BOTANIKTURE 2011

BRØDESKOV. Torsdag, d. 28. april. Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.30. Herfra videre i privatbiler. - Leder: Søren.

MUNKHOLM. Lørdag, d. 7. maj. Halvdagstur til skrænterne ved Munkholmbroen.
Ændring: På grund af den rekordvarme april måned vil det være lidt af en skuffelse at komme til skrænterne ved Munkholmbroen for at se den tidlige forårsflora. I stedet for kører vi til Borrevejle Skov lige syd for Hornsherred. Her vil der være mulighed for at finde flere planter, der kommer lidt senere f.eks. vår-fladbælg. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før.
Mødested: P-pladsen ved IDÉMØBLER Carlsbergvej, Hillerød, kl. 10. Herfra videre i privatbiler. Varighed på lokaliteten: 3 - 4 timer. - Leder: Hanne.

BØRSTINGERØD MOSE. Mandag, d. 16. maj. Mødested: Den sydlige p-plads på østsiden af Allerød St. kl.18.00. Herfra videre i privatbiler. - Leder: Hanne.

ALLINDELILLE FREDSKOV. Torsdag, d. 26. maj. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før. Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 16.30. Herfra videre i privatbiler. - Ledere: Jon Feilberg og Jan.

JÆGERSPRIS SKYDETERRÆN (VEST). Tirsdag, d. 31. maj. Tilmelding til Hanne / Jan senest kl. 19 aftenen før. Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.00 . Herfra videre i privatbiler. - Leder: Jan.

LILLE RØRBÆK. Fredag, d. 17. juni. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før. Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 18.00 . Herfra videre i privatbiler. - Leder: Jan.

STRØDAM NATURRESERVAT. Onsdag, d. 22. juni. Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 18.00. Herfra videre i privatbiler. - Leder: Hanne.

USSERØD Å. Tirsdag, d. 28. juni. Mødested: P-pladsen på Mortenstrupvej, Hørsholm (vest for åen) kl. 18.00. (S-tog fra Hillerød til Birkerød, herfra videre med bus 500S. Ca. 500 meters gang fra stoppestedet "Kongevejscenteret" på Usserød Kongevej til p-pladsen). - Leder: Jon.

HEDELAND. Søndag, d. 3. juli. Halvdagstur i privatbiler. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før. Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 10.00. Herfra videre i privatbiler. - Leder: Jan.

TISVILDE HEGN. Fredag, d. 8. juli. Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.00. Herfra videre i privatbiler. - Leder: Susanne.

GEELSKOV - KOLLELEV MOSE - FRILANDSMUSEET (Raritetstur). Onsdag, d. 13. juli. Mødested: Sorgenfri St. kl. 13.00. Herfra videre i privatbiler. - Leder: Flemming.

LERGRAVENE VED NIVÅ. Onsdag, d. 20. juli. Tilmelding til Hanne senest kl. 19 aftenen før. Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.30. Herfra videre i privatbiler til Nivå St. (kl. 18.00). - Leder: Jon.

ULFSHALE (MØN). Lørdag, d. 30. juli. Heldagstur. Tilmelding til Henrik / Hanne senest kl. 19 aftenen før. Mødested: Lyngby St. kl. 10.00. - Leder: Henrik.

JÆGERSPRIS SKYDETERRÆN (VEST). Lørdag, d. 6. august. Heldagstur i privatbiler. Tilmelding til Susanne / Jan senest kl. 19 aftenen før. Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 10.00 . Herfra videre i privatbiler. - Ledere: Susanne og Jan.

STORE DYREHAVE. Torsdag, d. 18. august. Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.00. Herfra videre i privatbiler. - Leder: Jan.

ESKEBJERG VESTERLYNG. Søndag, d. 4. september. Heldagstur i privatbiler. Tilmelding til Jan senest kl. 19 aftenen før. Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 9.30. Herfra videre i privatbiler. - Leder: Jan.

MOSTUR (Lokalitet senere). Tirsdag, d. 20. september. Halvdagstur. Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 10.00. Herfra videre i privatbiler. - Leder: Jan.

MOSTUR, GRIBSKOV (syd). Lørdag, d. 1. oktober. Halvdagstur. Mødested: P-pladsen på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 10.00. Herfra videre i privatbiler. - Leder: Jan.

BILLEDAFTEN. Torsdag, d. 13. oktober. Mødested: Byskolen, Carlsbergvej, fysiklokalet, kl. 19.00. Kom og vis dine billeder fra sæsonens ture med botanikgruppen eller fra en spændende ferie. Varighed: Ca. 2,5 timer. - Ring til Hanne for koordinering af tilbudt billedmateriale.

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER:

Vi forventer at sende en mail ud til alle medlemmer om turene, når tiden nærmer sig - eventuelt med lidt nærmere beskrivelse af den enkelte tur. Husk at give besked til Charlotte Falsmar om e-mail / ændret e-mailadresse.

Mange af vore ture ligger på lokaliteter, hvortil der er ringe eller ingen forbindelse med offent-lige transportmidler. Derfor er vi afhængige af fælles kørsel. Ved de ture, der ligger længere væk, er der tilmelding med angivelse af tilbud / ønske om billejlighed. Dette koordineres af turlederen.

I tilfælde af meget dårligt vejr: Ring til turlederen og hør, om turen gennemføres. HUSK: flora, lup, kikkert, fornuftigt fodtøj (ofte gummistøvler) - samt mad og drikkevarer.

Vi ses!

TURLEDERE:
Søren Gylden
Hanne Ertmann Hansen
Henrik Holck
Flemming Larsen
Jan Larsen
Susanne Persson
Jon Stene
4583 4587 / mob. 3079 4254
4826 8187 / mob. 2963 0516
3968 2504 / mob. 2267 7244
6140 7830
4848 1351 / (mob. 5125 0517)
4731 3391 / mob. 4237 3607
4557 1105 / mob. 5136 2153
sgylden@gmail.com
hanneert@hotmail.com
hanneoghenrik@email.dk
tf@larsen.dk
janl@snm.ku.dk
suspersson@gmail.com
jon.stene@tdcadsl.dk
NB: Mobilnr. i parentes = kun åben på dagen.