ÅRSPROGRAM 2011


Ill.: Jens Peter Bang

Havet omkring Danmark. Mandag den 24. januar.
"Status og fremtid for natur og miljø" ved forskningschef dr.scient Bo Riemann fra Afdeling for Marin Økologi, Danmarks Miljøundersøgelser.

Etik, klima og fødevarer. Onsdag den 23. februar.
Klimaskepsis og videnskabens rolle i demokratiske beslutninger. Lektor ved Københavns Universitet Klemens Kappel

Klimavenlig mad. Mandag den 7. marts.
Praktisk aften i køkkenet med civiløkonom og vegetarkok Henning Moth. Opskrifter.

Urskovslandskabet - de store græssere. Tirsdag den 22. marts.
Ny viden giver et ændret billede med store græssere, hede og overdrev. En forbedret analyse af urskovstiden for 6000 - 9000 år siden ved Erik Buchwald, Naturstyrelsen.

Hvad Gribskov gemmer - en vandring gennem istidslandskabet. Søndag den 10. april.
Landskaber og indre opbygning. En lille vandring gennem skoven fra Kagerup Station til grusgraven ved Multebjerg med dr. scient. Michael Hovmark-Nielsen fra Naturhistorisk Museum. En historie om miljøer i forandring. Geoviden

Bededagstur til "Vattenriket" i Skåne. Fredag den 20. - søndag den 22. maj.
3 dages tur med Carl Christian Tofte som guide. Flere detaljer senere.

Arrenæs - naturgenopretning og orkideer. Søndag den 29. maj.
Biolog og fagkoordinator for Natur i Halsnæs Kommune Jacob Lausen viser os det smukke landskab på Arrenæs og fortæller om, hvordan man arbejder på at forøge biodiversiteten.

Saltholm. Søndag den 14. august.
Guidet rundvisning på den enestående ø midt ude i Øresund. Det bliver en heldagstur med mange muligheder for at se på det specielle dyre- og planteliv og høre lidt om øens brogede historie.

Karlstrup Skov og kalkgrav. Søndag den 11. september.
Familieudflugt til Karlstrup Skov - et spændende nyt, rekreativt område. Turen omfatter også en vandring i den fugle- og planterige skov og mose samt kalkgraven med muligheder for at finde forsteninger af dyr, der levede i havet for 60 millioner år siden, bl.a. brachiopoder (armfødder), søstjerner, muslinger, hajtænder og søpindsvin med deres pigge. Guide biolog Poul Evald Hansen.

Svampetur. Søndag den 18. september.
Den årlige tur med biolog Flemming Rune. Årets dag for både voksne og børn.

Jægersborg Dyrehaves kronhjorte. Torsdag den 22. september.
Vi skal opleve kronhjorte i brunst med skovfoged Torben Christiansen som guide.

Flåt-relaterede sygdomme. Tirsdag 25. oktober.
"Skovflåten i Danmark, en trussel for sundheden? Borrelia og TBE". Professor, dr.med. Anders Fomsgård, Virologisk Afdeling, Statens Seruminstitut.

Generalforsamling. Torsdag den 24. november.

Ret til ændringer forbeholdes.

Opdateret d. 20.11.2017