ÅRSPROGRAM 2016som pdf-fil til udprintning
Onsdag 6/1 CO2-neutralitet - hvad er meningen? Set ud fra skovens perspektiv.
Informationschef Martin Einfeldt fra Dansk Skovforening vil forklare CO2-neutralitetbegrebet og skovenes betydning for CO2-balancen. Herunder CO2-regnskabet ved brænde- og flisfyring.
Torsdag 21/1 Havet omkring Danmark.
Professor Katherine Richardson fra KU fortæller om den sidste nye forskning vedr. havenes diversivitet, deres betydning for CO2-optaget og klimaforandringerne og evt. lidt fra Galatheaekspeditionen.
Torsdag 4/2 Danmarks kyster.
Professor emeritus, dr. scient. Johannes Krüger. Kampen mellem land og hav før og nu.
Onsdag 24/2 Marsvin.
Seniorforsker, ph.d. Jonas Theilmann fra AU vil fortælle om broers indflydelse på marsvins adfærd, og hvad forstyrrelser af dyrenes adfærd betyder for bestanden.
Torsdag 3/3 Trækfuglenes gåder.
I samarbejde med DOF. Leder af Naturfaglig afdeling i DOF cand.scient. og ph.d Mark Desholm fortæller om de nyeste undersøgelser af trækfugle, herunder nattrækkende fugle og de problemer, vindmølleparker udgør.
Tirsdag 8/3 På jagt efter sjældne fugle og ny viden om evolutionen af disse flyvende dinosaurer.
Professor Jon Fjeldså er såvel ekspert i fugle som ekspert i at tegne fugle og ekspert i biodiversitet og artsudvikling ved KU med en lang række videnskabelige ekspeditioner og en omfattende videnskabelig produktion bag sig.
Tirsdag 29/3 Giftige planter.
Per Mølgaard, botaniker og ph.d., har forsket i læge- og giftplanter gennem et helt liv. Han er forfatter til bogen "Giftige planter - i naturen, i haven, i køkkenet og på marken" fra 2014. Vi skal høre om de giftige planter, hvordan de kendes, hvilke symptomer, de kan give, og hvordan forgiftning kan forebygges.
Søndag 10/4 Fugletur til Gilbjerg.
Vi kan senere køre til Hellebæk for at følge rovfugletrækket, hvis det svigter ved Gilbjerg.
Man kan støde til ved P-pladsen nedenfor Gilbjergstenen på kystvejen mod Rågeleje kl. ca. 9.30.
Tirsdag 12/4 Pindsvin.
Aslaug Bugge Clausen fra foreningen "Pindsvinevennerne" vil fortælle om det arbejde, de udfører, for at pindsvinene kan få de bedst mulige forhold her i landet, og hun vil fortælle os, hvad vi kan gøre i vores haver.
Søndag 17/4 Medicinsk Museum.
Besøg Medicinsk Museion, det oprindelige Kongelige Kirurgiske Akademi, Bredgade 62 kl. 9.45 - 11.15.
Tirsdag 26/4 Botaniktur til ERIKSHOLM SKOV VED MUNKHOLMBROEN (PÅ HOLBÆKSIDEN).
Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 16.00. Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.
Fredag 29/4 Min natur Stenholtvang ved Hillerød
Lena Blensø vil foreslå en aftentur i 'vores' nærliggende lille skov, Stenholtvang.
Mandag 2/5 Botaniktur til FARUM SORTEMOSE.
Mødested: Birkerød St. (p-pladsen overfor ved rådhuset) kl. 16.45. Herfra til Farum St. Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Mogens Lindhardtsen.
Torsdag 5/5
til søndag 8/5
Kr. himmelfartstur til Fyn.
Få danske egne rummer så mange kultur- og naturoplevelser som området imellem Assens og Svendborg. Vi skal bo naturskønt og mangestjernet på Hotel Gl. Avernæs ved Helnæsbugten.
Tirsdag 10/5 Bævertur.
Aftentur til bæverland v. Skovfoged Ole Andersen. Mødested aftales nærmere
Tirsdag 17/5 Botaniktur til SMÅSØERNE.
Mødested: Den sydlige p-plads på østsiden af Allerød St. kl. 16.30. Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.
Søndag 22/5 Fugletur til Alsønderup Enge.
Vi ser efter vandfugle og sent trækkende rovfugle og håber på et glimt af havørnen.
Man kan evt. støde til ved P-pladsen ved Nejede Hus i Nejede Vesterskov kl. ca. 9.15.
Fredag 27/5 Botaniktur til KULLEN. Heldagstur i privatbiler. HUSK billedlegitimation!
Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 10.00. Tilmelding til Hanne E. senest onsdag, d. 25. maj kl. 20.
Leder: Jan Larsen.
Søndag 29/5 Min natur i Grevinge
Kirsten og Børge Petersen vil gerne vise deres omgivelser frem.
Torsdag 2/6 Botaniktur til LILLE LYNGBY MOSE.
Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 17.00.Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.
Torsdag 16/6 Botaniktur til KLEVADS ENG.
Mødested: Den sydlige p-plads på østsiden af Allerød St. kl. 17.00. Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.
Onsdag 29/6 Botaniktur til FARUM SORTEMOSE.
