ÅRSPROGRAM 2019som pdf-fil til udprintning
Torsdag 10. januar kl. 18.30
BILLEDAFTEN
Foregår på biblioteket, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej.
Denne aften vises primært billeder fra rejser til udlandet i 2018.

Nedenstående foredrag holdes i Kedelhuset, Fredensvej 12, Hillerød

Torsdag 24. januar kl. 19.30
Ugler - Foredrag
Formanden for DOF's Uglegruppe og fugle- og naturfotograf Klaus Dichmann giver en status over vores 7 danske uglearter samt en vurdering af arternes fremtidige eksistensmuligheder i Danmark.

Torsdag 7. februar kl. 19.30
Naturgenopretning Søborg Sø - Foredrag
Ida Dahl Nielsen, Specialkonsulent i Naturstyrelsen.

Onsdag 27. februar kl. 19.30
Sommerfugle og deres livsmuligheder med særligt fokus på Nordsjælland - Foredrag
Allan Bornø Clausen, biolog og økologisk landmand.
Mandag 4. marts kl. 19.30
Plast - et vidundermiddel med bivirkninger - Foredrag
Lektor Kristian Syberg fra RUC.

Tirsdag 26. marts kl. 19.30
Biomassens betydning for grøn omstilling - Foredrag Aflyst!
Repræsentant for Klimarådet vil redegøre for rådets konklusioner og anbefalinger på området.

Torsdag 4. april kl. 19.30
Ulven - Foredrag
Seniorforsker Thomas Bjørneboe Berg fra Naturama i Svendborg vil opdatere os om, hvordan status er for det meget omdiskuterede "nye" rovdyr i Danmark.

Torsdag 11. april kl. 19.30
Biodiversitet - Når en skov ikke bare er en skov - Foredrag
Karsten Thomsen fra natur- og miljøorganisationen Verdens Skove.

Onsdag 8. maj kl. 19.30
Biernes liv og deres betydning for os mennesker - Foredrag
Annette Bruun Jensen, lektor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab.
Det er bekymrende med de seneste års reduktion af såvel vilde bier som honning-bier. Hvad kan vi gøre for at vende udviklingen?

Søndag den 26. - onsdag den 29. maj
Vadehavet - Forårstur
4 dage med bl.a. Nationalpark og verdensarv Vadehavet, spændende fugleliv, Danmarks største urørte skovområde Draved Skov, Overnatning på Hotel Ballumhus.

Mandag 3. juni 2019, kl. 16.00 - 18.00
Giftfri haver - Tur
Peter Norris, Ølstykke + Gitte Holmstrup DN står bag "Projekt Giftfri haver". De vil vise os, hvordan det kan lade sig gøre i praksis.

Onsdag 21. august kl. 19.30
Overdrev; prægtige plantesamfund med masser af arter! - Foredrag
Marian Ørgaard, Assoc Prof PhD; cand hort
Hvad er et overdrev, og hvor finder vi overdrev i dagens Danmark?
Lørdag 24. august kl. 14.00 - 17.00
Ekskursion om overdrev
Marian Ørgaard tager os med til Bolund ved Risø i Roskilde Fjord.

Mandag 16. september kl. 19.30
Den blåfinnede tun, dens biologi og dens tilbagekomst til Øresund - Foredrag
Michael Hansen, naturvejleder, Øresundsakvariet.

Ultimo september
Svampetur
Biolog Rikke Macholm.
Onsdag 2. oktober kl. 19.30
Rotter og mus som skadedyr: Hvorfor er bekæmpelse en trussel mod naturen? - Foredrag
Biolog Jens Lodal.

Torsdag 31. oktober kl. 19.30
Naturstyrelsens arbejde med sikring af biodiversitet i skovene - Foredrag
Forstfuldmægtig Erik Buchwald.

Torsdag 21. november kl. 19.00
Generalforsamling

Ret til ændringer forbeholdes.