ÅRSBERETNINGER
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Årsrapport 2008

Krise-------

Verden er ved at gå under. Menneskene drukner, sulter og slår hinanden ihjel.

Nogen synes, at det er godt, for de tror på, at der kommer en bedre verden efter denne.

Andre synes, at der skal gøres alt, for at livet skal være så godt så muligt for mennesker, dyr og planter, så længe vi har livet og det på en måde, at også kommende generationer kan leve.

Det lyder flot, men i al beskedenhed er det det, vi i bestyrelsen har prøvet på i det forløbne år.

Medlemmerne skal mødes, have det rart med hinanden, og det vi mødes om, er glæden over naturens skønhed og mangfoldighed, samt tilfredsheden ved at få oplysning om naturen og de forskellige sammenhænge.

I januar fortalte geolog Finn Dalhoff, dengang ansat i GEUS om problemer med CO2 produktionen, og om muligheden for at opbevare CO2 i jorden. Finn Dalhoff fortalte om mulig lagring i hele verden, og også om de bedst egnede steder i Danmark. Siden er Finn blevet ansat i Vattenfall og er gået fra det teoretiske arbejde til det praktiske, idet han nu arbejder med en hel konkret plan om lagring af CO2 i Ålborg. Vi ønsker ham held og lykke og glæder os til at høre om resultatet.

I februar havde vi et ud af huset arrangement, idet havbiolog Jens Peder Jeppesen helst ville holde sit foredrag i Øresundakvariet i Helsingør. Han fortalte om de invasive fisk i danske farvande og om klimaændringens betydning for havfisk. Det er kun en meget lille temperaturforøgelse, der skal til i Østersøen, før det vil være umuligt for torsken at gyde der. Det man heller ikke ved : Vil Golfstrømmen ændre sin udbredelse eller er det kun temperaturforhøjelsen, der kommer til at have indflydelse.

I marts kom der medlemmer og rigtig mange gæster, da astrofysiker Henrik Svensmark fortalte om sin forskning. Rigtig mange ville gerne beroliges med, at det nok ikke bare er menneskenes adfærd, der har lavet alle ulykkerne. Er det menneskeværk eller naturskabt. Fakta er at vi har problemerne, og bør gøre noget, og det værste der kan ske, er jo som Connie Hedegaard siger: Vi kan opnå at ressourcerne varer længere.

Weekendturen til Tystrup-Bavelse og Åmosen gik fint. Biolog Henrik Wejdling førte os rundt i det område, som han har beskrevet i bogen: Naturen i kulturen - Kulturen i naturen. Desværre så vi ikke havørnen på reden, men vi kan måske selv forsøge næste år. Urskoven ved Tamosen var rigtig spændende, og at det er godt at lade væltede træstammer ligge, fik vi bevist, da vi så, hvordan en isfugl havde benyttet en vindfælde som ynglested.

Vi havde som overnatningssted, for at det skulle være ekstra godt, valgt den historiske Bromølle Kro med de historiske taks træer, men flere af medlemmerne gav udtryk for, at moderne, rene vandrehjem nu ikke er at foragte.

Om søndagen var vi sammen med biolog Claus Helweg Olesen, som med sit store kendskab til botanik viste os, at Åmosen er et område med spændende biotoper. Det var som at gå sommeren i møde. Vi stod i en hasselstævningsskov og så, hvordan alle træerne stod med små bitte blade stikkende ud af knopperne. Der var et mylder af små sangere på træk, som Claus Helweg Olesen også kunne sætte navne på. Desværre er området ikke kommet med i planen for oprettelse af nationalparker, til trods for, at også store arkæologiske værdier vil gå tabt, hvis ikke afvandingen stoppes.

I maj gav Christian Rørdam et overblik over et kompliceret emne: Guldsmede. Christian viste også, hvordan man selv kan søge oplysninger om guldsmede på nettet. Vi synes, det er godt at oplyse om guldsmede, de er så fascinerende i deres flugt. Tilmed har Hillerød Kommune jo fået til opgave, at gøre noget for at beskytte den grønne mosaikguldsmed. Foredraget blev fulgt op af en ekskursion i maj til Kattehale Mose og Allerød Sø. I Allerød Kommune er det stor kærguldsmed, der er opgaven.. Både foredraget og ekskursionen var godt besøgt med over 20 deltagere, men på grund af kulde og regn var udbyttet kun de almindelige libeller og en enkelt kærguldsmed.

Biologerne Ida Dahl-Nielsen og Anne Johannisson gennemgik i Milestedsmoserne planerne for en mere naturlig vandbalance i Gribskov. De gjorde det med engagement og stor ekspertise som altid, når de har ture, men denne gang var det udelukkende for foreningens medlemmer. Det er spændende at følge projekterne, og denne tur gav os en mulighed for at følge et projekt fra planlægningsbordet og ud i naturen. Ligesom foreningens medlemmer følger projektet Skænkelsø. Egedal Kommune har sat penge af til det, men igangsættelsen er udskudt til 2009.

