her!

ERMELUNDEN. Torsdag d. 19. april. Mødested: Busstoppestedet på Klampenborgvej ud for Hjortedam kl. 18.00. (Bus 388 fra Lyngby St. kl. 17.46). Leder: Henrik Holck.

BOSERUP SKOV. Søndag d. 29. april. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 10.00. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før. Varighed: 3-4 timer på lokaliteten. Leder: Hanne.

GAMMEL KIELSKOV (VED FREERSLEV HEGN). Tirsdag d. 1. maj. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.30. Leder: Søren.

SMÅSØERNE. Tirsdag d. 15. maj. Mødested: Den sydlige p-plads på østsiden af Allerød St. kl. 18.00. Leder: Hanne.

ESKEBJERG VESTERLYNG. Søndag d. 20. maj. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 9.00. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før. Varighed: Ca. 4 timer på lokaliteten. Leder: Jan.

STENHOLT INDELUKKE (DJÆVLEØEN). Torsdag d. 7. juni. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 18.00. Leder: Jan.

KURT BORELLAS HAVE (BØRSTINGERØD). Mandag d. 11. juni. Mødested: Den sydlige p-plads på østsiden af Allerød St. kl. 18.00. Leder: Søren.

GRIBSKOV (SKOVENGENE). Onsdag d. 20. juni. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.45. Leder: Henrik Jørgensen og Jan.

TRYGGEVÆLDE ÅDAL. Lørdag d. 23. juni. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 9.00. Tilmelding til Susanne senest kl. 19 aftenen før. Varighed: 3-4 timer på lokaliteten. Ledere: Susanne og Jan.

HUNNERÖD MOSSE, SKÅNE. Lørdag d. 7. juli. Heldagstur i privatbiler. Mødested: Den sydlige p-plads på østsiden af Allerød St. kl. 8.00. Tilmelding til Christian senest torsdag, d. 5. juli, kl. 19. Leder: Christian.

GYLDENSTRAND (SYD FOR FREDERIKSSUND). Fredag, d. 13. juli. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.30. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før. Leder: Hanne.

RØSNÆS. Torsdag d. 19. juli. Heldagstur i privatbiler. Mødested: DSB's parkeringsplads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 9.00. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før. Leder: Jakob.

SKRÆNTERNE VED ST. KARLSMINDE - LYNÆS. Tirsdag d. 24. juli. Mødested: DSB's parkeringsplads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.30. Leder: Susanne.

NORDSKOVEN (KONGENS LYNG). Mandag d. 30. juli. Mødested: DSB's p-plads Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.30. Leder: Susanne.

RYEGÅRD DYREHAVE. Lørdag d. 4. august. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 10.00. Tilmelding til Susanne senest kl. 19 aftenen før. Varighed: Ca. 3 timer på lokaliteten. Leder: Susanne.

MELBY OVERDREV. Tirsdag d. 14. august. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.00. Leder: Jan.

VESTAMAGER. Tirsdag d. 21. august. Mødested: Vestamager St. kl. 17.30. Leder: Jan.

ESKEBJERG VESTERLYNG. Søndag d. 26. august. Heldagstur i privatbiler. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 9.00. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før. Leder: Jan.

RUDERATTUR. Onsdag d. 5. september. Nærmere oplysninger om lokalitet og tidspunkt senere. Ledere: Finn Skovgård og Jan.

VASERNE (MOSTUR). Onsdag d. 12. september. Mødested: Roklubben i Holte kl. 17. 00. (Solen går ned kl. 19.32.) Ledere: Anders Michaelsen og Jan.

BILLEDAFTEN. Torsdag d. 11. oktober. Foregår i fysiklokalet på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej, kl. 19.00. Kom og vis dine billeder fra sæsonens ture med botanikgruppen eller fra en spændende ferie. Varighed: Ca. 2,5 timer. Skriv / ring til Hanne for koordinering af tilbudt billedmateriale.

MELBY OVERDREV. Speciel svampetur (klitsvampe). Lørdag d. 3. november. Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 10.00. Leder: Jan.

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER:
Vi tilstræber at sende en mail ud med lidt nærmere beskrivelse af den enkelte tur, når tiden nærmer sig.
Mange af vore ture ligger på lokaliteter, hvortil der er ringe eller ingen forbindelse med offentlige transportmidler. Derfor er vi afhængige af fælles kørsel.
Ved de ture, der ligger længere væk, er der tilmelding med angivelse af tilbud / ønske om billejlighed.
Dette koordineres af turlederen / Hanne.

I tilfælde af meget dårligt vejr: Ring til turlederen og hør, om turen gennemføres.
HUSK: flora, lup, kikkert, fornuftigt fodtøj (ofte gummistøvler) - samt mad og drikkevarer.

TURLEDERE:
Søren Gylden
Hanne Ertmann Hansen
Hanne & Henrik Holck
Jakob Harrekilde Jensen
Jan Larsen
Susanne Persson
Christian Rørdam
sgylden@gmail.com
hanneert@hotmail.com
hanneoghenrik@email.dk
har@nst.dk
janl@snm.ku.dk
suspersson@gmail.com
christian@rordam.nu
4583 4587 / mob. 3079 4254
4826 8187 / mob. 2963 0516
3968 2504 / mob. 2267 7244
3062 7721
4848 1351 / (mob. 5125 0517)
4731 3391 / mob. 4237 3607
4814 0710 / mob. 2672 7094
NB: Mobilnr. i parentes = kun åben på dagen.