ÅRSBERETNINGER (som pdf-fil til udprintning)
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Årsrapport 2009

Året hælder
Livet hælder
Kloden hælder

Nå, nej. Den drejer.

I Naturhistorisk Forening for Nordsjælland er vi rigtig mange, der har sunget: Kloden drejer om sin akse, og vi er mange, der håber, at det vil den blive ved med.

Kloden har det dårligt, vi ved det, men vi fortrænger det, for aldrig har vi haft så hvidt et for-år i Danmark. Hvidtjørn overalt. Aldrig har vi haft et så rødt et efterår. Røde bær på alle hvidtjørnbuskene. Aldrig har vi haft så store kvæder som i år. Vi nyder godt af klimaændringerne. Derfor er det også godt, at Danmark har haft overskud til at forberede klimatopmødet. Vi håber, at alt må lykkes i december.

Vi er mange lidt ældre i foreningen. Vi har glædet os til at få tid til at deltage i møder og tage med på ekskursioner. Vi ved, at de unge har travlt med at passe på deres arbejde og deres børn. Forudsætningen for, at vi kan have det godt. Vi er alligevel meget glade, når yngre og unge, der har arbejdspres i hverdagen kommer. Og hvad er det så, vi tilbyder?

Ja, i år startede vi med foredrag i januar. Vi var glade for, at professor Minik Rosing kom til Hillerød. Han er en af de mest citerede danske forskere. Det er han, fordi han har lavet en ny skabelsesberetning, ved som den første at finde kulstofspor fra mikroorganismer i 3,8 mia. år gamle klipper i et område af Grønland. Minik Rosing fik skrevet så godt om sin tur med patriarken af Konstantinopel, der havde inviteret til klimatopmøde i Grønland, at mange danskere for alvor blev klar over klimatruslen. Vi er stolte over, at en af Grønlands sønner har markeret sig godt og aflagt os et besøg.

I februar kom forfatteren Kjeld Hansen og fortalte om, hvordan han havde samlet viden til sin bog: Det tabte land. Han har forsket og fået os til at forstå, at ikke alt, hvad der bliver gjort i en god mening, er fornuftigt. Det er selvfølgelig nemt at være bagklog, men en vis forsigtighed bør vi have, når vi kaster os ud i store projekter. Hans kulegravning af kampen om landet er dokumenteret. Mange har hørt ham siden bogen kom i 2008 og forhåbentlig er vores beslutningstagere blevet klogere. Vi tilhørere blev det i hvert fald. Er det nu også klogt at tage mod Hedeselskabets tilbud om at bygge dæmninger langs vore kyster? Er det nødvendigt, eller er det planer, der er lavet for at skabe beskæftigelse?

I marts skulle vi høre om Naturplan Danmark. Det var regeringens oplæg til en ny naturplan for Danmark. Det foredrag måtte vi desværre aflyse, fordi Søren Mark Jensen ikke kunne tillade sig at diskutere det, når det blev forsinket. Men i januar 2010 kommer Søren Mark Jensen og følger op på det, vi gik glip af.

Medlemmerne fik dog alligevel noget i marts, for vi havde imod sædvane planlagt to foredrag. Den evige miljøaktivist biologen Kåre Fog kom og delte ud af sin viden om frøer og padder. Det er det fantastiske ved Kåre Fog, at han er aktiv miljøforkæmper, men at han også har noget at have det i, som man siger. Han er også den, der har organiseret et kvalificeret modspil mod Bjørn Lomborg, både i Danmark og i udlandet. Se f.eks. www.Lomborg-errors.dk men der skal også en stor indsats for at bekæmpe ham, for det er jo lettere og mere bekvemt, at tro på Lomborg.

Kaare Fog fortalte os om alle de forskellige frøer og viste os billeder af dem. For ikke at forglemme skrubtudsen. Ærlig talt, hvornår så du sidst en skrubtudse? Det hjalp ikke så meget med kampagnen i 1981. Mit vandhul er væk. Det er jo ikke blot vandhullerne, der er fyldt op. Vandet i vandhullerne er også blevet forurenet. Kaare Fog siger, at det kun er 3% af bestanden, der er tilbage af det, der var i 40'erne. Han siger også, at det at overvåge frøerne og tudserne, har været at følge deres dødskamp. MEN det kan hjælpe. På Bornholm blev der oprenset 600 vandhuller. Det hjalp. Konklusion: Alle arter går frem, når der graves vandhuller, siger Kaare Fog. Det var dog ikke det rige liv, vi så, da vi i maj var på ekskursion med John Frisenvænge. Men vi har måske været uheldige på vores tur rundt til søer omkring Hillerød.

