ÅRSBERETNINGER
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Årsrapport 2007

Birgitte Ahrings foredrag i januar var godt besøgt. Dejligt, for sikke en kapacitet, vi havde fået fat i.
Det lykkedes hende på kort tid at gennemgå alt om produktion af bioethanol. Ved forsøg og i virkeligheden. Hun fortalte om sit arbejde med at overbevise politikere om faren ved at begynde på noget, der er forældet og umoralsk, nemlig første generationsmodellen, hvor man gør brug af korn.
Hun vandt forsamlingen fuldt og helt. Gid det må lykkes hende at få politikerne til at gå ind for anden generations modellen, hvor man bruger planteaffald fra haver og parker, stængler fra majs og halm, ja, endda slam fra rensningsanlæg. Hold øje med Birgitte Ahring, når hun er i medierne. Det blev en begyndelse til år 2007. Fik man blot dette foredrag med, havde man fået valuta for hele årets kontingent.

For første gang i foreningens 40 års historie, blev en foredragsaften ikke gennemført efter planen. Den 21. februar sad foredragsholderen fast i snedriverne. Vores kasserer Leif Møller-Hansen var kommet frem, men måtte sammen med sin kone Kirsten gå hjem til Allerød, da S-toget havde givet op, og taxachaufførerne ikke turde køre. De få, der var kommet frem blev dog ikke snydt, for Hans-Henrik Ibfelt viste dem sin film fra Kenya.

I marts var det også en kendt foredragsholder, vi havde fået til at komme. Når der er faldet en meteorit ned, kommer han på skærmen for at forklare. Henning Haack er nemlig ansvarlig for Geologisk Museums meteoritsamling. Han fortalte om altings oprindelse indtil livets opståen. Det er svært stof, men vi der om lørdagen var inde på museet for at se den nye udstilling kunne mærke, at det var let at forstå plancherne, og det var lettere at koncentrere sig om de lyttestationer, når man har hørt foredraget. Gå selv ind og se udstillingen, men til de romantiske, lad være med at blive skuffede, når der oplyses, at et stjerneskud er en meteor i atmosfæren.

I april fik vi et fuglestemmekursus, som rustede os til at gå ud i naturen med en Cd-afspiller på maven. Lytte til fuglestemmen, sammenligne med lyden på Cd'en, og på den måde at blive bedre til at bestemme fuglene. Rigtig mange fugle sidder skjult, mens de synger. To aftener med naturvejleder Allan G. Nielsen gav et godt skub fremad. Der var begge aftener fyldt på bænkene i fysiklokalet på Fredriksborg Byskole.

Lektor Peter Milan Petersen gav startskuddet til at gå ud og se på blomster, og samtidig sætte iagtagelsern ind i en større sammenhæng. Det er nødvendigt at kunne registrere og beskrive de forskellige plantesamfund. Man kan ikke beskytte eller frede en plante uden at vide, hvorfor den er at finde, hvor den er. Er den oprindelige. Er den indført? Er der mulighed for at den bliver?
Når der pludselig bliver fundet gøgeurt og leverurt, ude på Nydam engen, så begynder diskussionen. Fakta er, at vi har skabt betingelserne, for at de kan gro der, fordi græsset er blevet slået og fjernet. Så det er med plantesamfund som så meget andet, det er ikke oprindeligt, fordi vi har rørt rundt i landskabet Vi har glæden ved at se et plantesamfund, når det lykkes at skabe de rigtige forhold. Vi har problemerne, når det ikke lykkes. Danmark er en dejlig have, men det er et krævende arbejde at holde den, og det er svært at blive enige om normerne. Læs endelig Peter Milan Petersen og Peter Vestergaards bog: Vegetationsøkologi. Gyldendal 2006.

Foreningen havde i 2007 lyst til at arrangere en stortur. Men foreningen har sin store berettigelse også uden storture. Men i år arrangerede Birgitte Soldbro og Niels Erik Rasmussen tur til Nordjylland. Det blev med særlig vægt på Himmerland og Hanherred. Vores guide var biolog Sigurd Christensen, som har bygget Hanherred naturcenter op. Det er desværre blevet sparret væk efter kommunesammenlægningen.
Forhåbentlig startes det op igen, for det er en katastrofe, at danske turister og de mange tyske turister ikke kan få ordentlig vejledning, når de gæster området. Vi havde fantastiske dage med den mand, som var født og opvokset der. Efter uddannelsen i København var han vendt tilbage og havde været aktiv med starten af det økologiske mejeri Thise og havde været forstander på den økologiske landbrugsskole.
Vi hørte om landskabsdannelse, vegetation, tørvegravning, fugle og om de mennesker, der boede i gårdene, inden de er blevet købt op og sammenlagt. Botanikliste og fugleliste vil kunne læses på vores hjemmeside. Til dem, der ikke var med, kan vi anbefale selv at besøge Bulbjerg. Der har vi Danmarks eneste fuglefjeld. Vi gik langs klinten og så på de rugende rider. Det var et fantastisk syn.

I juni, efter storturen, havde vi en rigtig god tur i lokalsamfundet. Vi fik af projektlederen Mogens Lindhartsen gennemgået Skenkelsø , Mosen der nu helst skulle blive til en sø igen. Alle, der var med, vil ganske sikkert følge med i, hvor når projektet bliver gennemført. Derefter var vi ved Gundsømagle Sø, hvor vi så på fugle, og vi så, hvordan det lokale lelaug arbejdede for at få et stykke eng tilbage. Der er mange frivillige, der gør rigtig meget for naturen, og som ganske givet har et godt arbejdsfællesskab.