I september havde vi vores store familiedag. Rigtig udbytterig travetur i området nord for Fruebjerg og langs med Nordsjællands reneste kilde: Selbækken med Flemming Rune som midtpunkt. Han er formand for Foreningen til Svampekundskabens Fremme og er en fantastisk fortæller. Han kan simpelt hen ikke lade være med at undervise. Han er meget dygtig og besidder samtidig den evne, at få sine tilhørere begejstrede. Deltagerne var glade, fordi han fik denne efterårsdag til at stå i et særligt lys. Lisa Jeakings havde lavet en dejlig svampesuppe, og Gadevang Forsamlingshus og Gadevang Beboerforening gjorde det muligt for os at være indendørs og møde interesserede mennesker, som måske efter denne dag bliver medlemmer af foreningen. .

I oktober ville vi gøre opmærksom på de fantastiske hegn, som vi har. I hegnene har mange planter overlevet, fordi de har haft relativt fred. Vi valgte at lægge turen langs med Esrum Å og kanal, fordi der, kan man gå uden problemer. Men der findes rigtig mange hegn, som man sagtens kan gå langs med, når man er alene. Køb heftet: Hegn af Ejler Worsøe og få inspiration til mange naturvandringer med stort udbytte. Deltagerne, som trodsede regn og storm fik en rigtig undervisning af lic.scient. Ole Lyshede, som er en fantastisk underviser. Da de fleste bær og blomster var tørret væk fik vi til gengæld undervisning i alle de tørre frøstandes biolog. Glæd jer til at møde ham til foråret.

Fuglegruppen har været godt ledet af Leif Møller-Hansen og Hans -Henrik Ibfelt. Men det er ikke let at hamle op med alle de tilbud. Der er DOF. Aftenskolerne tilbyder også fugleture, og Statsskoven har også rigtig mange gode tilbud.

Folkeuniversitetet, som har haft rigtig stor betydning for oplysning om naturen, har færre tilbud år for år. Botanik er snart kun for en lille elite. Det at kende de danske plantenavne skulle jo helst ikke uddø, så vi er glade for at botanikgruppen har så mange gode tilbud.

Botanikgruppen har i sommer gennemført 15 arrangementer.

Botaniske højdepunkter var liden sneglebælg og baltisk svingel, begge meget sjældne. Desuden mini-skarntyde, alle tre fundet på Nekselø. En bred vifte af naturinteresserede er repræsenteret i Botanikgruppen, så der er mulighed for mange naturoplevelser. En deltager opdager orangemyrens brede trådte vej gennem skovbundens græs, en anden fotograferer og gør opmærksom på fransk bredpande. Tilsammen en rigtig iagttagelsesgruppe. Alt sammen koordineret af Inger Lise Schimmel.

Nyt tiltag.

Naturen i kunsten - Kunsten i naturen.

Når vi har været på ture, er der altid rigtig mange, der har udnyttet chancen, når der var mulighed for at se på kunst. Mange af medlemmerne er kunstinteresserede. Da vi var i Hanherred så vi Kirsten Kleins museum, fordi det er en del af den landsdel. Da vi var på Bornholm og boede i Gudhjem så vi Olaf Rude. Vi har læst foreningens formålsparagraf, som i alle årene har stået på årsprogrammet. Der står, at vi kan lave alt, der kan fremme kendskabet og interessen for naturen og alt, der kan virke for bevarelse af naturværdier.

Derfor er det med stor tilfredshed, at det kan meldes at kunstgruppen: Naturen i kunsten - Kunsten i Naturen er startet. Den varetages af Anette Drucker. Der kan læses om gruppen på hjemmesiden, og hvis man vil høre nærmere kan man kontakte Anette Drucker.

Men der er plads til flere grupper, og det fine er, at hvis man bare er medlem af foreningen har man adgang til alle gruppernes aktiviteter. Der er ingen kliker. Der er nu startet en kunstgruppe men der er mulighed for: en svampegruppe, en sommerfuglegruppe, en paddegruppe, en økologigruppe eller det mest nødvendige: en bæredygtighedsgruppe.

Grunden til det kan lade sig gøre uden udgifter er, at Charlotte Falsmar er så dygtig til at redigere hjemmesiden, og der vil også blive sendt direkte mail, hvis man er interesseret i at modtage dem. Tak til Charlottes Falsmars store indsats - også med at sende oplysninger til pressen. Vi skal helst have flere medlemmer, og det kan vi få, hvis der skrives om os, men det er stadig en stor opgave at få venner og bekendte gjort opmærksomme på foreningen, så de kommer med.

Vi mennesker vil gerne have, at det ikke er vores skyld, at polerne smelter. Måske er det klimaændringer, vi ikke kan ændre. Hvis det er rigtig, kan vi jo så enten lade stå til, eller vi kan hjælpe ved at ændre vores adfærd. Det man taler om, er jo altid de kedelige besparelser. Men der er jo også muligheder for at udnytte tingene bedre, og alligevel have det godt. Nogen gange, skal vi mennesker tvinges til at skifte kurs for så at finde ud af, at det slet ikke var så tosset. Det er et meget spændende år vi går ind i - 2009. Godt nytår!

På bestyrelsens vegne Ida-Lykke Bang