ÅRSBERETNINGER (som pdf-fil til udprintning)
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Årsrapport 2016

CO2-neutralitet - hvad er meningen?
Første foredrag i 2016 skulle gøre os klogere på CO2 balancen.
Vi er enige med foredragsholderen Martin Einfelt om, at skov er godt, og en rig biodiversitet er godt, men at vi bare skal fremstille en bunke papir i Finland og Sverige, for derefter at sende det til Midteuropa, hvor man så bare skulle bruge løs, for bagefter at brænde det. Det virkede som en stor provokation på tilhørerne, som mistede lydhørheden, og ikke kunne forlige sig med udsagnet om at forbrug af træ er lig med forbrug af solenergi. Vi søger stadig efter viden om, hvordan man måler det CO2 balancen

Jens Peter Bang

Havet omkring Danmark
Katherine Richardson fra KU brugte Karen Blixens bog "Syv fantastiske fortællinger" som ramme for et meget inspirerende foredrag om: Havet omkring Danmark. Hun lagde hovedvægten på verdenshavenes evne til at optage og binde CO2, betydningen af artsdiversiteten i havene, klimaforandringerne og erfaringerne fra Galathea 3 ekspeditionen. Det var fortællinger på et højt niveau, de knap 80 fremmødte fik.

Danmarks kyster
Johannes Krüger om Danmarks kyster.
Vi havde forventet et foredrag om danske kyster, men fik derudover et indlæg om klimaændringerne. Det virkede stærkt ophidsende på nogle af deltagerne, fordi der blev sat spørgsmålstegn ved de forestillinger om, at vi mennesker selv er skyld i den globale opvarmning.

Marsvin
Jonas Teilmann fortalte om sine omfattende studier af marsvin.
Han kan bevise at marsvinene er meget sårbare overfor det stigende støjniveau i vandet og det stigende indhold af giftstoffer i vandet. Der er DDT og tungmetaller i vandet helt op til Grønland. Marsvinene er sidste led i fødekæden ligesom mennesket, så det er lige slemt for marsvin og mennesker. Mange oplysninger kan fås på www.hvaler.dk.

Trækfuglenes gåder
Mark Desholm fortalte om forskning i fuglenes adfærd - det kræver fantasi. Ja, man skal FAKTISK KUNNE TÆNKE SOM EN FUGL. Men det kan Mark Desholm også.
De store fremskridt er sket, efter man har taget radar i brug. GPS sendere og lyslokkere hjælper, men koster penge. Det var en flot aften. Vi lærte en bunke om fugletrækkets gåder, men der skal nok blive udfordringer til næste generationer, når man stadig taler om "nedarvede" trækruter .….. Se film på You tube: "Tranernes træk".

På jagt efter sjældne fugle og ny viden om evolutionen af disse flyvende dinosaurer
Jon Fjeldså fortalte om sit liv med mange rejser og mange videnskabelige milepæle. Han har forsket i fuglenes evolution og han fortalte begejstret om sit samarbejde med unge biologer, der tilføjer viden ved hjælp af DNAundersøgelser. De mange tilhører nød også hans tegninger af fugle. Det kunne være spændende med en udstilling med hans fugletegninger.

Giftige planter
Per Mølgaard har efter sin pension samlet sin viden om giftige planter.
Vi fik en fantastisk billedaften hvor han delte ud af sin store viden. Godt at det også er blevet til en bog. Uundværlig i enhver familie med børn. Julegaveide.

Pindsvin
Aslaug Bugge fra foreningen Pindsvinevennerne fortalte oplysende og meget morsomt om pindsvin, deres livscyklus, fødevalg, hvad de kan gøre i vores haver og ikke mindst om, hvordan det er at være "plejemor" for tilskadekomne eller forladte pindsvineunger. Hvis man vil hjælpe pindsvinene skal der være adgang til vand i ens have. Vandbeholdere kan anbefales. Læs mere på www.pindsvin.dk

Medicinsk Museum
Vi havde en meget engageret guide. Hun læste historie og fortalte os bl.a. om pesten. Alle de udstillede ting fik stemmer.

