REFERATER (som pdf-fil til udprintning)
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Referat af generalforsamling 21. november 2012 på Frederiksborg Byskole.

 1. Dirigent
  Ole Andersen
  blev valgt til dirigent.
 2. Formandens beretning
  Formanden, Ida-Lykke Bang
  aflagde en let forkortet beretning, der blev godkendt med akklamation. Den fulde beretning kan ses her på hjemmesiden.
 3. Regnskabet
  Kassereren, Leif Møller-Hansen
  aflagde regnskab. Vi kommer ud af året med et overskud på 13.006 kr. Regnskabet blev godkendt.
 4. Fastlæggelse af kontingent
  Kontingentet blev fastsat uændret til hhv. 250 kr. for husstande, 200 kr. for enkeltmedlemmer, 100 kr. for unge under 18 år og studerende.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Hans-Henrik Ibfelt, Niels-Erik Rasmussen
  blev genvalgt til bestyrelsen. Jørgen Nielsen blev nyvalgt.
 6. Valg af revisor
  Birgitte Soldbro Larsen blev valgt.
 7. Valg af revisorsuppleant
  Kate Rasmussen
  blev genvalgt.
 8. Behandling af indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag
 9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen uddeltes årsprogrammet for 2013.

Herefter gik vi efter pausen over til foredraget: "Hvorfor chokolade" af bachelor i indiansk sprog og kultur - Marie Lund Eriksen, og ikke mindst til prøvesmagningerne.

Referent Hans MølbækJolan og Flemming Rune ser på svampe