Ændret mødested: P-pladsen ved Farum St. kl. 18.00.
(Bus 500S kører fra Birkerød St. til Farum St.)
Leder: Per Hartvig. (Mob. 3033 7229)
Lørdag 9/7 Botaniktur til HORREBY LYNG m.m. (FALSTER). Heldagstur i privatbiler. Mødested: Nærmere oplysninger, når tiden nærmer sig. Tilmelding til Hanne E. senest torsdag, d. 7. juli kl. 20.
Leder: Jan Larsen.
Mandag 18/7 Botaniktur til JÆGERSBORG DYREHAVE.
Mødested: Lyngby St., (vestsiden, p-pladsen på Ulrikkenborg Pl.) kl. 17.00. Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Jan Larsen.
Torsdag 21/7 Botaniktur til KATTEHALE MOSE.
Mødested: Den sydlige p-plads på østsiden af Allerød St. kl. 17.00. Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Christian Rørdam.
Tirsdag 9/8 Botaniktur til TRYLLESKOVEN og evt. KARLSTRUP KALKGRAV. Mødested: Karlslunde St. kl. 16.30. Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Susanne Persson.
Onsdag 10/8 Guidet rundvisning i Botanisk Have kl. 18.30.
Her er der en spændende mulighed for at komme ind i nogle af de drivhuse der normalt ikke er adgang til.
Der er ikke flere ledige pladser på turen.
Mandag 15/8 Botaniktur til GRIBSKOV (NÆRMERE BESKED OM LOKALITETEN SENERE). Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød, kl. 16.00. Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Søren Gylden.
Mandag 21/8 Botaniktur til SMULDMOSEN M.M. (HVALSØSKOVENE). Mødested: DSB's p-plads på Carlsbergvej, Hillerød kl. 10.00. Tilmelding til Hanne E. senest fredag, d. 19. august kl. 20. Varighed: 3-4 timer på lokaliteterne.
Leder: Søren Grøntved Christiansen.
Tirsdag 30/8 Kulturspor i landskabet.
Rundvisning i Nymølle og/eller Lynge området kl. 18.00 - 20.30 med museumsinspektør Susan Monica Johnsen fra Museum Nordsjælland.
Onsdag 7/9 Botaniktur til HVIDTJØRNSAREALET og evt. DRAGØR SYDSTRAND.
Flyttet til onsdag den 7. september. Læs mere her!
Søndag 18/9 Fugletur til Hundested.
Vi ser efter andefugle, vadefugle, småfugle og håber på en havørn.
Man kan støde til på P-pladsen ved Sølager-Kulhuse-færgen kl. ca. 9.40.
Kør mod Hundested, drej til venstre i Amager Huse og følg skiltene med færgesymbolet.
Tirsdag 20/9 Botaniktur til STORE DONSE DAM i TOKKEKØB HEGN. Mødested: Den sydlige p-plads på østsiden af Allerød St. kl. 15.30. Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før.
Leder: Søren Gylden.
20+24/9 + 4/10 Fotokursus.
Teori tirsdag 20/9, workshop lørdag 24/9 og evaluering onsdag 4/10.
Tirsdag 27/9 Guidet rundvisning på udstillingen "Himlens Fugle" på Sophienholm kl. 16.00.
I anledning af Fugleværnsfondens 50 års jubilæum viser Sophienholm i samarbejde med Johannes Larsen Museet en kunstudstilling med fuglen som tema. Fondens formål er at skabe både fristeder og interesse for Danmarks fugle.
Onsdag 28/9 Naturen set fra oven.
Om brugen af kort og luftfotos. Lektor, ph.d. Stig Svenningsen vil vise os, hvor på nettet man kan finde nutidige og historiske kort, luftfotos og andre landskabsoplysninger. Hør en geograf fortælle om, hvordan kort og luftfotos bruges til undervisning, forskning og administration.
Down foredraget! (8 MB)
Lørdag 1/10 Svampetur. Under Flemming Runes ledelse bliver der indsamling omkring Nødebo, og udstilling på Bassebjerg.
Søndag 9/10 Fugletur til Selsø.
Vi ser efter rastende andefugle, gæs og vadefugle.
Parkering ved Selsø Kirke, hvor man kan støde til kl. ca. 9.45.
Tirsdag 25/10 BILLEDAFTEN 1. Foregår på biblioteket, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej, kl. 18.30. Denne aften vises billeder fra sæsonens botanikture og fra private ture i Danmark og evt. fra Skåne. Skriv/ring til Hanne E. for koordinering af tilbudt billedmateriale.
Mandag 31/10 Frivillige kogræsserforeninger.
Hvad er det, og hvad kan de gøre for naturen? Cand.scient. Anna Bodil Hald fortæller om sin forskningserfaring fra projekter med fokus på planteøkologi og naturforvaltning, som nu udnyttes til at vejlede kogræsserforeninger.
Mandag 14/11 BILLEDAFTEN 2. Foregår på biblioteket, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej, kl. 18.30. Denne aften vises billeder fra årets rejser til udlandet. Skriv/ring til Hanne E. for koordinering af tilbudt billedmateriale.
Mandag 21/11 Generalforsamling. Efterfølgende vil Kurt Borella vise billeder og fortælle om sin naturhave.

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES!