REFERATER (som pdf-fil til udprintning)
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Referat af generalforsamling mandag den 21. november 2016 på Frederiksborg Gymnasium.

 1. Dirigent
  Ida-Lykke Bang bød velkommen og foreslog Ole Andersen som dirigent. Han blev enstemmigt valgt.
 2. Formandens beretning
  Formand Ida-Lykke Bang aflagde mundtlig beretning for året 2016, og den blev godkendt med akklamation.
  Den fulde beretning kan ses på hjemmesiden.
 3. Regnskab
  Foreningens kasserer Leif Møller-Hansen aflagde regnskab for 2016. Egenkapitalen viser et lille fald til 44.447 kr., men det er stadig et komfortabelt beløb.
  Der blev opfordret til, at foreningens aktiver - teleskop, PC osv. Fremover skulle optræde i regnskabet. Herefter fremlagde Leif et bud på et budget for 2017, hvor den mest i øjenfaldne post var den skønnede udgift til foreningens 50 års jubilæum i september på kr. 20.000. Budgettet blev godkendt uden kommentarer.
 4. Kontingent
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dvs. for husstande 250 kr. og for enkeltpersoner 150 kr. Unge under 18 år og studerende er kontingentfri. Forslaget blev vedtaget.
  Kassereren nævnte, at man næste år måske kunne forvente en stigning i kontingentet.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Hans-Henrik Ibfelt, Tyge W. Kjær og Jørgen Nielsen blev genvalgt. I stedet for Ida-Lykke, som ikke ønskede genvalg, valgtes Erik Thalling.

 6. Valg af revisorer
  Birgitte Soldbro blev genvalgt.
 7. Valg af revisorsuppleant
  Kate Rasmussen blev genvalgt.
 8. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.
 9. Eventuelt
  Ingen kommentarer.
Herefter takkede Ida-Lykke dirigenten og lagde op til pausen, men hun blev af Leif Møller-Hansen bedt om at sætte sig på en stol foran forsamlingen. Resten af bestyrelsen samledes i en halvcirkel bag hende.
På hele bestyrelsens vegne holdt Leif en tale, hvori han udtrykte sin store tak til Ida-Lykke for de mange mange år, hvor hun har stået i spidsen for foreningen.
Ida-Lykke med husstand blev udnævnt til livsvarig æresmedlem af Naturhistorisk Forening, og hun modtog en sølvbroche som en symbolsk tak for det store arbejde og engagement, hun altid har vist.
Endelig rejste forsamlingen sig og sang Halfdan Rasmussens sang "Noget om Kraft" for Ida-Lykke.

Så var det blevet tid til en pause, hvor der blev serveret snacks og et glas vin.

I anden del af aftenens faste program fortalte Kurt Borella om emnet "Din egen have som naturreservat".
Foredrag var illustreret med fotos fra hans have i Allerød.

Referent: Hans Mølbæk


Almindelig Benved (Foto Erik Thalling)