Velkommen til Naturhistorisk Forening!

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag.

Coronakonsekvenser:

Hillerød Kommunes afd. Kultur og Udvikling har bl.a. udsendt retningslinjer til foreningerne.
Med den vedtagne genåbningsplan er det fremover muligt at gennemføre de planlagte aktiviteter under overholdelse af de gældende retningslinjer.

Medlemmerne vil modtage mail med detaljer om de enkelte arrangementer.


Forside----- Om foreningen-----Programmer 2021-----Fugle- og plantelister-----Link-----Til download-----Galleri

2021

Udsigt Røsnæs 28. maj 2021
Udsigt - Røsnæs 28. maj 2021. Charlotte Falsmar

Årsprogram for 2021----- Fugleture 2021----- NY Botanikture (Del 1)

JUNI


Kantet konval, Røsnæs 27. maj 2021. Charlotte Falsmar
Tirsdag 15. juni
BOTANIKTUR: LYNGBY ÅMOSE
Mødested: Sorgenfri St. kl. 17.00.
Leder: Søren Gylden.

Mandag 28. juni. S-tog + cykel (Ishøj St.)
BOTANIKTUR: HUNDIGE STRAND
Mødested og tidspunkt følger senere.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.

LÆS OGSÅ

Strødam Enge. Charlotte Falsmar

Coronanedlukning får folk til at strømme ind i fredet naturområde og forstyrre de vilde dyr
Søndag d. 28/3 blev Per og Luise Ekberg kontaktet af et DOF-medlem, som var forarget over, at der var slået to telte op på engen i det lukkede Strødam Reservat.
Da de netop vidste, at formanden for reservatet var blevet interviewet til Hillerød Posten om mange forstyrrelser af pattedyr og fugle, kontaktede de reservatet med det samme.
De formastelige blev forvist fra området!
Skulle du observere nogle, som ulovligt færdes i området, så kontakt Strødam 31 23 02 31 eller evt. Luise Ekberg 20 28 72 73. Hun vil gerne sørge for, at fiskeørnene får fred til at yngle i reservatet.

Forårstur - Besøg mit lokalområde
1000 tak for en dejlig eftermiddag 17/3, som Vibeke og Jens havde arrangeret på deres perle af en landejendom på over 6 hektar med naboskab til Selskov og Strødamreservatet. Sjovt- og tankevækkende at lægge mærke til, hvordan deltagerne nød at mødes face to face for første gang i lang tid.


Judasøre og Gul Bævresvamp. (Fotos Paul Erik Schlüter )Nord for Solbjerg Engsø er bæveren særdeles aktiv - og dunbirkens dage er talte.
Ligeledes er der isfugl (spottet af Vilhelm Dalgaard) og en meget tillidsfuld vandstær. (Fotos Erik Thalling )

Radio om natur
Måske kender du til de nedenstående programmer - hvis ikke er de et forsøg værd Ü

DRLYD Vildt naturligt

R4ADIO i samarbejde med Århus universitet Vildspor og Kraniebrud

Erik Thalling

Mutantbregner i vulkanernes spor ...
2020 havde vi Sofie Lindström til at holde foredrag om "Mutantbregner i vulkanernes spor - om masseuddøen ved Trias-Jura grænsen".
Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at få dette spændende emne genopfrisket, kan jeg kun anbefale at følge nedenstående links til bladet Geoviden.
Bladet og dets indhold er frit tilgængeligt. Man kan også abonnere på bladet -helt gratis Ü: https://www.geocenter.dk/geoviden/

Bladet er nu blevet målrettet gymnasieelever, men selv som eventuelle pensionister, skal I ikke lade jer afskrække. Min erfaring er, at de meget svært forståelige artikler er forsvundet, og bladet er blevet (meget) let forståeligt!

Lille sød video om, hvordan forsknings materialet gøres klar

Artikel med gode illustrationer:
MUTEREDE BREGNESPORER AFSLØREDE NY MISTÆNKT I VOLDSOM MASSEUDRYDDELSE

How to doo it:
FRA FELTARBEJDE TIL BREAKING NEWS

Erik Thalling

Tibberuphus
Foreningen Esrum-Tisvildevejen får støtte til projektet vedr. istandsættelse af stueetagen på skovløberhuset Tibberuphus, Kagerupvej 12, Kagerup 3400 Hillerød. Her indrettes café med køkken, mødelokale og toiletfaciliteter som kræver Hillerød Kommunens godkendelse til dette formål.
Læs hele pressemeddelelsen her!


Naturen blomstrer i dit tv
Nu sker det! “Giv os naturen tilbage” ruller hen over skærmene.
Over 600.000 personer så det første program, hvor “Bonderøven” Frank Erichsen bringer naturen tilbage til Hjørring. Og resultaterne er til at føle på: Aarhus Historiske Museum har talt langt flere insekter siden projektets start!


Fundet på Bolius.dk:
Professorens have hjælper klimaet

Per Gundersens have ligner de andre villahaver på vejen. Men den hjælper klimaet. Der er flere træer og buske, og rundtomkring ligger grene og fine kvasbunker og -bede. Det lagrer CO2, og dermed yder haven et bidrag til at løse den globale klimakrise.


Følg Flemming Runes Naturkanalen


HVOR MANGE POINTS scorer din have på biodiversitet?
Til DCE-rapporten: Parcelhushaven – en del af byens natur. har seniorforsker Rasmus Ejrnæs som en del af rapporten udarbejdet et Scorekort
Private haver i storbyer kan bidrage til at fremme biodiversitet og tilpasning til klimaforandringer, om end haveejere normalt orienterer sig efter andre hensyn, når de indretter og passer deres have. Den typiske parcelhushave rummer potentielt gode levesteder for en mangfoldig natur afhængig af, hvordan man passer haven.

Opdateret d. 13.6.2021