ÅRSPROGRAM 2018som pdf-fil til udprintning
Naturen og biodiversiteten i Arktis.
Torsdag den 11. januar.
Hans Meltofte, der er dr. scient. og medlem af DOF´s og WWF´s hovedbestyrelser, fortæller om resultaterne af den første statusrapport om arktisk biologiske mangfoldighed og hvad klimaændringerne betyder for dyrelivet og plantelivet. https://www.arcticbiodiversity.is/
I samarbejde med DOF.

Danmarks pattedyr fra istid til nutid.
Mandag den 29. januar.
Kim Aaris-Sørensen. Lektor emeritus. Statens Naturhistoriske Museum.

Stærens tilbagegang.
Mandag den 19. februar.
Henning Heldbjerg. Biolog i DOF, PhD ved Aarhus Universitet. I samarbejde med DOF.

Plantespredning.
Torsdag den 1. marts.
Biolog Per Hartvig. KU.

Snyltere på mennesket.
Tirsdag den 20. marts.
Simon Haarder. Afd. for Parasitology og Aquatic Diseases.

Foto: Hans-Henrik Ibfelt
Tur om laver.
Torsdag den 5. april kl. 16.00 - 20.00.
I Tisvilde Hegn og på Melby Overdrev finder man en høj koncentration af de danske klit- og hedelaver, som ellers er sjældne udenfor Vest- og Nordjylland.
Professor Ulrik Søchting tager os med på en tur, hvor vi fokuserer på de usædvanlige skabninger, vi kalder "laver".

Om at læse historien i sten.
Onsdag den 2. maj.
Geolog Steen Andersen.

Stentur.
Lørdag den 5. maj.
Geolog Steen Andersen.

Guidet tur til Arboretet.
Tirsdag den 15. maj kl. 16.00 - ca. 18.00.
Arboretmester Ole R. Byrgesen.

Forårstur til Odsherred.
Søndag den 27. - onsdag den 30. maj.
4 dage med oplevelser af bl.a. det unikke istidslandskab, de uspolerede naturområder og det enestående fugleliv.
Overnatning på Hotel HøjbySø.

Fra skov til lysåbne græslandskaber – hvorfor er græsning så vigtig?
Onsdag den 12. september.
Lasse Gotlieb. Forsker på IGN-KU i pleje af overdrev ved græsning, med forskningsområde i Nordsjælland.
Turen udskydes til foråret 2019.

Svampetur.
Lørdag den 22. september.
Biolog Rikke Macholm

Fuglene i Gribskov.
Onsdag den 26. september.
Per Ekberg.

Rensningsanlæg på Solrødgård, Hillerød.
Tirsdag den 9. oktober.
Tur til Hillerød Kommunes nye anlæg. Læs mere her!

Kroppens egne bakterier, i sundhed og sygdom.
Onsdag den 24. oktober.
Bioinformatiker Peder Worning.

Billedaften 1.
Torsdag den 1. november.
Foregår på biblioteket, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej kl. 18.30.
Denne aften vises billeder fra sæsonens botanikture og fra private ture i Danmark og evt. fra Skåne.

Naturen er hellig, klimakatastrofe og religion.
Onsdag den 7. november.
Menneskecentreret religion er givetvis en af hovedårsagerne til den globale miljø- og klimakrise i dag. Religionshistoriker Jens-André P. Herbener.

Generalforsamling.
Onsdag den 21. november.

Ret til ændringer

Foredragene holdes i Kedelhuset, Fredensvej 12, Hillerød kl. 19.30, hvis ikke andet er nævnt.