Velkommen til Naturhistorisk Forening!

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag.

Forside----- Om foreningen-----Programmer 2020-----Fugle- og plantelister-----Link-----Til download-----Galleri

Coronakonsekvenser:
Medlemmerne vil modtage mail med detaljer om de enkelte kommende arrangementer.


SEPTEMBER 2020

Botaniktur Søndag den 6. september
ESKEBJERG VESTERLYNG
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 9.00. (Andet kan aftales). Heldagstur.
Leder: Jan Larsen.

Gåtur Søndag 13. september kl. 10.00
Gå fra Big Bang til i dag - en vandretur gennem Jordens og livets udvikling.
Hvert skridt vi tager svarer til 1 million år og i løbet af den 4,5 km vandring, vi skal ud på, guider Jacob Rask os igennem Jordens fantastiske udvikling på 4,5 milliarder år.

Foredrag Onsdag 30. september kl. 19.30
Fiskeørnene i Grib Skov
Luise Ekberg, formand for DOF Nordsjælland. Grib Skovs ynglepar er fulgt meget tæt af Luise Ekberg, rede-koordinator under DOF's Projekt Ørn, gennem de 10 år, de har ynglet i Gribskov.


Foto Per Ekberg

OKTOBER 2020

Foredrag Torsdag 8. oktober kl. 19.30
Insekter med Lars Thomas

Foredrag Onsdag 21. oktober
Stamceller
Af og til hører man historier i medierne om, hvordan stamceller er fremtidens mirakel-kur mod alskens sygdomme, men hvad er stamceller egentlig?
Professor Palle Serup

TILBUD

Fundet på Bolius.dk:
Professorens have hjælper klimaet

Per Gundersens have ligner de andre villahaver på vejen. Men den hjælper klimaet. Der er flere træer og buske, og rundtomkring ligger grene og fine kvasbunker og -bede. Det lagrer CO2, og dermed yder haven et bidrag til at løse den globale klimakrise.


20 frivillige har i første sæson for Pileurt-banden Helsingør engageret sig i 21 større bestande af fortrinsvis japan-pileurt.
Før gruppens stiftelse havde tre initiativtagere registreret langt over 100 bestande, og overrakte disse data til myndighederne ved et overraskende velbesøgt offentligt startmøde 12. september 2018. Her hilste Naturstyrelsen Nordsjælland og Helsingør Kommune initiativet meget velkommen og erklærede sig villige til samarbejde og til moderat finansiering af de frivilliges omkostninger.
Haveselskabet Nordsjælland og foreningen Hellebæk Kohaves Venner stillede sig bag initiativet som medstiftende, bragte gentagne artikler og udlånte for sidstnævntes vedkommende et større antal leer til Pileurt-banden.
Naturstyrelsen Nordsjælland oplyste ved startmødet, at "japansk pileurt er verdens værste invasive plante, også værre end rynket rose og kæmpebjørneklo", samt at "bjørneklo er nem, pileurt nærmest umulig at udrydde". Hent rapporten her!


Følg Flemming Runes Naturkanalen


HVOR MANGE POINTS scorer din have på biodiversitet?
Til DCE-rapporten: Parcelhushaven – en del af byens natur. har seniorforsker Rasmus Ejrnæs som en del af rapporten udarbejdet et Scorekort
Private haver i storbyer kan bidrage til at fremme biodiversitet og tilpasning til klimaforandringer, om end haveejere normalt orienterer sig efter andre hensyn, når de indretter og passer deres have. Den typiske parcelhushave rummer potentielt gode levesteder for en mangfoldig natur afhængig af, hvordan man passer haven.

Opdateret d. 11.9.2020