ÅRSPROGRAM 2017som pdf-fil til udprintning
Danske landskaber - og malernes skildring af dem.
Tirsdag den 10. januar.
Seniorrådgiver, biolog mm Claus Helweg Ovesen, vil guide os gennem det danske landskab på en ny måde.

Aldring - sker det i hovedet eller i kroppen?
Onsdag den 25. januar.
Ronni Eg Sahl. Biomedicinsk institut, videnskabelig assistent, Cand. Scient. Humanfysiolog.

Mennesket i naturen: Naturen i mennesket.
Torsdag den 2. februar.
Biolog, direktør i Albatros Søren Rasmussen vil fortælle ud fra sin bog fra 2016 bl.a. om, at naturen kan klare sig uden mennesker, men mennesker kan ikke klare sig uden naturen.

Plastik - en ny miljøkatastrofe?
Tirsdag den 28. februar.
Vi sætter fokus på mikroplast, et aktuelt miljøproblem. Seniorforsker Jakob Strand, DMU Roskilde.

Havørreder i de sjællandske åer.
Tirsdag den 21. marts.
Biolog Peter W. Henriksen, LimnoConsult. Fiskefaglig rådgiver mv.

Status på Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Tirsdag den 4. april.
Ved Skovrider Jens Bjerregaard Christensen.

Foto: Erik Thalling
Livet i Havelse å. Lørdag den 22. april.
Kaj Larsen, Ølsted-Frederiksværk Sportsfiskerforening tager os med på tur.

Det fredede område Lille Lyngby Mose.
Tirsdag den 16. maj.
Aftentur med fokus på naturpleje og kommunens naturprojekter. Turleder: Hillerød Kommune.

Kr. himmelfartstur til Mols.
Torsdag den 25. - Søndag den 28. maj.
Oplev bl.a. det unikke landskab i Mols Bjerge, den smukke halvø Helgenæs og områdets rige flora og fauna. Indkvartering på Fuglsøcentret.

Dagsommerfugle.
Onsdag den 7. juni.
Christian Videnkjær og Martin Bjerg fra Lepidopterologisk Forening vil både fortælle om de almindelig - og de sjældne arter, og der vil blive lagt op til den efterfølgende ekskursion.

Sommerfugletur til Melby Overdrev.
Lørdag den 17. juni.

Flagermus.
Mandag den 28. august.
Biolog Julie Dahl Møller fortalte sidste år om flagermus i foreningen, nu skal vi så ud og lytte og opspore dem.

Grævlingetur.
Tirsdag den 5. september.
Biolog Janne Aaris-Sørensen, der netop har udgivet "Grævlingebogen" tager os med i skoven og viser os grævlingernes levesteder.

Jubilæumsfest.
Lørdag den 23. - søndag den 24. september.
Vær med til at fejre foreningens 50 års jubilæum.

Galler - disse underlige gevækster på planter.
Tirsdag den 10. oktober.
Parasitolog Simon Haarder kan fortælle levende om et fænomen, vi alle har mødt, men nok ikke ved så meget om.

Hvinænder.
Onsdag den 25. oktober.
Per Finn Nielsen - årets naturfotograf 2016 – vil fortælle om sit store arbejde med at fotografere hvinænderne og deres unger.

Generalforsamling.
Tirsdag den 21. november.
Efterfølgende foredrag af seniorforsker Per Hartvig om hans spændende besøg på Athos Bjerget i Grækenland i 2017.

Rewilding med store vilde dyr i den danske natur.
Torsdag den 7 december.
Baggrund, status, potentiale & udfordringer. Professor Jens-Christian Svenning, Århus Universitet.

Ret til ændringer forbeholdes