ÅRSPROGRAM 2014som pdf-fil til udprintning
Alpine planter.
Onsdag den 15. januar.
Medlemmerne Inger Vedel og Hanne Ertmann Hansen viser billeder og fortæller om alpine planter primært fra Stubaital i Østrig og fra Lichtenstein.

Skovens fugle - hvordan passer vi på dem?
Torsdag den 30. januar.
Miljøplanlægger Henrik Weidling: Kan markedskræfterne være med til at værne om fuglenes levesteder?
Bilag: Skovens skjulte juveler.

Under overfladen.
Onsdag den 26. februar.
Ferskvandsbiolog og fotograf Martin Kielland vil fortælle og vise billeder fra bogen "Livet under overfladen", der handler om livet i danske kilder, åer og søer.

Udfordringer og realiteter på miljøområdet for fremtidens landbrug.
Onsdag den 5. marts.
Ved medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, agronom Thyge Nygaard.

I svampenes rige. Svampeforførelse på højeste plan.
Tirsdag den 25. marts.
Fotograf, mykolog og økologisk æbleavler Jens H. Petersen viser med sine fantastiske billeder, at svampe er mere end paddehatte.

DNA-spor i iskerne fra Grønland.
Mandag den 7. april.
Astrid Schmidt, post.doc., Niels Bohr Instituttet, fortæller om sine undersøgelser af iskerner, der kan afsløre det fortidige dyreliv i Grønland.

Fotokursus.
Tirsdag den 20. maj og søndag den 25. maj.
Vi starter med en undervisnings-/oplægs-aften efterfulgt af en workshop i naturen styret som tidligere af naturfotograferne Rune Bjerre og Henry von Würden Jørgensen.

Bustur til Læsø.
Kristi Himmelfartsferien, torsdag den 29. maj til søndag den 1. juni.

Ny sø i Rude Skov.
Torsdag den 21. august.
Skovfoged Peter Søland vil vise, hvordan man har genskabt en sø i Rude Skov, og fortælle om søen, der var engang. Folder. Kort.

Naturpleje. Islandske heste i Gribskov.
Mandag den 8. september.
Bo Hansen, stutteriet Katulabo fortæller om at have heste i Ulvedalene i Gribskov.

Svampetur med Trine Jarløv, Naturcenteret Nyruphus.
Lørdag den 27. september.
Vi samler svampe i forskellige skovbevoksninger og slutter med en udstilling.

Fugles trækveje kortlægges vha. små dataloggere.
Tirsdag den 7. oktober.
Følg med på rejsen til det sydligste Afrika. I samarbejde med DOF har vi fået forsker og biolog Anders Tøttrup til at komme og fortælle om det store projekt, som foregår i Gribskov.
Anders Tøttrups præsentation.

Higgspartiklen. På grænsen til det ukendte.
Onsdag den 22. oktober.
Ask Emil Jensen, partikelfysiker, Niels Bohr Instituttet, fortæller om CERN-eksperimentet. Hvad har vi lært, og hvad kan vi vente os af fremtiden.

Det botaniske Atlas-projekt.
Mandag den 3. november.
Det store Atlasprojekt er nu afsluttet. Manden bag projektet lektor, botaniker Per Hartvig kommer og fortæller om tilblivelsen og resultatet. Der udsendes meddelelse, når de 3 bind udkommer til marts.

Generalforsamling.
Tirsdag den 25. november.
Foredrag: Julens krydderier.

Ret til ændringer forbeholdes.

Opdateret d. 20.11.2017