Kr. Himmelfartstur til Fyn
Tyge W.Kjær havde planlagt en meget fin tur på Sydvestfyn. Tænk, at man kan opleve så meget i et ellers lidt overset område. Brug rapporten på vores hjemmeside til at planlægge tur selv eller gør andre opmærksom på den. Rapporten kan printes ud fra vores hjemmeside.

Bævertur
Ole Andersen er jo en formidabel formidler. Vi så bævernes ingeniørarbejder og de gener for omkringboende, de medfører. Det landskabsmæssige højdepunkt var udsigten fra turens højeste punkt ud over Arresø. De deltagere, der blev længst, opnåede at se bæveren svømme rundt i søen.

Rundvisning i Botanisk Have
Sam Bruun-Lund fortalte levende om planterne i Botanisk Have. Det er dejligt at unge interesserer sig for botanik. Der var fyldt op straks, selv om der var en ret høj pris for at deltage. Godt, at det blev så udbytterig en omvisning.

Kulturspor i landskabet
Vores samarbejde med Hillerød Museet førte til en fin tur ledet af Susan Monica Johnsen.
Dejligt at hun ville bruge en aften på os, for de har virkelig travlt med at udgrave og registre alle de fund, der gøres i disse år hvor Hillerød breder sig.

Fotokursus
Hans-Henrik Ibfelt havde arrangeret kursus med fotograferne: Rune Bjerre og Henry Würden Jørgensen. Hvert år får vi nye medlemmer på disse aftener og fototuren ude i naturen. Vi anser det som meget vigtigt, at samtidigt med at deltagerne bliver dygtigere fotografer, så lægges der vægt på, at naturen er vigtigere end billedet.

Svampetur
Turen blev ledet af Flemming Rune.
Vi gik en tur i skoven vest for Nødebo, og selv om der var få svampe, fik vi en indholdsrig tur og nok svampe til, at der kunne blive en udstilling. Deltagerne nød at være på grunden ved Bassebjerg, der tilhører de gule spejdere i Nødebo. Dejligt at spise madpakker i varmen i en bålhytte.

Udstilling på Sophienholm - Himlens Fugle
Vi havde alle tiders guide - Tina Rawat til at gennemgå de mange fuglebilleder, som er samlet i anledningen af Fugleværnsfondens 50 års jubilæum. Billeder både malede og fotograferede, kan åbne vores øjne for, hvor meget vi har at glæde os over og forvalte.

Naturen set fra oven
Stig Svenningsen fra Det kongelige Bibliotek viste os alle de adgange, der er til foto af landskaber og bygninger. Det er noget helt nyt, at alle disse fotos er tilgængelige. Der er virkelig en guldgrube, som vi alle kan have glæde af. Det var formidling af danskhed.
Læs hans gennemgang på vores hjemmeside, og print siden med henvisning til alle links ud.

Frivillige kogræsserforeninger
Anna Bodil Hald har tidligere vist naturprojektet på Orø, som hun gør så meget for. På efterårets sidste foredragsaften forklarede hun alt om græsserlaug og deres betydning. Der var mange interesserede, der var mødt op, for når man danner et kogræsserlaug, kan man godt gøre noget for naturen, selv om man ikke selv ejer jord.

Fugleture
Vi har haft 4 fugleture under Hans-Henrik Ibfelts ledelse. Desværre er han sygemeldt, så vi kan ikke takke ham i aften, men hvis alt går vel, så er han klar til den nye sæson.

Botanikture
Vi har haft botanikture, ledet af Hanne Ertmann. Hanne sørger for alle invitationerne og får dygtige botanikere til at være med. Hanne har fået skrevet plantelister fra alle turene. De er nu på vores hjemmeside, Det er en hel database, som Hanne har opbygget. Hanne har været god til at få mange dygtige botanikere til at være med, og mange af vores medlemmer er kommet for at vise billeder fra turene.
Hanne siger selv:
26. april skulle vi have været på årets første botaniktur, men vejret var så slemt, at turen ned til Eriksholm Skov ved Munkholmbroen blev aflyst. Resten af programmet, i alt 14 ture, blev gennemført - alle i fint vejr.
Vi havde 10 aftenture til forskellige destinationer i Nordsjælland. Mange af dem var lokaliteter, vi tidligere har besøgt, men vi havde ikke før haft tur til Farum Sortemose.
Lidt fjernere turmål var Trylleskoven ved Køge Bugt, Smuldmosen m.m. i Bidstrupskovene på Midtsjælland og Hvidtjørnsarealet ved Dragør.
En pragtfuld heldagstur gik til Kullen, hvor især kysten ved Mölle bød på mange spændende plantearter. Ligeledes havde vi en meget fin heldagstur til højmosen Horreby Lyng og et par ekstra lokaliteter på Falster.
Sæsonen blev afsluttet med en billedaften, hvor vi bl.a. så billeder fra årets botanikture. Der kan læses meget mere om de enkelte ture på foreningens hjemmeside, hvor der nu ligger udførlige plantelister med indledende turbeskrivelser.

