ÅRSPROGRAM 2009

Download i pdf-format
Det tidligste liv på Jorden. Onsdag den 21. januar.
Professor lic.scient. Minik Rosing vil fortælle, om jorden under vores fødder er et resultat af livets aktiviteter gennem millioner af år, og som aktiv i klimadebatten, vil han også redegøre for sine meninger om livets fortsættelse på Jorden.

Det tabte land. Torsdag den 26. februar.
Foredrag af Kjeld Hansen, forfatter til en række anerkendte bøger om natur, miljø og forbrug, senest: "Det tabte land", som er udgangspunktet for aftenens foredrag. Vi får en afslørende afdækning af kampen om den danske natur og dens dramatiske forarmelse gennem de seneste 250 år.

Danmarks padder. Torsdag den 12. marts.
Kåre Fog, biolog og samfundsdebattør, leder af "Atlasundersøgelsen af padder og krybdyr i Danmark" (1975-86), som påviste, at bl.a. løvfrøen og klokkefrøen var i fare for at forsvinde fra mange landsdele.

Natur og Naturplan Danmark - fremtidens Danmark. Mandag den 23. marts. Foredraget er udsat!
Hvordan bliver der plads til os alle: Byer, veje, industri, landbrug og "vild natur"? Biolog Søren Mark Jensen ansat i By og Landskab vil gennemgå regeringens oplæg til en ny naturplan for Danmark.

Botanikkursus. Torsdag den 30. april.
Hvordan bruger man en nøgle i en flora til bestemmelse af planter? Lic.scient. Ole Lyshede vil gennemgå blomstens opbygning, så nybegyndere kan komme i gang, og erfarne botanikere kan lære nye tilgange.

Ekskursion til lokale damme og vandhuller, haletudser og padder. Søndag den 10. maj kl. 13.00.
John Frisenvænge leder ekskursionen, som er en opfølgning på Kåre Fogs foredrag om padder.

Orkidéer. Onsdag den 13. maj.
Orkidéer også kaldet gøgeurter vil blive gennemgået af cand.scient. Henning Heide-Jørgensen.

Det nordlige Øland. Torsdag den 21. - søndag den 24. maj.
Kristi Himmelfartstur, hvor vi på 4 dage skal opleve denne dejlige ø's botanik, ornitologi og kultur. Vore fremragende guider fra turen i 2006, Elsebeth Bindslev og Frands Jensen har lovet at guide os igen.
Se rapporten fra turen her ->
Fugle- og planteliste ->
Eventyret på Øland - et medlems beretning ->

Bille-ekskursion. Søndag den 30. august.
Ekskursionsleder entomolog Jan Pedersen fra Zoologisk Museum.

Svampetur. Søndag den 27. september.
Den årlige tur med biolog Flemming Rune. Årets store dag for både børn og voksne.

Kødædende planter. Torsdag den 22. oktober.
De fascinerende planter og de betydningsfulde snylteplanter præsenteres af cand.scient. Henning Heide-Jørgensen.

Generalforsamling. Onsdag den 25. november

Ret til ændringer forbeholdes.

Opdateret d. 20.11.2017