REFERATER (som pdf-fil til udprintning)
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Referat af generalforsamling 25. november 2011 på Frederiksborg Byskole.

 1. Flemming Rune blev valgt til dirigent.
 2. Formanden, Ida-Lykke Bang aflagde en fyldig beretning, der blev godkendt med akklamation.
 3. Kassereren, Leif Møller-Hansen aflagde regnskab. Ekskursionerne gav et mindre overskud, hvortil kommer en stærkt reduceret portoudgift - fordi hovedparten af foreningens medlemmer nu modtager orientering om og invitation til arrangementerne pr. e-mail - hvorfor vi kommer ud af året med et overskud på 19.211 kr. Regnskabet blev godkendt.
 4. Kontingentet blev fastsat uændret til hhv. 250 kr. for husstande og 200 kr. for enkeltmedlemmer.
 5. Ida-Lykke Bang, Charlotte Falsmar, Leif Møller-Hansen og Hans Mølbæk blev genvalgt til bestyrelsen.
  Birgitte Garde, som er medlem af bestyrelsen, er også meget aktiv i DOF Nordsjælland, hvor hun både er i Naturpolitisk Udvalg og aktiv i felten som caretaker i Gribskov.
  Desuden er Birgitte Garde med i Danmarks Naturfredningsforenings bestyrelse i Fredensborg Kommune, hvilket også kræver meget.
  Derfor ønsker Birgitte Garde, at blive aflastet, og bestyrelsen har fået Jørgen Nielsen til at gå ind i bestyrelsen, indtil Birgitte Garde er på valg i 2012.
 6. Bente Thomsen ønskede ikke genvalg som revisor, i stedet valgtes Helene Munksgaard.
  Helle Vind fortsætter et år mere.
 7. Kate Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant
 8. Der var ikke indkommet forslag
 9. Under eventuelt orienterede Flemming Rune om et nyt bogprojekt omhandlende Tisvilde Hegn. Arbejdet pågår i 2012, og hvis der er medlemmer, der mener at kunne bidrage til bogen, er de velkommen til at kontakte Flemming Rune.
Efter generalforsamlingen uddeltes årsprogrammet for 2012.

Herefter fortalte biolog Flemming Rune om sine mange besøg og undersøgelser i Grønland gennem 25 år og viste billeder, bl.a. fra sin nye bog om Grønlands vilde planter.

Referent Hans-Henrik IbfeltFrederiksborg Slot