Velkommen til Naturhistorisk Forening!

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag.

Forside----- Om foreningen-----Programmer 2020-----Fugle- og plantelister-----Link-----Til download-----Galleri

Coronakonsekvenser:
Som konsekvent af de sidste nye restriktioner med højst 10 personer samlet, må vi desværre aflyse aktiviteterne foreløbig indtil 22. september.

Medlemmerne vil modtage mail med detaljer om de enkelte kommende arrangementer.


OKTOBER 2020

Foredrag Torsdag 8. oktober kl. 19.30
Safaritur blandt insekter med Lars Thomas

Foredrag Onsdag 21. oktober kl. 19.30
Stamceller
Af og til hører man historier i medierne om, hvordan stamceller er fremtidens mirakel-kur mod alskens sygdomme, men hvad er stamceller egentlig?
Professor Palle Serup


Fugletur Lørdag 24. oktober
Vesterstrand Jægerspris
Mødested: Ved Jægerspris Slots P-plads, Hovedgaden/Kulhusvej kl. 10, retur ca. kl. 13.
Trækket kan være rigtig fint her, og hvis det skulle svigte, er der mulighed for ande- og vadefugle i fjorden, samt småfugle i skoven.
Det er en god idé at medbringe noget at sidde på.

NOVEMBER 2020

Bognæs
Bognæs, foto Ole Malling

Foredrag Mandag 2. november kl. 19.30 - AFLYST
Skjoldungernes Land
Anders Bülow, Nationalparkchef

Mandag den 9. november kl. 18.30 - AFLYST
BILLEDAFTEN 1
Foregår i klasselokale 38, Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej, kl. 18.30. Denne aften vises primært billeder fra sæsonens botanikture og fra private ture i Danmark og evt. fra Skåne.

Torsdag 26. november 18.00 - 22.00
Generalforsamling
Efterfulgt af foredrag
Æbler – af Maren Korsgård, der bl.a. har skrevet bogen ”ØKOLOGISK FRUGT I HAVEN”.

Onsdag 9. december - Julearrangement - Udsat til 2021

TILBUD


Naturen blomstrer i dit tv
Nu sker det! “Giv os naturen tilbage” ruller hen over skærmene.
Over 600.000 personer så det første program, hvor “Bonderøven” Frank Erichsen bringer naturen tilbage til Hjørring. Og resultaterne er til at føle på: Aarhus Historiske Museum har talt langt flere insekter siden projektets start!


Fundet på Bolius.dk:
Professorens have hjælper klimaet

Per Gundersens have ligner de andre villahaver på vejen. Men den hjælper klimaet. Der er flere træer og buske, og rundtomkring ligger grene og fine kvasbunker og -bede. Det lagrer CO2, og dermed yder haven et bidrag til at løse den globale klimakrise.


20 frivillige har i første sæson for Pileurt-banden Helsingør engageret sig i 21 større bestande af fortrinsvis japan-pileurt.
Før gruppens stiftelse havde tre initiativtagere registreret langt over 100 bestande, og overrakte disse data til myndighederne ved et overraskende velbesøgt offentligt startmøde 12. september 2018. Her hilste Naturstyrelsen Nordsjælland og Helsingør Kommune initiativet meget velkommen og erklærede sig villige til samarbejde og til moderat finansiering af de frivilliges omkostninger.
Haveselskabet Nordsjælland og foreningen Hellebæk Kohaves Venner stillede sig bag initiativet som medstiftende, bragte gentagne artikler og udlånte for sidstnævntes vedkommende et større antal leer til Pileurt-banden.
Naturstyrelsen Nordsjælland oplyste ved startmødet, at "japansk pileurt er verdens værste invasive plante, også værre end rynket rose og kæmpebjørneklo", samt at "bjørneklo er nem, pileurt nærmest umulig at udrydde". Hent rapporten her!


Følg Flemming Runes Naturkanalen


HVOR MANGE POINTS scorer din have på biodiversitet?
Til DCE-rapporten: Parcelhushaven – en del af byens natur. har seniorforsker Rasmus Ejrnæs som en del af rapporten udarbejdet et Scorekort
Private haver i storbyer kan bidrage til at fremme biodiversitet og tilpasning til klimaforandringer, om end haveejere normalt orienterer sig efter andre hensyn, når de indretter og passer deres have. Den typiske parcelhushave rummer potentielt gode levesteder for en mangfoldig natur afhængig af, hvordan man passer haven.

Opdateret d. 27.10.2020