REFERATER (som pdf-fil til udprintning)
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Referat af generalforsamling 25. november 2010

  1. Ole Andersen valgtes enstemmigt til dirigent.
  2. Formanden, Ida-Lykke Bang aflagde en fyldig beretning, der blev godkendt med akklamation. Formanden overrakte Dagmar Levisen og Lene Køhler en gave som tak for deres store indsats med beretning fra årets Langelandstur og tidligere fra rejserne til Øland og Nordjylland.
  3. Kassereren, Leif Møller-Hansen aflagde regnskab. I modsætning til sidste år kom vi denne gang ud af året med et pænt overskud på godt 9.000 kr., så vi igen har lidt at stå imod med. Regnskabet blev godkendt.
  4. Kontingentet blev fastsat uændret til hhv. 250 kr. for husstande og 200 kr. for enkeltmedlemmer.
  5. Birgitte Garde, Hans-Henrik Ibfelt og Niels Erik Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen.
  6. Som revisor genvalgtes Helle Vind. Bente Thomsen (ikke på valg) havde trods tidligere udmelding valgt at fortsætte.
  7. Kate Rasmussen blev genvalgt som revisorsuppleant
  8. Der var ikke indkommet forslag
  9. Eventuelt - ingen indlæg
Efter generalforsamlingen uddeltes årsprogrammet for 2011.

Herefter fortalte formand for Det Etiske Råd og netop afgået professor i miljøplanlægning ved RUC Peder Agger om naturpolitik og græsrødder gennem 50 år på baggrund af egne erfaringer tæt på begivenhedernes centrum.

Referent Hans-Henrik Ibfelt


Tranekær Slotspark i maj
Tranekær Slotspark i maj