Grønt Råd
Vi har deltaget i Grønt Råds arbejde i Hillerød Kommune. Vi har gjort meget for at formidle den viden, som vi får fra Grønt Råds medarbejdere. Vi har et godt samarbejde, og igen til næste år får vi en ekskursion med en af Hillerød Kommunes biologer.

DN
Vi har også et godt samarbejde med DN. Vi er blevet inviteret til at deltage i planlægningsmøderne, som resulterer i en folder om fredede arealer i Hillerød Kommune. Den kan hjælpe os til at finde de gode steder og måske betyde, at de fredede områder ikke forsvinder eller bliver glemt.

DOF
Dejligt, at vi har et godt samarbejde med DOF-Nordsjælland. Vi har i år sammen inviteret til foredrag, og vil også næste år samarbejde. Dejligt at Louise og Per Ekberg gør så meget for fuglelivet i Nordsjælland, og at vi sammen kan formidle om det.

Min natur - et medlem viser frem
De to ture vi har haft har været gode. Vi håber at nye guider vil melde sig. Vi skal gøre alt for at få naturen ind i byen. På fortove, i hække, på parkeringspladser og på plæner.
Biodiversiteten kan fremmes, hvis vi bliver bevidste om, at vi alle kan gøre noget for at fremme naturen i nærmiljøet. Alle haveejere kan gøre noget. Men alle andre kan også gøre noget. Vi skal inspirere boligselskaber, kommuner og andre store arealforvaltere til at få mere natur. Men det kræver også, at vi må vænne os til at leve uden sprøjtning og uden barbering af græsarealer, også selv om det ser "sjusket" ud.

50 års jubilæum
Jeg glæder mig til vi skal holde jubilæum i 2017. Det er 49 år siden jeg var med til at oprette foreningen. Jeg fik et chok, da jeg læste Rachel Carsons bog: Silent Spring, som udkom i 1963, og var glad for at jeg kunne gøre noget i den nystartede forening, selvom jeg på det tidspunkt havde tre små børn. Det har været en tilfredsstillelse at kunne gøre mennesker opmærksomme på, at vi har et ansvar, og ikke blot lader "udviklingen" eller det såkaldte fremskridt bestemme. Det er mange år, hvor jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at få glæden over naturen til at vokse frem og få foreningen til at være det sted, hvor man kan møde andre mennesker, der har samme interesse.

Vi har mulighed for at gribe ind. Det har jeg gjort, takket være alle de mennesker, jeg har arbejdet sammen med. Jeg føler, jeg har været god til at få andre mennesker til at føle, at det er deres forening. Bestyrelsesmedlemmer og alle, der gør noget, taler om "Min forening! " Det er det, jeg har arbejdet for, så nu hvor der er en stærk bestyrelse - et fint årsprogram for 2017 - flere aktive medlemmer end nogensinde før, er det tid, jeg går på pension.

Jeg siger tak for samarbejdet med bestyrelsen. Jeg håber, at jeg kan gøre gavn fremover, selv om jeg ikke har ansvaret som formand. Jeg ønsker alt det bedste for Naturhistorisk Forening for Nordsjælland og alle dens medlemmer og glæder mig til, vi skal udbringe en skål for fremtiden ved vores jubilæumsfest den 23. september 2017, hvor vi ikke skal dvæle ved fortiden men vende blikket fremad.

På bestyrelsen vegne

Ida-Lykke Bang