Velkommen til Naturhistorisk Forening!

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til, forståelse og interesse for naturen f.eks. gennem ekskursioner og foredrag.

Coronakonsekvenser:

Hillerød Kommunes afd. Kultur og Udvikling har bl.a. udsendt til foreningerne:
Som I nok allerede har hørt er de skærpede restriktioner blevet forlænget til og med d. 28/2-21.

Det betyder, at vi desværre ikke kan gennemføre det planlagte foredrag om Skjoldungernes Land 3. februar og tilhørende ekskurtion i marts.
Vi håber at kunne tilbyde foredraget og ekskurtionen til foråret 2022

Medlemmerne vil modtage mail med detaljer om de enkelte arrangementer.


Forside----- Om foreningen-----Programmer 2021-----Fugle- og plantelister-----Link-----Til download-----Galleri

2021LÆS OGSÅ


Nord for Solbjerg Engsø er bæveren særdeles aktiv - og dunbirkens dage er talte.
Ligeledes er der isfugl (spottet af Vilhelm Dalgaard) og en meget tillidsfuld vandstær. (Fotos Erik Thalling )


Radio om natur
Måske kender du til de nedenstående programmer - hvis ikke er de et forsøg værd Ü

DRLYD Vildt naturligt

R4ADIO i samarbejde med Århus universitet Vildspor og Kraniebrud

Erik ThallingMutantbregner i vulkanernes spor ...
2020 havde vi Sofie Lindström til at holde foredrag om "Mutantbregner i vulkanernes spor - om masseuddøen ved Trias-Jura grænsen".
Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at få dette spændende emne genopfrisket, kan jeg kun anbefale at følge nedenstående links til bladet Geoviden.
Bladet og dets indhold er frit tilgængeligt. Man kan også abonnere på bladet -helt gratis Ü: https://www.geocenter.dk/geoviden/

Bladet er nu blevet målrettet gymnasieelever, men selv som eventuelle pensionister, skal I ikke lade jer afskrække. Min erfaring er, at de meget svært forståelige artikler er forsvundet, og bladet er blevet (meget) let forståeligt!

Lille sød video om, hvordan forsknings materialet gøres klar

Artikel med gode illustrationer:
MUTEREDE BREGNESPORER AFSLØREDE NY MISTÆNKT I VOLDSOM MASSEUDRYDDELSE

How to doo it:
FRA FELTARBEJDE TIL BREAKING NEWS

Erik ThallingTibberuphus
Foreningen Esrum-Tisvildevejen får støtte til projektet vedr. istandsættelse af stueetagen på skovløberhuset Tibberuphus, Kagerupvej 12, Kagerup 3400 Hillerød. Her indrettes café med køkken, mødelokale og toiletfaciliteter som kræver Hillerød Kommunens godkendelse til dette formål.
Læs hele pressemeddelelsen her!Naturen blomstrer i dit tv
Nu sker det! “Giv os naturen tilbage” ruller hen over skærmene.
Over 600.000 personer så det første program, hvor “Bonderøven” Frank Erichsen bringer naturen tilbage til Hjørring. Og resultaterne er til at føle på: Aarhus Historiske Museum har talt langt flere insekter siden projektets start!


Fundet på Bolius.dk:
Professorens have hjælper klimaet

Per Gundersens have ligner de andre villahaver på vejen. Men den hjælper klimaet. Der er flere træer og buske, og rundtomkring ligger grene og fine kvasbunker og -bede. Det lagrer CO2, og dermed yder haven et bidrag til at løse den globale klimakrise.


20 frivillige har i første sæson for Pileurt-banden Helsingør engageret sig i 21 større bestande af fortrinsvis japan-pileurt.
Før gruppens stiftelse havde tre initiativtagere registreret langt over 100 bestande, og overrakte disse data til myndighederne ved et overraskende velbesøgt offentligt startmøde 12. september 2018. Her hilste Naturstyrelsen Nordsjælland og Helsingør Kommune initiativet meget velkommen og erklærede sig villige til samarbejde og til moderat finansiering af de frivilliges omkostninger.
Haveselskabet Nordsjælland og foreningen Hellebæk Kohaves Venner stillede sig bag initiativet som medstiftende, bragte gentagne artikler og udlånte for sidstnævntes vedkommende et større antal leer til Pileurt-banden.
Naturstyrelsen Nordsjælland oplyste ved startmødet, at "japansk pileurt er verdens værste invasive plante, også værre end rynket rose og kæmpebjørneklo", samt at "bjørneklo er nem, pileurt nærmest umulig at udrydde". Hent rapporten her!


Følg Flemming Runes Naturkanalen


HVOR MANGE POINTS scorer din have på biodiversitet?
Til DCE-rapporten: Parcelhushaven – en del af byens natur. har seniorforsker Rasmus Ejrnæs som en del af rapporten udarbejdet et Scorekort
Private haver i storbyer kan bidrage til at fremme biodiversitet og tilpasning til klimaforandringer, om end haveejere normalt orienterer sig efter andre hensyn, når de indretter og passer deres have. Den typiske parcelhushave rummer potentielt gode levesteder for en mangfoldig natur afhængig af, hvordan man passer haven.

Opdateret d. 5.2.2021