Velkommen til Naturhistorisk Forening!

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag.

Medlemmerne vil modtage mail med detaljer om de enkelte arrangementer.
MAJ


Lilleåen møder Storåen ved Skærum Mølle, Erik Thalling
MELLEM HAV OG HEDE
Tilmelding til 4-dages turen 30. maj - 2. juni har været overvældende.
Vi glæder os til at komme afsted.

JUNI


Tirsdag 7. juni
Botaniktur til SKRIVERNÆBBET
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 17.30. (Andet kan aftales)
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 20 aftenen før.
Leder: Susanne Persson.Onsdag 15. juni
Botaniktur til SKULDELEV ÅS + KÆRET
Mødested: P-pladsen ved møbelforretningen Bo Bedst, Carlsbergvej 32, bag Hillerød Station kl. 17.30. (Andet kan aftales).
Tilmelding til Hanne E. senest kl. 20 aftenen før.
Leder: Hanne Ertmann Hansen.Tirsdag 21. juni kl. 10.00 - 15.00
Cykeltur til Gilleleje over Søborg Sø

LÆS OGSÅ


Bæverdæmning 15. maj 2022. Charlotte Falsmar

I den sydlige ende af Pøleåen ved Strødammen har bæverne travlt med at bygge dæmning.
Samtidig ser det ud til at "nogen" har travlt med at fjerne grene.

Hvem mon vinder?

Den lokale DN i Hillerød byder på spændende arrangementer i 2022


Tak til Iben M. Thomsen for et spændende foredrag 7. marts om Veterantræer, risikotræer og dødt ved.
Hun har været så venlig at sende os det meste af præsentationen.


Tak til Allan Gudio Nielsen for en spændende gennemgang af Fugleværnsfondens fuglereservater.
Det var en stor oplevelse at se de fantastiske billeder.


Til de, der gerne vil se en ekstra gang på Erik Buchwalds oplæg 4. november eller som var forhindret i at høre det interessante foredrag, har Erik Buchwald stillet oplægget til rådighed her:


Yderligere uddybning af begreberne kan fås på Naturstyrelsens side om naturprojektet


Her ligger bl.a. 3 små film, hvor Erik Buchwald uddyber emnet.


Blev du nysgerrig efter det spændende foredrag onsdag 27. oktober leveret af Katherine Richardson, så se her:Naturhistorisk Forening for Nordsjælland er i søgen på inspiration til kommende arrangementer faldet over denne spændende hjemmeside.

Er du også en, der elsker at sanke og smage på naturen, er der rigtig spændende informationer at finde netop her..


NATUREN I ØRENE

Måske kender du til de nedenstående programmer - hvis ikke er de et forsøg værd Ü

DRLYD Vildt naturligt

R4ADIO i samarbejde med Århus universitet Vildspor og Kraniebrud

Erik Thalling


Mutantbregner i vulkanernes spor ...
2020 havde vi Sofie Lindström til at holde foredrag om "Mutantbregner i vulkanernes spor - om masseuddøen ved Trias-Jura grænsen".
Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at få dette spændende emne genopfrisket, kan jeg kun anbefale at følge nedenstående links til bladet Geoviden.
Bladet og dets indhold er frit tilgængeligt. Man kan også abonnere på bladet - helt gratis Ü: https://www.geocenter.dk/geoviden/

Bladet er nu blevet målrettet gymnasieelever, men selv som eventuelle pensionister, skal I ikke lade jer afskrække. Min erfaring er, at de meget svært forståelige artikler er forsvundet, og bladet er blevet (meget) let forståeligt!

Lille sød video om, hvordan forsknings materialet gøres klar

Artikel med gode illustrationer:
MUTEREDE BREGNESPORER AFSLØREDE NY MISTÆNKT I VOLDSOM MASSEUDRYDDELSE

How to doo it:
FRA FELTARBEJDE TIL BREAKING NEWS

Erik Thalling

Naturen blomstrer i dit tv
Nu sker det! Giv os naturen tilbage ruller hen over skærmene.
Over 600.000 personer så det første program, hvor Bonderøven Frank Erichsen bringer naturen tilbage til Hjørring. Og resultaterne er til at føle på: Aarhus Historiske Museum har talt langt flere insekter siden projektets start!


Fundet på Bolius.dk:
Professorens have hjælper klimaet
Per Gundersens have ligner de andre villahaver på vejen. Men den hjælper klimaet. Der er flere træer og buske, og rundtomkring ligger grene og fine kvasbunker og -bede. Det lagrer CO2, og dermed yder haven et bidrag til at løse den globale klimakrise.


Følg Flemming Runes Naturkanalen


HVOR MANGE POINTS scorer din have på biodiversitet?
Til DCE-rapporten: Parcelhushaven – en del af byens natur. har seniorforsker Rasmus Ejrnæs som en del af rapporten udarbejdet et Scorekort
Private haver i storbyer kan bidrage til at fremme biodiversitet og tilpasning til klimaforandringer, om end haveejere normalt orienterer sig efter andre hensyn, når de indretter og passer deres have. Den typiske parcelhushave rummer potentielt gode levesteder for en mangfoldig natur afhængig af, hvordan man passer haven.