Velkommen til Naturhistorisk Forening!

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag.

Forside----- Om foreningen-----Programmer 2020-----Fugle- og plantelister-----Link-----Til download-----Galleri

Gennemførelse af arrangementerne må tages med forbehold. Aflysninger vil blive meddelt her på hjemmesiden og pr. mail/brev til medlemmerne ca. 14 dage før.

APRIL 2020


Tirsdag 14. april
SANDBJERG ØSTERSKOV - Botaniktur
Mødested: Holte St. (p-pladsen mod skoven, Holte Stationsvej) kl. 17.00. Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før. Leder: Søren Gylden.

Søndag 19. april kl. 10.00 NY
Gå fra Big Bang til i dag - en vandretur gennem Jordens og livets udvikling - Vandretur
Tag med på en vandretur gennem Jordens og livets udvikling, fra flydende lava-kugle til de første encellede organismer i vandet og videre til planter, dyr, masse-udryddelser. Hvert skridt vi tager svarer til 1 million år og i løbet af den 4,5 km vandring, vi skal ud på, guider Jacob Rask os igennem Jordens fantastiske udvikling på 4,5 milliarder år.


Foto: Per Ekberg
Onsdag 22. april kl. 19.30
Fiskeørnene i Grib Skov - Foredrag
Luise Ekberg, formand for DOF Nordsjælland
Grib Skovs ynglepar er fulgt meget tæt af Luise Ekberg, redekoordinator under DOF's Projekt Ørn, gennem de 8 år, de har ynglet i Gribskov. Det har givet en del viden om fiskeørnenes liv, færden og genvordigheder på yngle-pladsen. Kom og hør Luise Ekberg fortælle historien om fiskeørnene.

Søndag 26. april
BOSERUP SKOV - Botaniktur
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 10.00. (Andet kan aftales). Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før. Leder: Hanne Ertmann Hansen.

Onsdag 29. april
Allerød Sø - Fugletur
Mødested: Ved P-pladsen på Carlsbergvej-siden af Hillerød Station kl. 15.30, hvor vi medtager medlemmer uden bil og evt. samles i færre biler. Eller ved Allerød Sø P-plads for enden af Allerødvej, retur ca. kl. 18.30.
Rundturen om Allerød Sø plejer at byde på mange småfugle.

MAJ 2020

Fredag 1. maj kl. 10 til ?
Tur til Røsnæs
Biolog og naturvejleder Morten Lindhard, Røsnæs Natur- og Lejrskole, er vores guide i det skønne og spændende område. Efter frokosten kan vi aftale med delta-gende chauffører, hvor længe vi vil blive og opleve halvøen.

Mandag 4. maj kl. 19.30 AFLYST!
Silke - Den fuldkomne forvandling - en beretning om silkesommerfugle
Ole Zethner og Rie Koustrup fortæller om deres store interesse for silkeavl, der bl.a. har ført til mange spændende rejser og udgivelse af 4 bøger om emnet.


Invitation til turen 25. - 28. maj "MELLEM HAV OG HEDE" er udsendt til medlemmerne og tilmeldingen er afsluttet.

TILBUD


20 frivillige har i første sæson for Pileurt-banden Helsingør engageret sig i 21 større bestande af fortrinsvis japan-pileurt.
Før gruppens stiftelse havde tre initiativtagere registreret langt over 100 bestande, og overrakte disse data til myndighederne ved et overraskende velbesøgt offentligt startmøde 12. september 2018. Her hilste Naturstyrelsen Nordsjælland og Helsingør Kommune initiativet meget velkommen og erklærede sig villige til samarbejde og til moderat finansiering af de frivilliges omkostninger.
Haveselskabet Nordsjælland og foreningen Hellebæk Kohaves Venner stillede sig bag initiativet som medstiftende, bragte gentagne artikler og udlånte for sidstnævntes vedkommende et større antal leer til Pileurt-banden.
Naturstyrelsen Nordsjælland oplyste ved startmødet, at "japansk pileurt er verdens værste invasive plante, også værre end rynket rose og kæmpebjørneklo", samt at "bjørneklo er nem, pileurt nærmest umulig at udrydde". Hent rapporten her!Frivillig sommerfugleambassadør
Jørgen Nielsen - medlem hos os og formand for DN-Hillerød - sender en opfordring til vores medlemmer om at søge om at blive "sommerfugleambassadør" for DN-Hillerød. Læs her, hvis det har interesse.Følg Flemming Runes Naturkanalen
Ny bog af Kaj Sand-Jensen og Jens Christian Schou på BFNs Forlag.


RAPPORT fra turen til Vadehavet
Der er nu udarbejdet en kort rapport over Vadehavsturen. Den indeholder bl.a. lister over indsamlede observationer af fugle og planter. Rapporten kan være et nyttigt værktøj på fremtidige ture i området. I lighed med rapporter fra tidligere ture kan den downloades HER!
FOTOBOG
Vores medlem Hans-Henrik Ibfelt har sammensat en række flotte fotos til en bog om turen. Den kan købes ved henvendelse til Hans-Henrik (email ibfelt@tdcadsl.dk) for bestilling, betaling og aftale om afhentning. Bogen koster 200 kr.

HVOR MANGE POINTS scorer din have på biodiversitet?
Til DCE-rapporten: Parcelhushaven en del af byens natur. har seniorforsker Rasmus Ejrnæs som en del af rapporten udarbejdet et Scorekort
Private haver i storbyer kan bidrage til at fremme biodiversitet og tilpasning til klimaforandringer, om end haveejere normalt orienterer sig efter andre hensyn, når de indretter og passer deres have. Den typiske parcelhushave rummer potentielt gode levesteder for en mangfoldig natur afhængig af, hvordan man passer haven.


Gratis plakat med vilde danske bier
Med støtte fra 15. Juni Fonden har de vilde danske bier i flere omgange været sat under lup, herunder har forskerne tidligere i år præsenteret fire nye arter for landet, danske navne til samtlige bier, og en snarlig rødlistevurdering af alle 292 arter.
Plakaten bidrager med et øget fokus på de vilde bier, og at vi husker på at værne om dem.
De 32 forskellige arter af bier på plakaten repræsenterer næsten samtlige bi-slægter fra Danmark. Bierne er angivet med deres danske og videnskabelige navn, samt deres naturlige størrelse i millimeter.
Plakaten der måler 42 x 59,4 cm (A2 format) er tegnet og designet af Catherine Descure og udleveres gratis med støtte fra 15. Juni Fonden til alle interesserede.
Se her, hvor de kan hentes i København og Århus.


Naturmødet i Hirtshals
14. - 16. maj 2020 afholdes Naturmødet i Hirtshals for fjerde gang. Naturmødet er bygget op over samme koncept som Folkemødet på Bornholm. Naturorganisationer, kommuner mv. deltager med telte og udflugter til lands og til vands med sigte på hele familien. Sideløbende afholdes debatter med et bredt udsnit af deltagere, der beskæftiger sig med naturen. I år deltog alle partilederne i debatten og en debat om klima blev sendt i DR.
Se videre på https://naturmoedet.dk/. Hilsen Vibeke Horsten


Opdateret d. 23.3.2020