Velkommen til Naturhistorisk Forening!

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag.

Forside----- Om foreningen-----Programmer 2020-----Fugle- og plantelister-----Link-----Til download-----Galleri

Coronakonsekvenser:
Medlemmerne vil modtage mail med detaljer om de enkelte kommende arrangementer.


JULI 2020

Botaniktur Torsdag den 9. juli
EGEKROGEN (OVERDREV VED NÆRUM)
Mødested: Holte St. (p-pladsen mod skoven, Holte Stationsvej) kl. 18.00. Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før. Leder: Troels Kornfelt.

Botaniktur Tirsdag den 14. juli
LILLE HARESKOV
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 17.00. (Andet kan aftales). Leder: Jan Larsen.

Botaniktur Lørdag den 25. juli
HÖÖR, SKÅNE (FORSKELLIGE LOKALITETER I OMRÅDET)
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 9.00. (Andet kan aftales). Heldagstur. Tilmelding til Hanne E. senest torsdag den 23. juli kl. 20. Leder: Jan Larsen.

Botaniktur Onsdag den 29. juli
SÆRLØSE OVERDREV
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 16.00. (Andet kan aftales). Tilmelding til Hanne E. senest kl. 19 aftenen før. Leder: Christian Rørdam.

SEPTEMBER 2020Tur til Vestjylland: "MELLEM HAV OG HEDE"
Turen flyttes til mandag 7. - torsdag 10. september 2020

TILBUD

Fundet på Bolius.dk:
Professorens have hjælper klimaet

Per Gundersens have ligner de andre villahaver på vejen. Men den hjælper klimaet. Der er flere træer og buske, og rundtomkring ligger grene og fine kvasbunker og -bede. Det lagrer CO2, og dermed yder haven et bidrag til at løse den globale klimakrise.


20 frivillige har i første sæson for Pileurt-banden Helsingør engageret sig i 21 større bestande af fortrinsvis japan-pileurt.
Før gruppens stiftelse havde tre initiativtagere registreret langt over 100 bestande, og overrakte disse data til myndighederne ved et overraskende velbesøgt offentligt startmøde 12. september 2018. Her hilste Naturstyrelsen Nordsjælland og Helsingør Kommune initiativet meget velkommen og erklærede sig villige til samarbejde og til moderat finansiering af de frivilliges omkostninger.
Haveselskabet Nordsjælland og foreningen Hellebæk Kohaves Venner stillede sig bag initiativet som medstiftende, bragte gentagne artikler og udlånte for sidstnævntes vedkommende et større antal leer til Pileurt-banden.
Naturstyrelsen Nordsjælland oplyste ved startmødet, at "japansk pileurt er verdens værste invasive plante, også værre end rynket rose og kæmpebjørneklo", samt at "bjørneklo er nem, pileurt nærmest umulig at udrydde". Hent rapporten her!


Følg Flemming Runes Naturkanalen


HVOR MANGE POINTS scorer din have på biodiversitet?
Til DCE-rapporten: Parcelhushaven – en del af byens natur. har seniorforsker Rasmus Ejrnæs som en del af rapporten udarbejdet et Scorekort
Private haver i storbyer kan bidrage til at fremme biodiversitet og tilpasning til klimaforandringer, om end haveejere normalt orienterer sig efter andre hensyn, når de indretter og passer deres have. Den typiske parcelhushave rummer potentielt gode levesteder for en mangfoldig natur afhængig af, hvordan man passer haven.

Gratis plakat med vilde danske bier
Med støtte fra 15. Juni Fonden har de vilde danske bier i flere omgange været sat under lup, herunder har forskerne tidligere i år præsenteret fire nye arter for landet, danske navne til samtlige bier, og en snarlig rødlistevurdering af alle 292 arter.
Plakaten bidrager med et øget fokus på de vilde bier, og at vi husker på at værne om dem.
De 32 forskellige arter af bier på plakaten repræsenterer næsten samtlige bi-slægter fra Danmark. Bierne er angivet med deres danske og videnskabelige navn, samt deres naturlige størrelse i millimeter.
Plakaten der måler 42 x 59,4 cm (A2 format) er tegnet og designet af Catherine Descure og udleveres gratis med støtte fra 15. Juni Fonden til alle interesserede.
Se her, hvor de kan hentes i København og Århus.

Opdateret d. 2.7.2020