Velkommen til Naturhistorisk Forening!

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag.


Medlemmerne vil modtage mail med detaljer om de enkelte arrangementer.


Forside----- Om foreningen-----Programmer-----Fugle- og plantelister-----Link-----Til download-----Galleri

2021


Nymfe af Grøn Bredtæge (Palomena prasina). Paul Erik Schlüter

Årsprogram for 2022----- Referat af generalforsamlingen----- Årsregnskabet 2021

DECEMBER


Charlotte Falsmar
Torsdag 9. december kl. 19.00
Julehygge
Velkommen til julehygge med glögg, knas, nisser, spil quiz m.m. i Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Vi håber, I har lyst til at hygge jer et par timer i julens tegn.


Erik Thalling
Lørdag 18. december kl. 15.30 - 18.00
Færgelunden - Så putter vi krager! - Fugletur
Mødested: P-pladsen lige nordvest for Egnsmuseet Færgegården kl. 15.30.
En tur med ufiltrerede sandheder, myter og løgne!

LÆS OGSÅ


Tak til Allan Gudio Nielsen for en spændende gennemgang af Fugleværnsfondens fuglereservater.
Det var en stor oplevelse at se de fantastiske billeder.Til de, der gerne vil se en ekstra gang på Erik Buchwalds oplæg 4. november eller som var forhindret i at høre det interessante foredrag, har Erik Buchwald stillet oplægget til rådighed her:


Yderligere uddybning af begreberne kan fås på Naturstyrelsens side om naturprojektet


Her ligger bl.a. 3 små film, hvor Erik Buchwald uddyber emnet.


Blev du nysgerrig efter det spændende foredrag onsdag 27. oktober leveret af Katherine Richardson, så se her:Naturhistorisk Forening for Nordsjælland er i søgen på inspiration til kommende arrangementer faldet over denne spændende hjemmeside.

Er du også en, der elsker at sanke og smage på naturen, er der rigtig spændende informationer at finde netop her…..NATUREN I ØRENE

Måske kender du til de nedenstående programmer - hvis ikke er de et forsøg værd Ü

DRLYD Vildt naturligt

R4ADIO i samarbejde med Århus universitet Vildspor og Kraniebrud

Erik Thalling


Mutantbregner i vulkanernes spor ...
2020 havde vi Sofie Lindström til at holde foredrag om "Mutantbregner i vulkanernes spor - om masseuddøen ved Trias-Jura grænsen".
Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at få dette spændende emne genopfrisket, kan jeg kun anbefale at følge nedenstående links til bladet Geoviden.
Bladet og dets indhold er frit tilgængeligt. Man kan også abonnere på bladet -helt gratis Ü: https://www.geocenter.dk/geoviden/

Bladet er nu blevet målrettet gymnasieelever, men selv som eventuelle pensionister, skal I ikke lade jer afskrække. Min erfaring er, at de meget svært forståelige artikler er forsvundet, og bladet er blevet (meget) let forståeligt!

Lille sød video om, hvordan forsknings materialet gøres klar

Artikel med gode illustrationer:
MUTEREDE BREGNESPORER AFSLØREDE NY MISTÆNKT I VOLDSOM MASSEUDRYDDELSE

How to doo it:
FRA FELTARBEJDE TIL BREAKING NEWS

Erik Thalling

Naturen blomstrer i dit tv
Nu sker det! “Giv os naturen tilbage” ruller hen over skærmene.
Over 600.000 personer så det første program, hvor “Bonderøven” Frank Erichsen bringer naturen tilbage til Hjørring. Og resultaterne er til at føle på: Aarhus Historiske Museum har talt langt flere insekter siden projektets start!


Fundet på Bolius.dk:
Professorens have hjælper klimaet

Per Gundersens have ligner de andre villahaver på vejen. Men den hjælper klimaet. Der er flere træer og buske, og rundtomkring ligger grene og fine kvasbunker og -bede. Det lagrer CO2, og dermed yder haven et bidrag til at løse den globale klimakrise.


Følg Flemming Runes Naturkanalen


HVOR MANGE POINTS scorer din have på biodiversitet?
Til DCE-rapporten: Parcelhushaven – en del af byens natur. har seniorforsker Rasmus Ejrnæs som en del af rapporten udarbejdet et Scorekort
Private haver i storbyer kan bidrage til at fremme biodiversitet og tilpasning til klimaforandringer, om end haveejere normalt orienterer sig efter andre hensyn, når de indretter og passer deres have. Den typiske parcelhushave rummer potentielt gode levesteder for en mangfoldig natur afhængig af, hvordan man passer haven.

Opdateret d. 28.11.2021