For, at vi skal blive bedre til at bruge en flora, havde vi fået en erfaren underviser lic.scient Ole Lyshede til at lave et lynkursus. Det var velbesøgt, og mange fik mod på at gå videre, selv om det er svært. Den slags kurser kan vi bestemt godt tage op igen. Men det kan måske blive svært at finde lærere, for biologiundervisning spares der jo på. Læs bare Sidsel Jo-Gazans bog: Kampen om dinosaurfjeren. Selv om det er en roman, afspejler den problemet med de mange afskedigelser på universitetet. Tak til Ole Lyshede, fordi han satte os i gang.

I maj blev vi opdateret af cand.scient Henning Heide-Jørgensen, så vi bedre kunne følge med på Ølandsturen. Han gennemgik orkideer, så vi rigtig fik respekt for orkideernes verden. Der er saprofyter, terrifyter, lithofyter og epifyter opdelt efter, hvor de gror. Under jorden, i jorden, på klipper og sten eller oppe i træerne. Men ét er sikkert, de kan ikke lide, at man roder i deres voksested. De kan lide ro og fred, og kan til gengæld trække næring ud af "ingenting". Ikke så sært at orkideer er blevet populære. De pryder vores vindueskarme. Og hvilken smag og duft vi kan få af orkideer. Nyd det, når vi til jul tilsætter ægte vanilje til vores kager og slik.

Årets stortur i Kristi Himmelfartsferien gik til det nordlige Øland. Herved blev et stort ønske opfyldt for mange af foreningens medlemmer, der deltog i turen til det sydlige Øland i 2006. Som ved turen i 2006 var Frands E. Jensen og Elsebeth Bindslev guider på henholdsvis fugle- og planteområdet. Endnu en stor tak til begge for deres indsats og for deres lyst til at dele deres store viden med resten af rejsedeltagerne. Det var rigtig dejligt, for i maj var der over fyrre personer med på turen til Øland. For tilrettelæggerne og bestyrelsen blev det i planlægningsfasen imidlertid noget af en gyser, men takket være Charlotte Falsmars og Niels Erik Rasmussens snarrådighed lykkedes det, at få et overnatningssted, da det vi havde aftalt med, brød aftalen.

Efter indbetaling af depositum for hele rejseselskabet til det svenske pensionat Hälludden, meddelte pensionatet overraskende, at alle de aftaler, vi havde indgået med dem, var i danske penge. Dette ville teoretisk betyde, at turens pris skulle forhøjes væsentligt på et tidspunkt, hvor alle deltagerne havde betalt for turen. Prisen lå nu pludselig urealistisk langt over det øvrige prisniveau på Øland. Dette resulterede i, at vi øjeblikkelig opsagde aftalen med pensionatet med krav om tilbagebetaling af depositum. Vi fandt heldigvis en anden, rigtig god løsning på indkvarteringen med kort varsel og turen blev - trods disse problemer - en stor oplevelse.

Efterfølgende har arrangørerne gjort en stor indsats i forsøget på at få det udbetalte depositum tilbage:
  1. På anbefaling fra vores svenske værter henvendte vi os efter hjemkomsten til Danmark til det svenske politi, som dog mente, at der var tale om en civilsag. De svenske værtsfolk kunne for øvrigt fortælle, at ejeren af Hälludden var berygtet på hele Øland for hendes betænkelige forretningsmetoder.
  2. Vi henvendte os derefter via Forbrugerstyrelsen til den svenske søsterinstans, som dog ikke anerkender en forening som en privatperson og derfor ikke kunne føre vores sag.
  3. Sidst men ikke mindst har en svensk advokat sendt 2 temmelig skarpe henvendelser til pensionatet dels med krav om tilbagebetaling af hele beløbet, dels om indgåelse af et forlig ved en delvis tilbagebetaling.
Det ser dog ud til, at penge er tabt, da pensionatet ikke har reageret på de henvendelser, de har fået. Vi er hermed beklageligvis i den situation, at foreningens beskedne formue er forduftet ud i den blå luft.

Dagmar Levisens og Lene Køhlers omfattende og smukt gennemarbejdede rapport over turen kan ses her på foreningens hjemmeside Det nordlige Öland 2009 sammen med Marit Jonssons beskrivelse af "Eventyret på Øland", om foreningens tur.

I august skulle vi ud med en entomolog. Det har vi ønsket længe, men endelig da vi havde fundet Jan Pedersen fra Zoologisk Museum og kom ud i terrænet, blev det et slemt regnvejr. Det er ikke så let at stå og se på små biller i rusk og regn, man kan jo ikke gå sig varm, så bestyrelsen er glad for at kunne meddele, at turen gentages i august næste år.

Biologerne Flemming Rune og Henrik Jørgensen gennemførte igen i år en svampeekskursion i Gadevangsområdet. Hvert år med nye svampe, andre arter end foregående år. Det er en forunderlig verden. Svampesuppen blev god, men den blev også smagt til af Camilla Plum.

Engang var kødædende planter noget tyst og skjult i moserne. Nu står der dyrkede arter i alle vindueskarme, så det var ikke sært at mange medlemmer dukkede op til efterårets sidste foredragsaften holdt af cand. Scient Henning Heide-Jørgensen. Hvis man ikke kunne deltage, så slå op foredragholdrens hjemmeside: www.viscum.dk. Hans hjemmeside er enestående.

De tre små grupper med det store aktivitetsniveau:

Botanikgruppen har haft 14 gode ture. I oktober var der billedaften, hvor Jan Larsen og Søren Gylden viste billeder fra sommerens ture. Det var betagende, og det kom rigtig frem, hvor meget der er set i løbet af sommeren, og hvor hyggeligt deltagerne havde haft det.

Fuglegruppen har gennemført fire ture. Det er flot at Hans-Henrik Ibfelt og Leif Møller-Hansen arrangerer disse ture, men der er plads til flere deltagere. Men vi fortsætter, selv om det er svært at hamle op mod DOF's mange tilbud.

Kunsten i naturen - Naturen i kunsten. Det har været en fin nyskabelse. Vi har set på malerier og mødt kunstnere. Det er helt utroligt, hvor naturen er blevet genopdaget. Det er ikke længere kun Vagn Lundby vi kan nævne. Der er mange, og vi synes det er en måde lede opmærksomheden hen på den natur, vi har, og som vi gerne vil beholde. Vi startede i november med Per Kirkeby på Louisiana. Derefter på Sophienborg, hvor Hans Pauli viste sin samling af færøsk nutidskunst. Senere John Olsen: Kunsten at se. Kunstneren var på Sophienborg og fortalte om sin kunst, som han betragter som en øjenåbner for større omsorg for naturen og dermed livet. Vi besøgte Katrupgårdsamlingen og så Lars Jonsson: Mellem himmel og jord. I april var vi på Nordatlantens Brygge og så Jens Rosing: Dyr - og private mesterværker og i juni åbnede Peter Witt sit atelier i Ramløse for os.

Denne gruppe fortsætter også. For ikke at gå glip af nogle arrangementer, kan man melde sig til gruppens nyhedsmails på anettedrucker@hotmail.com, og det er også klogt at følge med på foreningens hjemmeside, hvor alle aktiviteter bliver varslet.

Hellebæk Kohave opfordrede os til at lave udstilling sammen med de andre grønne foreninger på Hellebæk Avlsgård i juni. Vi havde en fin stand med en fin PowerPoint-præsentation fra vores ture. Desværre kom der ikke så mange gæster. Det virker, som om personlige opfordringer virker bedst, så alle foreningens medlemmer opfordres til at skaffe nye medlemmer.


For Naturhistorisk forening i Nordsjælland gælder følgende:

Medlemmerne tager på ekskursioner for at glæde sig over naturen.

Medlemmerne går til foredrag for at høre om naturen.

Medlemmerne har et tilhørsforhold, og kan få samvær med andre naturinteresserede.

Medlemmerne gør foreningen handlekraftig, så den kan leve op til formålsparagraffen.

Bliv medlem!