ÅRSPROGRAM 2013som pdf-fil til udprintning

Ill.: Jens Peter Bang

August Krogh - biologiens stjerne. Mandag den 21. januar.
Professor Kaj Sand Jensen fra KU fortæller om den store danske videnskabsmand, der bl.a. modtog Nobelprisen i fysiologi/medicin.

Tisvilde Hegn. Tirsdag den 26. februar.
Biolog Flemming Rune er i øjeblikket ved at skrive en bog om Tisvilde Hegn, og han vil denne aften bl.a. fortælle om sandflugten, skovens tilblivelse og ikke mindst om de plantesamfund, der er knyttet til det helt specielle skovområde.

Natur på internet, mobiltelefoner og tablets. Tirsdag den 5. marts.
Foreningens medlemmer fortæller om deres erfaringer med dansk natur på internet, mobiltelefoner og tablets. De nye medier kan i stigende omfang supplere og erstatte den traditionelle faglitteratur, og de nye medier er tilgængelige overalt, senest gennem apps til mobiltelefoner og tablets (som f.eks. Ipads). Fokus bliver lagt på fugle, flora og svampe. Under ledelse af medlem Vibeke Horsten. Liste over websteder.

Økologisk havebrug. Onsdag den 13. marts.
Sølva Falgren og Jens Juhls fortæller om deres erfaringer med, hvordan man dyrker sin have uden brug af kunstgødning.
Som opfølgning på dette foredrag er der mulighed for et besøg i deres kolonihave i Herlev onsdag den 22. maj. Begrænset deltagelse.

Bliv klogere på danske plantesamfund. Torsdag den 21. marts.
Lektor Jørgen Jensen med foredrag og praktiske øvelser i at bestemme planter ved hjælp af elektronisk flora.

Tur til naturgenoprettelsesprojekt i Hillerød Kommune. Torsdag den 11. april kl. 16 til 18.
Ved biolog Jeff Rasmussen. Planteliste

"Den kolde skovbrand". Torsdag den 18. april.
Biolog Ditte Christina Olrik fra Skov- og Naturstyrelsen fortæller bl.a. om sygdommen "Asketoptørre", som truer vores skove. Politiken 9 juni 2013

Bustur til Møn. Torsdag den 9. til lørdag den 11. maj.
Årets Kristi Himmelfartstur går til Møn. Vi skal bl.a. besøge GeoCenter Møns Klint og Nyord, se vandrefalke, og forhåbentlig er orkideerne ved at være der. Vi skal nok også forbi kalkmalerierne. Vi skal bo på Hotel Præstekilde med udsigt over Stege Nor.

Økologisk havebrug II. Onsdag d. 22. maj kl. 19.00.
Sølva Falgren og Jens Juhl åbner deres have, som opfølgning på foredraget i marts
Begrænset deltagelse.

Fotokursus. Lørdag den 25. maj + tirsdag aften den 28. maj.
Nyt kursus med naturfotograferne Rune Bjerre og Henry von Würden Jørgensen, men denne gang starter vi med praktik og evaluerer så medlemmernes billeder efterfølgende.

Økologisk landbrug. Tirsdag den 11. juni kl. 19 - 20.
Vi besøger det økologiske familielandbrug Stengården i Bregnerød (v. Elisabeth og Jens Otto Rasmussen) med hønsehold, kvægbrug, havebrug, frugtplantage og økologisk gårdbutik.

Ekskursion med biolog Ditte Christina Olrik. Fredag den 21. juni kl. 18.30 som opfølgning på foredraget "Den kolde skovbrand" den 18. april.

Søborg Sø. Søndag den 25. august kl. 10-13.
Med biolog og projektleder i COWI Bo Christensen og med udgangspunkt i COWI's rapport fra 2008 ser vi på landskabet og forestiller os, hvordan en mulig genetablering af søen vil se ud.

Svampetur. Søndag den 8. september
Med Flemming Rune i Tisvilde Hegn.

Kronhjorte i brunst. Torsdag den 19. september kl. 18 - 20.
Vi går en tur i Jægersborg Dyrehave.

Paradiset ligger, hvor æblerne gror. Mandag den 23. september.
Foredrag ved lektor Torben Bo Toldam-Andersen.
Åbent hus på Pometet, Agrovej 1, 2630 Taastrup weekenden efter.

3 generationer på svampejagt. Søndag den 29. september.
Begynderkursus i Gribskov for børn og voksne. Tag den yngre og den unge generation med og lær svampene at kende - spiselige som giftige. Turen ledes af Bjørn Hirshals, hans datter og barnebarn, alle 3 fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme.

Biers massedød. Tirsdag den 29. oktober.
Pas på bierne, ellers uddør vilde planter, og vi får ingen frugt. Foredrag ved seniorforsker, cand.scient Per Kryger.

Generalforsamling. Torsdag den 28. november.

Ret til ændringer forbeholdes.

Opdateret d. 20.11.2017