ÅRSPROGRAM 2012som pdf-fil til udprintningIll.: Jens Peter Bang

Universet. Mandag den 23. januar.
Leif Hansen, lektor emeritus, Niels Bohr Instituttet, Kbh.'s Universitet. Foredrag om kosmologi, dvs. læren om Universets opbygning og udvikling. Fysisk kosmologi er i dag velfunderet og afslører et Univers domineret af mørk energi og mørkt stof.

Vores grundvand - hvordan passer vi på det? Tirsdag den 28. februar.
Chefkonsulent, ph.d. geolog Niels Richardt fra Rambøll.

Hvad sker der, når vi vander vores fliser og haver med pesticider? Onsdag den 7. marts.
Geolog Walter Brüsch, leder af geokemisk afdeling i GEUS.

Spis dit landskab! Onsdag den 14. marts.
Kultursociolog mag.art. Søren Espersen om spiselige vilde urter og bær i det nordiske køkken. Kan en bæredygtig udnyttelse af "Det vilde" bidrage til en større forståelse for betydningen af den biologiske mangfoldighed og til en bedre og mere autentisk vedligeholdelse af vore naturområder og kulturlandskaber?

Natskygger, orkideer og kurveplanter - Fortælling og billeder Onsdag den 21. marts.
Naturvejleder, cand.scient. Torben Gang Rasmussen.

Tranetur. Lørdag den 31. marts - søndag den 1. april.
Bustur til Vattenriket i det nordøstlige Skåne omkring Kristianstad. Vi skal se fantastiske danseritualer, og vi skal igen overnatte på Bäckaskog Slott.

Fotokursus, teori og praksis. Teoriaften tirsdag den 17. april og praksis søndag den 29. april med Rune Bjerre og Henry von Würden Jørgensen.

Naturforvaltning. Onsdag den 25. april.
Med udgangspunkt i Naturbeskyttelseslovens §3 og vanskelighederne ved at forvalte den, vil kontorchef i Næstved Kommunes Natur- og Vandkontor Hanne Stensen Christensen fortælle om, hvordan man forsøger at forvalte og beskytte vores natur.
Hanne Stensen Christensens præsentation ved foredraget
Download publikationen "NATUREN I KOMMUNERNE"

Besøg hos keramiker Bjarne Leth Nielsen. Lørdag den 26. maj (pinselørdag).

Ekskursion med Søren Espersen. Torsdag den 31. maj.
Opfølgning på foredraget 14. marts.

Bustur til Sydsjælland. Lørdag den 9. juni.
Opfølgning på foredraget 25. april. Vi får mulighed for at se nogle af de områder i virkeligheden, som omtales i foredraget. Vi skal bl.a. besøge Holmegaards Mose og den fredede Stejlebanke. Turen ledes af biolog Lars Malmberg, Næstved Kommune.

Saltholm. Søndag den 12. august.
Vi gentager turen for dem, der ikke var heldige at komme med i 2011.

Botanik, fugle og hybensyltning på Omø. Søndag den 9. september.

3 generationer på svampejagt. Søndag den 16. september.
Tur for "nybegyndere", hvad enten de er børn eller voksne. Tag den yngre og den unge generation med i skoven og lær svampene at kende - spiselige som giftige. Turen ledes af Bjørn Hirshals - Foreningen til Svampekundskabens Fremme.

Svampetur. Søndag den 30. september.
Den årlige tur med biologerne Henrik Jørgensen og Flemming Rune.

Tang - det er da noget man spiser! Onsdag den 24. oktober.
Susan Løvstad Holdt - leder af "Tangnetværket" vil delagtiggøre os i sin viden om en af fremtidens vigtige afgrøder - TANG, i stedet for Jacob Linnemann som oprindeligt annonceret. Susans præsentation.

Generalforsamling. Onsdag den 21. november.
Efter generalforsamlingen vil bachelor i indianske sprog og kultur Marie Lund Eriksen underholde os med chokoladens 3000-årige historie og arrangere chokoladesmagning.

Ret til ændringer forbeholdes.

Opdateret d. 20.11.2017