GALLER - disse underlige gevækster på planter

Tirsdag den 10. oktober 2017

Download invitationen her!
Kom og hør om et fascinerende - til tider bizart! - fænomen, som er ukendt for de fleste:

PLANTEGALLER

Det er et dybt interessant biologisk samspil mellem planter og en bred vifte af organismer - fluer, hvepse, mider, svampe og sågar bakterier.

Foredraget holdes af parasitolog (PhD) Simon Haarder, som har studeret plantegaller i Danmark de sidste fem år.

I foredraget vil mekanismen bag disse sindrige plantedeformationer blive gennemgået, og de forskellige organismer samt deres tilknyttede galler introduceres. Derudover gives et historisk rids af plantegallernes naturhistorie, deres kommercielle anvendelse og et overblik over studiet af organismerne i Danmark.

Endelig vil en ekstra dimension blive inddraget: snyltehvepse!

Forskellige galledannende organismer og deres snyltere medbringes på dagen.

Deltagerne må også gerne bidrage med ejendommeligt plantemateriale til vurdering!

Foredraget bliver rigt illustreret med fotos.
Hvem: Simon Haarder, parasitolog (PhD)

Hvornår: Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 19.30.

Hvor: Frederiksborg Gymnasium, Carlsbergvej 15, Stueetagen i den nye grå bygning. Der må ikke parkeres foran den grå bygning. Benyt gymnasiets p-plads over for bolighuset efter kl. 17.00.

Deltagelse: Alle er velkomne. Medlemmer har gratis adgang. Gæster betaler 50 kr., dog kun 45 kr., hvis man er medlem af biblioteksklubben.

Medbring: Gerne lidt til pausen f. eks. te, kaffe, øl, frugt og kage.

Med venlig hilsen

Hans Mølbæk