Svampeturen skulle have været i august, men blev flyttet til september. Det var godt, for det er meget svært at forudsige svampenes fremkomst. Sidste år var vi for sent på den. I år fik vi et rigtig godt udbytte. Der var friske børn med til indsamlingen. De sprang hen over skovbunden og fandt mange spændende svampe. Derfor blev der også en farverig udstilling på de borde, som beboerforeningen havde stillet op ved forsamlingshuset i Gadevang. Lisas gode suppe blev nydt, og alle gik hjem med et smukt efterår i sindet. Takket være Flemming Rune og Henrik Jørgensen er Gadevang simpelt hen stedet, hvor man går på svampetur.

40 årsjubilæet blev en smuk dag, hvor alle deltagerne rigtig blev forkælet. Professor Kaj Sand holdt et foredrag, hvor han gav udtryk for sin glæde over foreningens aktiviteter og skovdistriktets politik.
Vi fik ros, men også lyst til at gå videre med nye opgaver. Det er dejligt at få en fagmands ros. Særlig af Kaj Sand fordi han ser på naturen som et hele. Kaj Sand påpegede også mulighederne for at lave naturopretningsprojekter i stedet for at udvide vores kloaksystem, så nye søer kunne tage de store regnmængder, vi har set i år og som også kan forventes i fremtiden. Det kunne være en mere intelligent måde at klare vores katastrofe oversvømmelser på.. Det var spændende synspunkter, der blev luftet i festtalen. Forhåbentlig kan han påvirke ingeniører og politikere. Læg godt mærke til Kaj Sands kronikker i fremtiden.

Lektor Margrethe Tjalve fortalte om naturen i kunsten og viste os de mest betagende billeder af kendte malere fra 1800-tallet. Vi blev alle meget national-romantiske. Køpke, Skovgaard, Eckersberg, Zibbern og ikke mindst Lundbye. Hvor har de præget vores opfattelse af, hvordan natur bør være. Vi kan ikke sige os fri, vi ønsker at finde paradis i naturen. Men vi fik også gjort klart, hvordan malerne overførte deres tilstand og deres længsel ind i naturbillederne. Det gør vi jo slet ikke i dag, når vi fotograferer i ferier og på ture. Eller gør vi?

Efter den økologiske og særdeles velsmagende frokost, som var tilberedt af kursister i projekt Open Road, var det dejligt at kunne fortsætte festen sammen med skovfoged Ole Andersen. Han fortalte på vores tur langs Esrum kanal om planerne med kanalen og åen, og om arbejdet med at anlægge en sti rundt om Esrum Sø.
Ole Andersen arbejder med sjæl, hjerte og stor flid med at passe på naturen, samtidig med at han har det mål, at vi også skal kunne komme og nyde det. Det er et meget krævende arbejde at arbejde i Frederiksborg Skovdistrikt i dag. Vi er meget glade for at Ole Andersen gav os de sidste opdateringer, og på den måde sluttede festdagen med en vandring ude i det fri.

Da vi efteråret fik foredraget om Gopler, var det ikke blevet mindre aktuelt. Det blev snestorm, den aften, hvor vi havde planlagt det. Vi hørte om alle arter af gopler fra hele verden og om dem, der invaderer vore farvande.

Fuglegruppen startede med de to velbesøgte aftener om fuglestemmebestemmelse. Der var for nogle år siden mange aftenskoler der gav sådanne tilbud, men nu er det en mangelsvare. Vi er ar glade for, at så mange nød godt af det. Senere gennemførtes alle de planlagte ture, og i efteråret blev der arrangeret en tur til Falsterbo.

Botanikgruppen lagde rigtig hårdt ud. En tur om ugen. Desværre blev vejret ikke så fristende, så turen til Kullen blev aflyst. Alle de andre ture blev gennemført. Studiedagen blev gennemført med meget engagerede deltagere.
Inger Lise Schimmel havde samlet materiale til et bestemmelseskursus af frøstande og bær. Det er nogle meget dygtige botanikere, der samles i Botanikgruppen. Alle de sjældne fund bliver sendt til Flora Danica.
Springknap (Panitaria ercta) i Boserup Skov og i St. dyrehave Krydsning mellem Skovkarse og Engkarse. (Cadamim fringsii), som tidligere kun er fundet få steder I England. Multebær i Gribskov, er det sikkert kun de færreste, der har fundet. Liden soldug er genfundet efter 15-20 års pause. Hvem, bortset fra vores botanikgruppe, har styr på de enkelte grupper af ulvefod?
Art, antal og sted registreret flere år i træk, så man kan følge fremgangen, for der har i flere tilfælde været tale om fremgang. Nu mangler vi bare at få lavet et kort til Frederiksborg Skovdistrikt, hvor de sjældne arter er afmærket, så vi kan få et "passe på" kort. Det skal nok lykkes.

Vi er mange, der ønsker, at Naturhistorisk Forening skal fortsætte. Det lykkes, hvis alle er aktive.
Man skal komme, man skal invitere venner og bekendte med og man skal gøre reklame. Gå med et årsprogram i tasken til uddeling, når talen falder på fritidsglæder eller fremtidsproblemer. Når folk nu begynder at tale om klimaproblemer, så sig til dem, at de skal komme med i foreningen, så ikke de blot går rundt og er bekymrede, men får reel viden, og så er det altid godt at være sammen med mennesker, der er interesserede i naturen og fremtiden, men også giver sig tid til at nyde nutiden.

På bestyrelsens vegne Ida-lykke Bang