ÅRSPROGRAM 2008

Download i pdf-format
Onsdag den 23. januar
Skal vi lagre C02 i undergrunden?
Udledningen af C02 fra afbrænding af fossile brændsler så som kul, olie og gas kan føre til en række uønskede ændringer af Jordens klima. Geolog Finn Dalhoff, GEUS vil redegøre for de overvejelser og undersøgelser, der foregår med henblik på at mindske udledningen af CO2.

Torsdag den 21. februar
Besøg på Øresundsakvariet i Helsingør
Akvariechef Jens Peder Jeppesen giver os en kort gennemgang af akvariet og holder derefter foredrag om klimaforandringernes effekt på vor saltvandsfauna, specielt om hvilke invasive arter, der er kommet og de arter, der forventes at komme.

Mandag den 10. marts
Solens og den kosmiske strålings betydning for klimaet
Astrofysiker og seniorforsker ved Danmarks Rumcenter Henrik Svensmark vil fortælle om sin forskning, der tyder på, at den kosmiske stråling har betydning for skydanneisen, og at variationen i den kosmiske stråling derfor har betydning for klimaforandringerne på Jorden.

Lørdag den 26. - søndag den 27. april
Bustur til Tystrup-Bavelse og Åmosen
Biolog Henrik Wejdling er vores turleder om lørdagen, hvor vi besøger Tamosen, Tystrup Sø og Bavelse Sø, hvor havørnen yngler. Efter overnatning i lokalområdet går turen om søndagen til Åmosen, måske med en afstikker til Tissø, hvor der er mange fugle og flotte kalkmalerier i Sæby Kirke.

Tirsdag den 20. maj
Vandet tilbage til Gribskov
Ekskursion med biologerne Anne Johannisson og Ida Dam-Nielsen til Milestedsmosen, som er et eksempel på Frederiksborg Statsskovdistrikts forsøg på at genskabe en mere naturlig vandbalance i Gribskov.

Tirsdag den 3. juni
Guldsmede 1
Biolog Christian Rørdam fortæller om guldsmede og han vil efterfølgende være leder af en ekskursion til Allerød Sø, hvor vi vil lede efter levende eksemplarer af gulsmede og andre vandinsekter.

Søndag den 15. juni
Guldsmede 2
Ekskursionen til Kattehale Mose og Allerød Sø ved biolog Christian Rørdam. En opfølgning af foredraget den 3. juni til Allerød sø, som er kerneområdet for Allerød Kommunes stolthed, den EU-beskyttede Stor Kærguldsmed.

Søndag den 14. september
Svampetur
Den årlige tur med biologerne Flemming Rune og Henrik Jørgensen.

Søndag den 5. oktober
Vandring langs et hegn
Vi går langs et hegn sammen med cand.scient. Ole Lyshede, der sammen med turdeltagerne vil iagttage og beskrive en af de biotoper, hvor mange planter, buske og træer stadig har en chance for at leve vildt.

Tirsdag den 25. november
Generalforsamling

Ret til ændringer forbeholdes.